Onze parochie is als volgt georganiseerd:

Parochievergadering

Alle werkgroepen van de parochie worden 2x per jaar, in mei en november, bijeengeroepen voor deze vergadering. Daarin legt het bestuur verantwoording af voor zijn beleid, daarin wordt de begroting besproken (november) en kunnen algemene parochiezaken en speciale thema’s aan de orde komen. De parochievergadering is openbaar.