De volgende werkgroepen kunt u hier vinden:

De Zaaijer

Ons parochieblad De Zaaijer wordt gratis thuisbezorgd door ca. 100 vrijwillig(st)ers.

Het is een samenwerkingsverband van RK Blaricum en RK Huizen

De laatste Zaaijer is te vinden in het rechter menu.

Wanneer u door een vrijwillige bijdrage de lasten wilt verlichten (aktiemaand = september), kan dat; zie Financiën

REDACTIE / KOPIJ INLEVEREN

Parochiecentrum “De Kerksteen” (in de Thomaskerk)
Huizermaatweg 61
1273 NL Huizen
Tel.: 035 – 5240069
e-mail: secretariaat@rkhuizen.nl
e-mail:  parochiebladdezaaijer[at]gmail.com

Missie Ontwikkeling en vrede

Als werkgroep trachten wij onszelf en de parochiegemeenschap te attenderen op, te interesseren voor problemen in de Derde Wereld en voor de oorzaken van wat in de samenleving onrechtvaardig oftewel mensonwaardig is.

Daarbij zullen wij, hopelijk in samenwerking met de parochiegemeenschap, wegen en middelen zoeken om aan die problemen wat te doen, waarbij wij tegelijkertijd herinneren aan de individuele en gezamenlijke plicht om ons christenzijn ook buiten het kerkgebouw waar te maken; om iets aan ons eigen leven en aan de samenleving te veranderen.

Vanuit die gedachte zullen tevens geldelijke acties georganiseerd en gestimuleerd worden.

Oost-Europa commissie

In 1977 werd in de Gereformeerde Kerk het idee geopperd om via de diaconie de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot een partnership met een gemeente in een Oost-Europees land. In dit onderzoek werd de wijkgemeente “De Goede Herder” betrokken, waarmee men op dat moment in een diepgaand overleg was.

Op 27 maart 1979 werd een gemeenteavond gehouden met medewerking van mevr. A. Honig-Vonkenberg, lid van de landelijke Oost-Europa commissie, met als resultaat de oprichting van de Oost-Europa Commissie te Huizen.

De eerste contacten ontstonden met de Evangelisch Lutherse Gemeente van ds. Szarek in Bielsko-Biala te Polen.
Uitwisselingen ontstonden tussen koren en andere gemeenteleden. Men werd ondergebracht in gastgezinnen.
Vele acties zijn gehouden om de leefsituatie van de gezinnen in de contact gemeente te verbeteren. Te denken valt hierbij het inzamelen van kleding, medicijnen, voedsel.
In 1982 werden mede door een grandioze opbrengst van de sponsorloop van de scholen vele schoenen, medicijnen en schoolbehoeften verzonden.

Ook in 1982 werd ter gelegenheid van het 200e jaarfeest van de kerk in Bielsko-Biala een fraaie kandelaar aangeboden namens de kerken in Huizen. Elk jaar zenden de kerken in Huizen een paaskaars naar de Evangelisch Lutherse Gemeente. Bij elke kerkdienst wordt de kaars op deze kandelaar ontstoken als symbool van de eenheid van de kerk aldaar met onze kerken.

Contacten werden gelegd met het bejaardencentrum in Bielsko-Biala.
Vele uitwisselingen werden gehouden.

Bij gelegenheid van het Europese jaar voor de jongeren (1985) brachten jongeren uit Huizen, waaronder ook jongeren van R.K. Parochie een bezoek aan Polen.
Na terugkomst werd de Jongeren Oost Europa Commissie (J.O.C.) opgericht.

In 1990 ging de R.K. Parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck officieel deelnemen aan de activiteiten van de O.E.C.

In 1991 wordt de Roemeniëgroep opgericht. Zij gaan contacten onderhouden met de protestantse gemeente in Alesd.
Er zijn ook contacten ontstaan met de R.K. Parochie in Alesd.
Het is inmiddels een traditie geworden om de parochie jaarlijks een paaskaars te schenken.

De naam van de O.E.C. wordt nu gebruikt voor het overkoepelend overleg van de drie groepen, zie zich richten met hun activiteiten op Oost Europa t.w. de Polengroep, de Roemeniëgroep en de Jongeren Oost Europa Commissie.

In de jaren die volgen wordt er op vele manieren contact gezocht met de partnergemeenten en waar mogelijk hulp geboden.

Polen en Roemenie behoren inmiddels tot de Europese Unie, dit betekent dat de contacten tussen de O.E.C. en de groepen in Polen en Roemenië zijn veranderd.
Het “spannende” van het eerste uur is weliswaar verdwenen maar de hartelijkheid van de mensen is gebleven.


Bezoekersgroepen

Onze parochie kent verschillende bezoekersgroepen.
De vrijwilligers die bij de groepen zijn aangesloten brengen bezoekjes aan parochianen die in hun dagelijks leven de kerk willen betrekken en hun geluk en verdriet willen delen met de andere parochianen.

  • Zieken thuis en in ziekenhuis
  • Bejaarden thuis en in verzorgingshuis
  • Rafaëlgroep

Wilt u meer informatie over bovenstaande groepen of wilt u deelnemen aan één van de groepen?

Neemt u dan contact op met het Parochiesecretariaat. Daar heeft men antwoord op al uw vragen.


Zieken

Als u ziek bent kunt u vaak een bezoekje extra waarderen. Of u nu ziek thuis of in het ziekenhuis ligt, aandacht is belangrijk. En dan komt er iemand van de bezoekersgroep bij u aan het bed.
Ook als u zelf niet ziek bent, maar wel van iemand weet dat hij/zij ziek is, geef dit dan door aan het Parochiesecretariaat
Wie weet ligt er wel iemand uit te kijken naar bezoek.


Bejaarden

Ouder worden kan ook betekenen dat men eenzamer wordt. En dan is het fijn als er iemand op bezoek komt. Tijd voor een praatje, herinneringen delen, foto’s kijken, kortom, gewoon wat menselijke aandacht.


Rafaëlgroep

De Rafaëlgroep bezoekt parochianen die een dierbare hebben verloren. Zij bieden als men dat wenst een luisterend oor en een troostend woord.

Zij zorgen er voor dat het kruisje met de naam van de overledene een eigen plaatsje krijgt in de kerk.

Wat biedt de Rafaëlgroep?
Een paar maanden na het overlijden neemt de Rafaëlgroep per brief contact op met de nabestaanden met vraag of men behoefte heeft aan een bezoek. Uiteraard hoeft men hier niet op in te gaan, maar het blijkt maar al te vaak, dat deze vraag wordt gewaardeerd. Soms vloeit hier een langdurig contact uit voort.

De begeleiding van de Rafaëlgroep stopt als men er geen prijs meer op stelt.

In november tijdens de viering van Allerzielen is de familie van de overledene uitgenodigd om de viering bij te wonen en gezamenlijk een bezoek aan het kerkhof te brengen indien gewenst. Na afloop is er koffie met iets lekkers en tijd voor een gesprekje.