De volgende werkgroepen kunt u hier vinden:

De Zaaijer

Ons parochieblad De Zaaijer wordt gratis thuisbezorgd door ca. 100 vrijwillig(st)ers.

Het is een samenwerkingsverband van RK Blaricum en RK Huizen

De laatste Zaaijer is te vinden in het rechter menu.

Wanneer u door een vrijwillige bijdrage de lasten wilt verlichten (aktiemaand = september), kan dat; zie Financiën

REDACTIE / KOPIJ INLEVEREN

Parochiecentrum “De Kerksteen” (in de Thomaskerk)
Huizermaatweg 61
1273 NL Huizen
Tel.: 035 – 5240069
e-mail: secretariaat@rkhuizen.nl
e-mail:  parochiebladdezaaijer[at]gmail.com

BEZORGING

dhr. J. Klünnen

ADVERTEERDERS IN DE ZAAIJER

Autobedrijf Poll
Nijverheidsweg 21 Huizen

Missie Ontwikkeling en vrede

Als werkgroep trachten wij onszelf en de parochiegemeenschap te attenderen op, te interesseren voor problemen in de Derde Wereld en voor de oorzaken van wat in de samenleving onrechtvaardig oftewel mensonwaardig is.

Daarbij zullen wij, hopelijk in samenwerking met de parochiegemeenschap, wegen en middelen zoeken om aan die problemen wat te doen, waarbij wij tegelijkertijd herinneren aan de individuele en gezamenlijke plicht om ons christenzijn ook buiten het kerkgebouw waar te maken; om iets aan ons eigen leven en aan de samenleving te veranderen.

Vanuit die gedachte zullen tevens geldelijke acties georganiseerd en gestimuleerd worden.

Oost-Europa commissie

In 1977 werd in de Gereformeerde Kerk het idee geopperd om via de diaconie de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot een partnership met een gemeente in een Oost-Europees land. In dit onderzoek werd de wijkgemeente “De Goede Herder” betrokken, waarmee men op dat moment in een diepgaand overleg was.

Op 27 maart 1979 werd een gemeenteavond gehouden met medewerking van mevr. A. Honig-Vonkenberg, lid van de landelijke Oost-Europa commissie, met als resultaat de oprichting van de Oost-Europa Commissie te Huizen.

De eerste contacten ontstonden met de Evangelisch Lutherse Gemeente van ds. Szarek in Bielsko-Biala te Polen.
Uitwisselingen ontstonden tussen koren en andere gemeenteleden. Men werd ondergebracht in gastgezinnen.
Vele acties zijn gehouden om de leefsituatie van de gezinnen in de contact gemeente te verbeteren. Te denken valt hierbij het inzamelen van kleding, medicijnen, voedsel.
In 1982 werden mede door een grandioze opbrengst van de sponsorloop van de scholen vele schoenen, medicijnen en schoolbehoeften verzonden.

Ook in 1982 werd ter gelegenheid van het 200e jaarfeest van de kerk in Bielsko-Biala een fraaie kandelaar aangeboden namens de kerken in Huizen. Elk jaar zenden de kerken in Huizen een paaskaars naar de Evangelisch Lutherse Gemeente. Bij elke kerkdienst wordt de kaars op deze kandelaar ontstoken als symbool van de eenheid van de kerk aldaar met onze kerken.

Contacten werden gelegd met het bejaardencentrum in Bielsko-Biala.
Vele uitwisselingen werden gehouden.

Bij gelegenheid van het Europese jaar voor de jongeren (1985) brachten jongeren uit Huizen, waaronder ook jongeren van R.K. Parochie een bezoek aan Polen.
Na terugkomst werd de Jongeren Oost Europa Commissie (J.O.C.) opgericht.

In 1990 ging de R.K. Parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck officieel deelnemen aan de activiteiten van de O.E.C.

In 1991 wordt de Roemeniëgroep opgericht. Zij gaan contacten onderhouden met de protestantse gemeente in Alesd.
Er zijn ook contacten ontstaan met de R.K. Parochie in Alesd.
Het is inmiddels een traditie geworden om de parochie jaarlijks een paaskaars te schenken.

De naam van de O.E.C. wordt nu gebruikt voor het overkoepelend overleg van de drie groepen, zie zich richten met hun activiteiten op Oost Europa t.w. de Polengroep, de Roemeniëgroep en de Jongeren Oost Europa Commissie.

In de jaren die volgen wordt er op vele manieren contact gezocht met de partnergemeenten en waar mogelijk hulp geboden.

Polen en Roemenie behoren inmiddels tot de Europese Unie, dit betekent dat de contacten tussen de O.E.C. en de groepen in Polen en Roemenië zijn veranderd.
Het “spannende” van het eerste uur is weliswaar verdwenen maar de hartelijkheid van de mensen is gebleven.