Welkom, fijn dat u zich in wilt schrijven bij onze parochie!

Als u naar Huizen of Blaricum-Bijvanck bent verhuisd en u staat landelijk geregistreerd als katholiek dan komt uw inschrijving automatisch door in ons systeem. (Dit doet het SILA, Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie.) U ontvangt niet automatisch ons parochieblad De Zaaijer. Wilt u ons parochieblad ontvangen, dan vragen we u dit door te geven aan het secretariaat.

Bent u vanuit het buitenland verhuisd, staat u niet geregistreerd als katholiek of wilt u zich bij ons inschrijven als voorkeursparochiaan (u woont niet in Huizen of Blaricum-Bijvanck), dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Wilt u meer informatie voor u zich inschrijft? Hiervoor kunt u terecht op onze website of kunt u contact opnemen met het secretariaat of onze pastores.