Onder de Pastorale zorg horen verschillende activiteiten zoals:

  • Doop en doopcatechese
  • 1ste communie
  • Vormsel
  • Ziekenzalving
  • Uitvaart

U wordt verzocht altijd eerst het secretariaat te mailen of te bellen.
Als er op het secretariaat niemand aanwezig is, hoort u op een bandje wie u in acute nood, zoals sterfgevallen, kunt bereiken.


Onze Pastores

Onze parochiegemeenschap maakt ook gebruik van de diensten van emeritipastores.

Pastoor (voorzitter personele unie bestuur)C. FabrilMarktstraat 1,
1411 CX Naarden
tel. 035-6943588 
PastorJ. AcuñaKerklaan 19,
1261 JA Blaricum
tel. 035-5383153op donderdag tussen 10 en 11 aanwezig in de Thomaskerk
PastorM. PilaćKerklaan 19,
1261 JA Blaricum
tel. 035-5383153op donderdag tussen 10 en 11 aanwezig in de Thomaskerk

Dekenaat

Vanaf 1 januari 2007 zijn de dekenaten Amsterdam, Hilversum en Meerlanden samengegaan in één dekenaat. Een team behartigt de dekenale dienstverlening voor het totale gebied vanaf één centrale locatie, voorlopig vanuit het huidige dekenaat Amsterdam.

De dekenale centra in Hilversum en Badhoevedorp zijn per die datum dan ook gesloten; voor al uw vragen kunt u zich wenden tot het centrale adres van het dekenaat.
Daar wordt de functie van coördinator voor het gebied Hilversum en Meerlanden momenteel behartigd door de heer J.G. Hoekstra en voor het gebied Amsterdam door mevrouw D.P. Broersen.

DE CENTRALE ADRESGEGEVENS ZIJN:

Dekenaat Amsterdam
Prins Hendrikkade 73
1012 AD AMSTERDAM
Telefoon 020 – 627 8544
E-mail
rk@dekenaat-amsterdam.nl