Cantores

Tijdens diensten die niet door een koor muzikaal kunnen worden ondersteund, wordt veelal gebruik gemaakt van cantores, die op hun beurt worden begeleid door een organist of pianist.


Thomaskoor

Zingen is dubbel bidden wordt wel eens gezegd en een liturgische dienst zonder koor is als een taart zonder room. Met bijna dertig zangeressen en zangers sieren we met veel enthousiasme maandelijks de dienst in onze Thomaskerk op. Daarnaast zijn er natuurlijk hoogtepunten zoals het Paasfeest en Kerstmis. Een enkele keer maken we een uitstapje in het kader van een oecumenische dienst of wordt ons gevraagd om elders een dienst te ondersteunen.

Tijdens het koorjaar, dat loopt van eind augustus tot begin juli, repeteert het koor elke maandagavond, van 19:30 uur tot 21:30 uur, in de Thomaskerk. Natuurlijk drinken we ook een kopje koffie / thee in de pauze en is er wat lekkers, als iemand haar / zijn verjaardag viert. We repeteren één- en meerstemmige kerkmuziek, in verschillende talen en van verschillende componisten. Dat gebeurt onder leiding van dirigent Jef Scholten met ondersteuning van organist Hans van Winsen.

Het koor kan nieuwe leden goed gebruiken. Los van de betekenis voor de eredienst is zingen in ons koor is heel ontspannen en gezellig zonder dat speciale eisen gesteld worden aan de deelnemers. Het is voldoende dat je het leuk vindt te zingen. Kortom: kom op maandagavond langs in de Thomaskerk om de sfeer te proeven en… wie weet worden we er allebei beter van: u en het koor (en de parochie natuurlijk ook!).

Repetitie

  • Wanneer? -> Iedere maandagavond.
  • Hoe laat? -> Van 19:30 uur tot 21.30.
  • Voor wie? -> voor ieder die zingen leuk vindt.

Vamos

Vamos is een koor uit Huizen met jonge en enthousiaste mensen.

We zingen vaak in de parochie (Kerst, Pasen en ‘gewone’ diensten). Sinds de doorstart -in 2003- zingen we ook in de Protestante kerk in Huizen.

Ben je benieuwd naar ons of geïnteresseerd?

Kijk dan ook op www.vamosweb.nl of loop eens binnen bij ons tijdens een repetitie op dinsdagavond in de Thomaskerk in Huizen.