Door het noemen van namen van overledenen in onze vieringen willen we onze verbondenheid uitdrukken met onze dierbare overledenen. Het doet mensen goed om te horen dat hun dierbare niet vergeten wordt, dat de naam niet verloren gaat, dat de herinnering blijft of zelfs opnieuw wordt opgewekt.

Het is ook fijn een persoonlijke intentie, bijvoorbeeld steun voor een zieke, of dankbaarheid voor een huwelijksjubileum of kroonjaar met de gemeenschap te delen.

U kunt uw misintenties opgeven bij het secretariaat van de parochie. U kunt dat schriftelijk doen of per email. Bidden is in onze kerk kostbaar en uiteraard kosteloos. Veel mensen willen echter een stipendium geven ter ondersteuning van de kerk en ze vragen daarbij een richtbedrag. Dat richtbedrag hebben we gesteld op 10 euro. Maar nogmaals u bent vrij om iets te geven, het hoeft niet.

Uw intentie wordt verwerkt in Kontaktpunten, het wekelijkse informatieblad dat u achter in de kerk vindt of dat u per mail kan worden toegestuurd.

Om de intenties goed te kunnen verwerken, vragen wij u ze bijtijds op te geven.

Uw vrijwillige bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen/Blaricum-Bijvanck o.v.v. misintentie of u kunt een envelopje met uw bijdrage bij het secretariaat brengen.

Graag wijzen we u ook op de mogelijkheid vóór aanvang van de viering uw intentie(s) in het intentieboek te schrijven. Dit intentieboek ligt links achterin de kerkzaal. In dezelfde viering wordt dan uw intentie bij de gebeden genoemd.