Sinds 1 juni 2015 is er een bestuur voor de parochies Huizen/ Blaricum-Bijvanck, St. Vitus in Blaricum en  St. Jan in Laren. Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • Pastoor Carlos Fabril – Voorzitter
 • Florent Vlak (Blaricum) – Vice voorzitter
 • Marion Brouwers (Huizen) –  Secretaris
 • Marek Troszczynski van Genderen (Laren) – Penningmeester
 • Pastoor Nico van der Peet – lid
 • Martijn Wolters (Huizen) – lid
 • Stef Jaap Willard (Laren) – lid
 • Cecile de Jong (Blaricum) – lid

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

 • Algemeen beleid
 • Financiën
 • Gebouwen

LOCATIERAAD

De dagelijkse gang van zaken en de coördinatie van de vrijwilligersgroepen gebeurt door de Locatieraad waarvan de volgende leden deel uitmaken:

 • Marion Brouwers (voorzitter)
 • Udo Poolman Simons (penningmeester)
 • Martijn Wolters
 • Ruud Hehenkamp
 • Carla Schaap
 • pastor Mikel Palić
 • pastor Javier Acuña