Het bestuur van de kerk bestaat uit meerdere gremia die hieronder beschreven staan.

HET PERSONELE UNIE BESTUUR

Het Personele Unie Bestuur (Kerkbestuur) bestaat uit:

  • Voorzitter
  • Vice voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • en 3 leden

Voor de adressen kijk naar de contactadressen

Het dagelijks bestuur heeft de verantwoording voor:

  • Algemeen beleid
  • Pastoraal beleid
  • Beleidsuitvoering

LOCATIERAAD

Voor ieder werkgebied (parochietaak) is iemand verantwoordelijk.
Dit locatieraadlid coördineert alle onder die parochietaak vallende werkgroepen en is voor deze werkgroepen de directe contactpersoon in de locatieraad.

DE VOLGENDE PAROCHIETAKEN ZIJN TE ONDERSCHEIDEN

Mw. M. BrouwersVicevoorzitter
 Beheer
Mw. J.C. Henrichs-KerkstraDiaconie
Mw. M. Brouwer en Hr. R. HehenkampLiturgie
Hr. M. WoltersKindercatechese
Mw. C. SchaapContact met scholen
Javier AcuñaPastor
Mikel PilaćPastor