Kontaktpunten 10 juli

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Deuteronomiun 30, 10-14, Kolossenzen 1, 15-20, Lucas 10, 25-37
Dit weekend lezen we uit het bijbelboek Deuteronomium. Veertig jaar is het volk Israël onderweg geweest in de woestijn, onderweg naar het beloofde land en al die
jaren heeft Mozes het volk geleid. Nu zijn ze er bijna. De mensen die uit Egypte zijn getrokken zijn gestorven en de nieuwe generatie staat klaar om het land binnen te trekken. Het is een breekpunt in de tijd, zo vlak voor de intocht in het beloofde land. Tijdens die veertig jaar woestijn heeft het volk een levensstijl ontwikkeld met vaste religieuze gewoonten en leefregels. Nu staat het voor een belangrijke overgang, een nieuw begin.
In de week voor Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar lezen Joden uit Deuteronomium 29 en 30 waarin Mozes een toespraak houdt tot het volk. De week begint met de woorden ‘Jullie staan hier vandaag allemaal voor de Eeuwige, jullie God’, om allemaal in het verbond met ‘de Eeuwige, jouw God’ te treden. De collectiviteit van het verbond wordt eerst benadrukt, om het daarna heel persoonlijk te maken. Het hele volk is samen, maar het verbond met God is bindend op ieder individu apart. Dit benadrukt onze persoonlijke verantwoordelijkheid.

De tekst van dit weekend wordt op de laatste dag voor het Nieuwjaar gelezen. We lezendat als we de stem van de Heer horen, we de geboden en voorschriften moeten onderhouden en met heel ons hart en heel onze ziel moeten terugkeren tot de Heer. Mozes geeft aan dat de geboden niet te zwaar zijn of buiten bereik liggen. Ze zijn niet in de hemel en ook niet overzee, dus niemand hoeft daar naar toe om ze ons te laten horen. Nee, het woord is dicht bij ons, in onze mond en in ons hart. We kunnen het volbrengen.

De strekking is helder. De opdrachten die God je geeft liggen niet buiten je mogelijkheden. God legt geen zwaardere last op je schouders dan je kunt dragen. Dat is een mooie, geruststellende gedachte. En de opdracht van God hoef je niet te zoeken. Zijn opdracht ligt binnen handbereik. Het gaat om de dagelijkse kleine keuzes die wij maken. Vaak kijken we weg, maar God blijft ons via een medemens in nood roepen tot we eens “ja” zeggen, tot we opstaan en helpen. Het zijn deze kleine dingen die de druppels zijn die er samen wél toe doen.

Verder nadenken over onze opdracht? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk:
Zaterdag 9 juli 19:00 uur Syrisch-orthodoxe viering/woord- en gebedsviering. Voorganger Antonio Saliba
Zondag 10 juli 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. Het Thomaskoor
Zondag 17 juli 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zondag 24 juli 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Intenties
Graag vragen we u onderstaande intenties mee te nemen in uw gebeden.
Voor een goede reis naar Australië, een heel goed verblijf en behouden thuiskomst.
Voor alle eindexamenjongeren: dat ze een goede studie en/of een goed bedrijf vinden waar ze naar hun zin kunnen studeren en/of werken.
Uw kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 10 juli
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Friersdale:
In 1968 is de school in Friersdale gestart met drie lokaaltjes en wat kinderen uit de nabije omgeving. De school is  uitgegroeid naar 670 leerlingen en 22 teamleden (2019). Per januari 2014 is de school van Friersdale gestart met voortgezet onderwijs. Per 1 januari 2014 is men gestart met Graad 10, per 1 januari 2016 met Graad 11 en per 1 januari 2017 met Graad 12. Vanaf dat moment was de afdeling voortgezet onderwijs compleet. Al jaren steunen wij de school en het in 1995 opgerichte ‘Koshuis’ dat jongens en meisjes die ver weg wonen in de schoolperiode kost en inwoning biedt. Helpt u ook mee? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden vanuit de Thomaskerk zijn:Zondag om 9:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 10.00 uur vanuit de Vituskerk    De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Corona-maatregelen 
We vragen u nog steeds nadrukkelijk om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. We houden op één plek nog anderhalve meter afstand aan. Dit gebied is aangeven met groene anderhalve meter kaartjes en rode kruisen. Laat hier steeds twee stoelen leeg tussen u en uw buurman of buurvrouw. De collecte vindt aan het eind van de viering plaats. We vragen u dringend om thuis te blijven bij klachten die op corona kunnen wijzen
Nieuws uit de parochie
Syrisch-orthodoxe viering
Op initiatief van onze Armeense gemeenschap is er op zaterdag 9 juli om 19:00 uur een Syrisch-orthodoxe viering. Tijdens deze woord- en gebedsviering wordt de overweging deels in het Aramees, deels in het Arabisch en deels in het Nederlands gehouden. Wat uw achtergrond ook is, u wordt van harte uitgenodigd om bij deze viering aanwezig te zijn. Een uitgelezen kans om eens een ander soort viering mee te maken. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een kopje koffie of thee.
Projectkoor oecumenische viering

Zondag 25 september houden de Goede Herderkerk, de Oosterlichtkerk en de Thomaskerk een gezamenlijke oecumenische viering in de Oosterlichtkerk. Ds. Joke Krijnen en pastor Mikel Palic zullen samen voorgaan in de viering. Voor deze viering willen we graag weer een projectkoor samenstellen van leden uit de drie kerken. Zij zingen een aantal prachtige liederen zingen onder leiding van Eric Bakker met begeleiding van Willem Boersma op piano. Wie zingt graag en wil meedoen? Noteer dan vast de volgende oefenmomenten(in de Oosterlichtkerk) in uw agenda:
Zondagmiddag 11 september
Maandagavond 19 september
Vrijdagavond 23 september
En natuurlijk ook een uur voor aanvang van de viering op zondag 25 september.

Zingt u mee? U kunt zich opgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069).
Namens de werkgroep oecumenische vieringen:Henk Veerman (GHK), Marion Brouwers (TK), Coby Wouda (OLK)
Tentoonstelling
Onze mede-parochiaan en kunstenaar Ivan Mijatovic heeft tot en met 30 september een expositie bij Rebel wonen en slapen, Eemlandweg 15, 1271 KR Huizen. U kunt de expositie bezoeken tijdens de openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10:00-18:00 uur, zaterdag 10:00-17:00 uur.
Verslag tuinfeest in Blaricum
Even dreigde de fietstocht afgelopen zondag in het water te vallen. Precies toen de eerste groep van start zou gaan om 13:00 uur barstte er een enorme regenbui los, waardoor sommigen al doorweekt waren voor ze goed en wel waren begonnen. Gelukkig voor alle betrokkenen is het daarna droog gebleven en werd het een hele gezellige middag en avond. Bij de fietstocht waren er zoals gewoonlijk een aantal pittige vragen zoals het tellen van het aantal herten (is dat nu een slapend hert of toch een boomstam?). Het buffet na de fietstocht – verzorgd door een nieuwe cateraar met diverse salades, kip in pindasaus, vleesballetjes en spinazielasagne – was lekker. Tafels en stoelen werden samengevoegd om in gezellige, grote groepen te genieten van een prachtig, warme zomeravond onder het genot van een drankje ingeschonken door een van de Huizense jongeren achter de bar.
Bibliotheek aan Huis
Als u graag leest, maar niet (meer) zo makkelijk naar de bibliotheek toe kunt komen, is het fijn als er iemand is die u van bibliotheekboeken kan voorzien maar soms ook gewoon even een praatje komt maken. De bibliotheek heeft daarom de Bibliotheek aan Huis service. Deze service is gratis voor alle leden van de bibliotheek. U kunt er gebruik van maken voor een kortere periode (bijvoorbeeld met een gebroken been), maar natuurlijk ook voor een langere periode. Een vrijwilliger komt u dan bezoeken en ruilt de boeken voor u om.

De zomerperiode is vaak een heerlijke tijd om in een boek te duiken. Zelfs wanneer het familielid of de buurvrouw, die vaak een boek voor u meeneemt, even op vakantie is. Ook dan kan de Bibliotheek aan Huis service een oplossing zijn. Mochten er vragen zijn, of wilt u van deze service gebruik maken, dan kunt u contact met ons opnemen.
Telefoonnummer 035 525 7410, E-mail: resmeijer@bibliotheekhlb.nl Rinske Vooijs-Esmeijer.
Gebed voor de OekraïneHeer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.
(Paus Franciscus) 
Afscheid
Beste medeparochianen,
Sinds  2014 ben ik werkzaam in de parochies van Huizen, Blaricum, Naarden en Bussum, eerst als diaken en daarna als priester. Nu is het moment gekomen om afscheid van jullie te nemen. Mgr. Hendriks, heeft mij gevraagd om pastoor te worden in de regio’s Hoorn en West-Friesland Zuidoost. En ik heb met zijn verzoek ingestemd.

Met veel plezier en toewijding heb ik in deze parochies gewerkt. Ik kijk terug op een onvergetelijke tijd waar ik veel heb geleerd: de Nederlandse taal, een luisterend oor bieden, nabij zijn aan mensen die een mooi of en een droevig moment hebben meegemaakt. Bijzonder voor mij waren de ontmoetingen met de parochianen, thuis, bij een parochieavond of uitjes of na de viering bij het koffiedrinken. Natuurlijk het centrum van ons geloof is het samenzijn in de Heer, en dat heb ik in al deze jaren mogen ervaren, hoe jullie met geloof en eerbied de vieringen bijwoonden.

Ik wil iedereen bedanken die ik op mijn pad ben tegengekomen. De goede samenwerking met Carlos, Maciej en Mikel, de besturen en al diegenen die altijd voor mij klaar stonden en die mij geholpen hebben om te groeien als priester en als gelovige. In mijn gedachten heb ik ook al die parochianen die ik in al deze jaren heb leren kennen, met wie  ik een goede band heb gehad en die mij zijn voorgegaan naar de hemel.

In mijn plaats zal Javier Acuña Acuña komen, die als kapelaan werkzaam zal zijn in onze parochies en die in de pastorie van Blaricum gaat wonen. Ik heb het vaak gezegd: ik heb mijn familie en mijn mooie dorp verlaten, maar ik heb hier wel een familie en vier mooie dorpen teruggevonden. Ik hoop dat Javier, net als ik, zich hier ook thuis kan voelen bij jullie.

Ik zal van jullie afscheid nemen in de volgende vieringen:
28 augustus om 9.30 uur in de Vituskerk in Naarden
4 september om 9.30 uur in de Thomaskerk in Huizen
11 september om 11.00 uur in de Vituskerk in Blaricum
18 september om 11.00 uur in de Mariakerk in Bussum
Ik hoop velen van jullie daar voor het laatst te zien en te kunnen groeten.

Op zondag 25 september in Hoorn zal Mgr. J. Hendriks mij tot pastoor installeren. Als u wilt en kunt, bent u van harte welkom om de viering bij te wonen. Nadere informatie volgt nog.

Ik heb eens gehoord: afscheid nemen bestaat niet. Zou het waar zijn? Uit het diepst van mijn hart en met een dankbaar hart zeg ik jullie allen: TOT ZIENS.
Pastor Andrea Geria
Nieuwe pastor
Pastor Javier Acuña Acuña komt oorspronkelijk uit Chili. Hij is 38 jaar, heeft de priesteropleiding in ons bisdom gevolgd en is op 12 september 2020 door Mgr. Hendriks tot priester gewijd. Sinds zijn wijding is hij als kapelaan werkzaam in de regio Hoorn. Hij zal vanaf 25 september als kapelaan in de parochies Huizen, Blaricum, Naarden en Bussum actief zijn. Hij zal op 3 oktober om 9:30 uur voor het eerst voorgaan in de Thomaskerk in Huizen. Pastoor Carlos Fabril zal hem dan introduceren in onze parochie. Pastor Javier Acuña Acuña zal de geplande vieringen van pastor Andrea Geria in Huizen overnemen.
Ter bemoediging
Luik-Bastenaken-Luik 2022
Wereldkampioen Julian Alaphilippe was een van de topfavorieten in de wielerwedstrijd Luik-Bastenaken-Luik (24 april 2022), maar hij kwam zwaar ten val: hij liep een klaplong op, gebroken ribben en een gebroken schouderblad.

Romain Bardet, een Frans wielrenner van een concurrerende ploeg zag dat het niet goed ging met zijn landgenoot: ‘Toen ik naast me keek,’ zei hij, ‘zag ik hem een drietal meter lager liggen. Hij riep dat hij niet meer kon bewegen. Het leek een eeuwigheid te duren voor er hulp kwam. Dit wil je niet meemaken als je fietst. Ik reed de koers niet uit. Na die val betekende de wedstrijd nog weinig voor me.’ Bardet bleef bij Alaphilippe tot er medische hulp kwam en dacht niet meer aan zijn eigen kansen.

‘Ik denk dat iedereen in deze situatie hetzelfde had gedaan. Er is geen concurrentie als er leven in gevaar is’, zei hij nog.
(C. Leterme, bijbelin1000seconden.be
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.
 Facebook