Kontaktpunten 26 feb

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Genesis 2, 7-9. 3, 1-7, 1 Romeinen 5, 12-19, Matteüs 4, 1-11
In de vastentijd gaan we met zevenmijlslaarzen door het oude testament en we beginnen in het boek Genesis, bij Adam en Eva. We lezen dat de slang in de hof van Eden Eva verleidt door te vragen of ze van geen enkele boom in de tuin mag eten. Eva ontkent dit en zegt dat ze alleen de boom in het midden van de tuin niet mogen aanraken omdat ze dan zullen sterven. De slang stelt dat de mens dan juist gelijk aan God zal worden door de kennis van goed en kwaad. Eva ziet dan hoe mooi de boom is en hoe aantrekkelijk het is om inzicht te krijgen. Ze plukt een vrucht en zij en haar man eten ervan. Hun ogen gaan open en ze ontdekken dat ze naakt zijn. Ze bedekken zich met vijgenbladen.

Toont dit verhaal niet hoe gemakkelijk wij mensen verleid worden en van God en elkaar vervreemden? Via sociale media en reclames worden we overspoeld met verleidingen en waar mensen vroeger en in andere culturen meer collectief leefden is onze huidige samenleving erg individualistisch. Wij maken zelf wel uit wat goed voor ons is. Eva zou vandaag niet te maken hebben met één boom maar met een heel bos vol verlokkelijke bomen met vruchten. Dat is de wereld waarin wij leven.In onze tijd worden geloof, God en de kerk vaak beschouwd als iets wat achterhaald is. Zou de enorme vloedgolf van verleidingen die over ons heen komt daar niet mee te maken hebben? Met al die andere manieren die geluk en voorspoed beloven blijft er voor God en het geloof nauwelijks tijd en energie over. Afhaken is vaak geen bewuste keuze maar sluipt heel ongemerkt ons leven binnen.Verleiding zal er altijd zijn en we moet ons ertegen wapenen. Slechte gedachten, hebzucht, afgunst, laster, hoogmoed komen van binnenuit. Als we verzet willen bieden aan al die verleidingen, dan moeten we beginnen bij onszelf. Hoe dat kan? Door stilte, bezinning en bedachtzaamheid; door regelmatige momenten waarop je stil wordt en luistert naar Gods stem, alleen of met anderen. Jezus leerde ons niet voor niets: ‘Breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.’ De vraag is vooral waar je jezelf mee voedt? Bescherm je jezelf voldoende tegen invloeden en bronnen vol verleiding? Ben je waakzaam en versterk je je met een geestelijke verdedigingswal?
                                   
Samen aan de vasten beginnen? Kom dan zaterdag om 19:00 uur of zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk

Zaterdag 25 februari 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 26 februari 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Javier Acuña

Vrijdag 3 maart 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 5 maart 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Javier Acuña

Zondag 12 maart 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. Het Thomaskoor
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 26 februari
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Vastenactie:
Mensen onderweg! Het project dat de vastenactie dit jaar ondersteunt richt zich op kwetsbare groepen ontheemden in Zuid-Soedan. Het project wil bereiken dat die mensen daar, in de deelstaat Warrap,
in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en op eigen benen kunnen staan. Onze bijdrage kan het verschil maken!! U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen  o.v.v. Vastenactie.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden zijn
Zaterdag om 19:00 uur vanuit de Thomaskerk
Zondag om 09:30 uur vanuit de Thomaskerk
Zondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in Blaricum
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.  
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Geen verwarming van de Thomaskerk
In verband met de enorm gestegen energieprijzen heeft de locatieraad besloten om zoveel mogelijk energie te besparen. Dit betekent dat tijdens de vieringen op zondag de vloerverwarming flink lager wordt gezet. Wilt u daarmee rekening houden als u naar de kerk komt? U kunt uw jas aanhouden en wellicht ook een dekentje meenemen. Er is een beperkt aantal dekentjes beschikbaar in de kerk.
Nieuws uit de parochie
Zaterdagavondviering
Zaterdag 25 februari om 19:00 uur is de maandelijkse woord en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. In de evangelielezing lezen we hoe de duivel Jezus in de woestijn op de proef stelt. Beiden gebruiken bijbelfragmenten om hun standpunt kracht bij te zetten. Hoe gaan wij om met ons geloof en de bijbel? Daarover willen we met u nadenken. U bent van harte welkom.
1e vrijdag viering
In de aanloop naar het hoogfeest op 19 maart van de heilige Jozef, staan wij stil bij de persoon van de heilige Jozef. Paus Franciscus  startte op het hoogfeest van Sint Jozef in 2013 als bisschop van Rome. Zijn preek was hoofdzakelijk gewijd aan de taak die Jozef tijdens zijn leven zo trouw behartigd heeft. Jozef had de opdracht te zorgen voor Jezus en Maria. Hij zou hen beschermen. Zij waren hem toevertrouwd. Deze taak ging gepaard met twijfel, angst en verantwoordelijkheid. In vertrouwen en geloof vervulde Jozef zijn taak:  bescheiden, in stilte en door voortdurend attent te zijn. Wat kunnen wij daarvan leren? Daarover willen wij in de viering op vrijdag 3 maart verder nadenken. Wees welkom in deze viering, die om 10.15 uur zal zijn.
Familieviering
Vijf maart is de 2e zondag in de veertigdagentijd. Zoals elk jaar hangt er in deze vastentijd een groot doek voor het altaar. Op een kleurrijke manier vraagt het aandacht voor onze prachtige blauwe planeet. Wat is ze kwetsbaar in onze verscheurde wereld. Is de aarde bij ons in goede handen? Is zij ons wel ‘heilig’?  U bent van harte welkom op 5 maart om 9:30 uur.
Kruisweg
Net zoals vorig jaren wordt in de Vituskerk in Blaricum in de veertigdagentijd iedere vrijdag de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.  U bent van harte uitgenodigd om iedere vrijdag vanaf 24 februari om 14.30 uur de kruisweg te komen bidden.
Hulp aardbevingsgebied Syrië
De ouders van een van onze Syrische parochianen wonen in het door de aardbeving getroffen gebied in Syrië. Hulp is daar amper en de ellende is aanzienlijk. U kunt helpen door te doneren aan de Syrische parochie van de ouders van onze mede-parochiaan via deze link. Uw donatie komt direct terecht bij de slachtoffers in dit gebied. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vastenactie en hongerdoek
Ook dit jaar hangt er voor het altaar een zogenaamd ‘Hongerdoek’. We kunnen het ook Vastendoek noemen of Vastenactiedoek. Onze MOV-groep zorgt voor dit doek en voor de vastenactie: dit jaar voor Zuid-Soedan. Elk jaar zien we een andere afbeelding op het doek. Dit jaar plaatst de afbeelding onze aarde in het middelpunt. Twee paar handen omringen haar. Voorzichtig. Beschermend. De achtergrond toont een versnipperde wereld. Hier en daar een tekst. Om over na te denken!!
Vormen van vasten: schoon schip maken
Vasten kan getuigen van rouw en berouw. Wanneer je iets vreselijks hebt meegemaakt, wanneer je je liefste bent verloren, wanneer je de dood in de ogen hebt gezien, wanneer je huis is afgebrand, dan kun je niet eten. Maar ook wanneer je een ongeluk hebt veroorzaakt, of je hebt je partner bedrogen, ook dan past het niet uitvoerig te gaan schransen. In veel culturen word je dan een tijd van onthouding voorgeschreven. Onthouding als teken van boete, van het besef dat je gezondigd hebt. Onthouding om in jezelf de leegte te voelen die je veroorzaakte. Vasten is dan een schuldbelijdenis, een lijfelijk ervaren van schuld; vasten is in zo’n geval klein en broos durven zijn in een cultuur waarin fouten toegeven een teken van zwakte lijkt of we er ons met een goedkoop excuus van af maken. Vasten en onthouding zijn ook een manier om je voor te bereiden op een beslissende stap of op een heilig moment. Ook dat vraagt inkeer en concentratie.
(https://anderszins.eu/) 
Gebed voor vredeEen nieuwe wereld vol van vrede,
waar liefde heerst als eerst’ gebod,
waar alle mensen echt geloven
in ieder woord dat komt van God.

Dat land is ergens hier te vinden,
als ieder woord wordt nageleefd,
op deze aarde achter einders,
door ieder die naar vrede streeft.

Het bijbels land van melk en honing,
de stad van vriendschap voor altijd,
voor ieder mens steeds open grenzen,
een nieuwe toekomst in de tijd.

Zo komen we bijeen
om licht te zoeken bij elkaar,
om onze dromen te herhalen.
Met ieders aandacht wordt het waar.
Foto Alie Cobelens
De locatieraad heeft besloten in de ontmoetingsruimte van de Thomaskerk een foto te bevestigen van Alie Cobelens. De reden hiervoor is de overtuiging dat onze parochie er zonder haar aandacht en inzet voor migranten anders uit zou zien. Onze parochie is internationaal gekleurd: een deel van de wereldkerk. Eerste en tweede generatie mensen uit Armenië, Oost-Turkije en Syrië zijn onder ons aanwezig, ook mensen uit Polen en zelfs Ethiopië. Alie heeft zich voor hun integratie voortdurend ingezet en ze wegwijs gemaakt in Huizen en omgeving. Zelf zijn zij ook actief geworden, bijvoorbeeld in de organisatie van de sobere maaltijd van de MOV-groep op Aswoensdag die nu al 33 jaar door hen wordt verzorgd. Daarom hingen we Alie’s bescheiden foto die avond op, en wel naast de stichtingsoorkonde en de pastoreslijst. Ali werd 91 jaar en overleed op 21 november 2021, de dag dat onze parochie haar 40-jarig bestaan vierde.
Ter bemoediging
Jezus, lok ons mee naar de “woestijn”,
Veertig dagen lang.
Lok ons naar de momenten
waar we door vragen en bevragen
opnieuw kiezen voor wie we
uit het oog verloren waren.

U bent het die ons leidt,
U bent het die ons kiest,
U geeft en wij ontvangen.
Lok ons naar dagen
waar we proeven en beproeven
wat we onderdrukt hadden of vergeten waren.
Laat Uw nieuwe wind
door onze gemeenschappen waaien,
geef ons ziel en zit, beziel ons, maak ons nieuw.

Jezus, leid ons terug naar “Uw beloofde land”:
Uw gerechtigheid en uw bevrijding,
grond van ons bestaan, de grond van de zaak.
Leid ons naar een land van solidariteit,
verbondenheid en vrijheid,
naar mensen die leven in broederlijkheid
en gerechtigheid
waardoor anderen grond krijgen om te bestaan,
de grond van de zaak.

Jezus, geef ons woorden van dank in de mond
omdat wij, zwak en klein,
dwars door alles heen
door U bemind zijn en geroepen worden
om Uw teken, Uw spiegel te zijn
van vrede, gerechtigheid en waarheid. Amen.(Jaak Pauwels)  
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.