Kontaktpunten 12 maart

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Exodus 17, 3-7, Romeinen 5, 1-2. 5-8, Johannes 5, 5-42
Dit weekend lezen we uit Exodus, het boek van de uittocht uit Egypte. We lezen dat de Israëlieten erge dorst lijden. Ze morren hierover tegen Mozes. Mozes klaagt bij de Heer over het onhandelbare volk dat hem dreigt te stenigen. De Heer draagt Mozes op om met enkele van de oudsten erbij op een rots te slaan. Mozes doet dit en er stroomt water uit de rots. Mozes noemt de plaats Massa (beproeving) en Meríba (verwijt) naar het volk dat de Heer heeft uitgedaagd door zich af te vragen of de Heer bij hen is.
De Israëlieten hadden dorst op hun tocht door de woestijn en Mozes krijgt de schuld. De woestijn is een mensonvriendelijke omgeving en dus had het volk iedere keer wel weer een nieuwe reden om te klagen en te morren. Nu hadden ze dorst, en die dorst wordt gelest door water uit de rots. Maar de eigenlijke betekenis van dit verhaal gaat veel verder dan dat letterlijke water. Het volk zag het niet meer zitten. Ze waren ontevreden en chagrijnig. Ze hadden dorst naar iemand die naar hen luisterde, iemand die hun weer uitzicht gaf in die uitzichtloze woestijn. Het volk had niet zozeer lichamelijke dorst maar geestelijke dorst.Problemen met de geestelijke gezondheid liggen ook voor ons op de loer. In onze haastige wereld moeten we oppassen dat we niet meegesleurd worden in een rusteloos en jachtig bestaan dat ons geestelijk uitdroogt. Stress en burn-out zijn typische verschijnselen daarvan. De mens heeft letterlijk water nodig om te leven, maar daarnaast heeft hij op zijn tijd rust nodig om zinvol te leven. Daarbij zijn er twee problemen. Nemen we de tijd voor deze rust? Rustmomenten inbouwen is essentieel om overeind te blijven. Maar dan volgt het tweede probleem: durven we op zulke momenten na te denken over onze idealen, over de zin van ons bestaan? Het kan verwarrend zijn om dit soort vragen te stellen. Maar als je het niet doet loop je grote kans om geestelijk uit te drogen. Dan zal ook je geloof vervlakken.Gelukkig zijn er ook nu, in onze tijd, mensen die een bron zijn waar we water kunnen putten, mensen die ons de zin van het leven doen begrijpen. Luisteren naar dit soort mensen geeft nieuwe energie, nieuwe inspiratie. Het is aan ons om tijd te maken, te luisteren en na te denken.
                                   
Geestelijk dorst lessen? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk

Zondag 12 maart 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. Het Thomaskoor

Zondag 19 maart 9:30 uur. Woord- en communieviering. Voorganger Ton Hekkenberg m.m.v. Vamos

Zaterdag 25 maart 19:00 uur. Woord en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 26 maart 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zondag 26 maart 12:40 uur. Peuterviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 12 maart
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Vastenactie:
Mensen onderweg! Het project dat de vastenactie dit jaar ondersteunt richt zich op kwetsbare groepen ontheemden in Zuid-Soedan.
Het project wil bereiken dat die mensen daar, in de deelstaat Warrap, in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en op eigen benen kunnen staan. Onze bijdrage kan het verschil maken!! U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Vastenactie.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden zijnZondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.  
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Geen verwarming van de Thomaskerk
In verband met de enorm gestegen energieprijzen heeft de locatieraad besloten om zoveel mogelijk energie te besparen. Dit betekent dat tijdens de vieringen op zondag de vloerverwarming flink lager wordt gezet. Wilt u daarmee rekening houden als u naar de kerk komt? U kunt uw jas aanhouden en wellicht ook een dekentje meenemen. Er is een beperkt aantal dekentjes beschikbaar in de kerk.
Nieuws uit de parochie
Verhaal halen
Voor het eerst sinds 2020 hebben we weer een gewoon seizoen achter de rug. Dus is er op zondag 12 maart om 16:00 uur ook weer een echte afsluiting.Dat betekent: vier vertellers met vier korte verhalen. Saskia bedacht ‘Voorbereiding is cruciaal’. Hans vertelt ‘Het Schot’. Esther vond een ‘Soepsteen’ en Jetse vertelt over “De manager in de luchtballon”. Dit alles afgewisseld met live muziek door Duo Astoria, Ruud Wagemakers op viool en Theo Henrichs op piano. Kosten: € 3,50, kinderen t/m 12 jaar gratis. Vanaf 15.30 uur is de kerk open en na afloop is er een drankje met een hapje.
 
Kruisweg
Net zoals vorig jaren wordt in de Vituskerk in Blaricum in de veertigdagentijd iedere vrijdag de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.  U bent van harte uitgenodigd om iedere vrijdag om 14.30 uur de kruisweg te komen bidden.
Palmpasenstokken maken 
Wil je óók een Palmpaasstok maken? Kom dan zaterdag 1 april (geen grap!) naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur het duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.
Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.
Kost het wat? Nee
Kom je ook? Laat het even weten! Geef je op via de website www.rkhuizen.nl of het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt.
En dan? Kom zondag 2 april om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk voor de Palmpasen-optocht door de kerk. Neem na de viering je stok mee naar huis óf geef hem aan iemand die ziek is of een aardig gebaar kan gebruiken. 
Parochie-uitje 15 april 2023 
Hebt u zich al aangemeld voor de busreis naar Leiden? Er is nog plaats in de bus. Inschrijfformulieren kunt u in de hal van de kerk vinden, of op de website van de parochie Blaricum vitusblaricum.nl/agenda/busreis-naar-leiden/. Het formulier kunt u inleveren bij de brievenbus bij het secretariaat van de Vituskerk of mailen naar activiteitenvitus@hotmail.com
Vastendoek
Wat is ons heilig? Het hongerdoek vertelt ons over de schoonheid van de aarde, maar ook van haar verwoesting. Klimaatverandering, oorlogen, pandemieën – we staan voor grote uitdagingen. Het hongerdoek is laag voor laag opgebouwd uit gescheurde krantensnippers. Op afstand is het een mooie blauw-groene planeet. Vier armen strekken zich liefdevol uit in de roodbruine achtergrond naar de wereldbol, onze kwetsbare, verscheurde aarde. Dichterbij gekomen is te zien dat op sommige krantensnippers teksten staan zoals “het kost de aarde”, “nieuw begin”, “waar mensen zich op hun gemak voelen”, “kleur bekennen”. Teksten om ons aan het denken te zetten. Het is de moeite waard om het hongerdoek ook van dichtbij te bekijken
Evensong
Een projectkoor van 20 zangers gaat met pastor Marjon Bosch voor in een sfeervolle Evensong op zaterdag 11 maart om 17:00 uur in de Oosterlichtkerk. Een Evensong is een gezongen avondgebed; een eeuwenoude traditie in Anglicaanse kerken, waarin muziek een belangrijke rol speelt. Een mooie plek om na een drukke werkweek of zaterdag weer even op adem te komen en je hart op te halen. Voor deze Evensong zijn nieuwe composities geschreven door Eric Bakker en worden er mooie werken van Gibbons en Gjeilo gezongen. Het projectkoor wordt muzikaal begeleid door Joost Veerman en Willem Boersma. Het koor zelf bestaat uit zangers uit de Goede Herderkerk, Oosterlichtkerk en Thomaskerk, aangevuld met zangers uit het eigen netwerk. Wees welkom!
Stille omgang  
U bent van harte uitgenodigd om in de nacht van zaterdag op zondag 18/19 maart de Stille Omgang in Amsterdam te lopen. Het thema is dit jaar “LEVEND” brood voor onderweg. Er vertrekt een bus naar de Stille Omgang vanuit onze regio. Om 21:30 uur vertrekt deze bus vanaf Laren, voor de Sint Jansbasiliek, Brink 33. Van daaruit  vertrekt de bus naar Amsterdam. Om 22.30 uur is er een eucharistieviering in de kapel van het Begijnhof. Rond 23:30 aansluitend aan de viering wordt de route van de Stille Omgang gelopen. Rond 0:45 uur vertrekt de bus vanaf het Rokin voor de terugreis. De kosten voor de bus zijn €20. Telefonisch aanmelden kan tot 15 maart bij Ans Kleijer 035- 5382773.
The Psalm Project
Op zaterdagavond 25 maart komt The Psalm Project één van de laatste concerten geven in de Meentkerk, Bovenmaatweg 410, Huizen. In 2009 begon The Psalm Project met het bewerken van de, bij velen nog bekende, melodieën van het Geneefs Psalter. Nu schrijft de band steeds vaker eigen liederen gebaseerd op psalmen of andere bijbelteksten. Daarbij laten ze zich ook graag inspireren door muziek van collega artiesten in binnen- en buitenland. Zo werden er covers opgenomen van o.a. Taizé, Sandra McCracken, Matt Papa en Matt Boswell. Zij willen aandacht vestigen op een collecte voor een goed doel en tevens met elkaar zingen in de kerk. Dit concert is een geweldige manier om met elkaar onder de indruk te raken van Gods goedheid! Het concert begint om 20.00 uur en de deuren van de Meentkerk staan vanaf 19.30 uur open voor ontvangst. De tickets kosten €12,50 voor volwassenen en €5 voor kinderen. Voor meer informatie en tickets:thepsalmproject.nl
Polderloop Eemnes
De laatste zondag van maart, 26 maart, staat de Eemnesser polder open voor elke sportieveling die in actie wil komen voor Friersdale. Die dag is de 45e polderloop, een evenement voor jong en oud. Naast de prestatieloop (5 km, 10 km en 15 km) is er een wandeltocht over 5 km voor iedereen, die van de mooie Eemnesser polder wil genieten! Inschrijven kan van 12:00 uur t/m 12:45 uur op De Deel, Wakkerendijk 162 in Eemnes. De start is om 13:00 uur op de Jonge Jaapeweg. Het inschrijfgeld is € 10 en voor kinderen t/m 12 jaar € 5.
Vormen van vasten: oefening in nieuwe levensstijl
Wanneer je een dag niet eet, proef je de boterham ’s avonds intenser. Wanneer je afziet van genotsmiddelen, van koffie, thee, alcohol, sigaretten, smaken de eenvoudig klaargemaakte groenten rijk. Als je afziet van het vele, ga je meer en meer genieten van het eenvoudige. Daarmee krijg je ook oog voor de verspilling in onze maatschappij. Je ziet meer en meer hoeveel eten er wordt weggegooid, hoeveel energie er wordt besteed aan verpakking. Naarmate je een soberder levensstijl hebt, zijn de planten, de dieren of de dingen geen vervangbare producten, maar onderdeel van die ene schepping. In een dergelijk vasten ontstaat een duurzaam verbond van de mensen met de dingen, de planten en de dieren. Naarmate je elkaar meer waardeert, heb je minder nodig en ben je meer genegen te delen. (anderszins.eu/wp-content/uploads/2013/01/Vast-van-binnen-2.pdf)
Matthäus-Passion Huizen
Op woensdagavond 5 april 2023 om 19:30 uur zal de Stichting Matthäus-Passion Huizen in de Nieuwe kerk voor het eerst de Matthäus-Passion met een projectkoor van inwoners uit Huizen uitvoeren. Passie voor muziek verbindt. Hiermee wordt Huizen een stukje mooier! De zes solisten zijn professionals, evenals het Barokorkest Cappella Maria Barbara. De dirigent is Wouter Verhage. Kaarten kosten €39,- voor volwassenen en €24,- voor jongeren tot 25 jaar.
Gebed om vredein het Egyptisch paviljoen
van de Biënnale van Venetië in 2003
hingen duizenden
zwarte en witte duiven

ze verbeelden de wereldvrede

de zwarte duiven vliegen
naar de landen in oorlog
witte duiven zoeken naar
de bedreigde gebieden
op aarde

de vredesduiven strooien
zaadjes
in de harten van de mensen

morgen bloeit daar
een bloem van hoop
overmorgen een bloem
van vertrouwen
daarna komt de bloem van liefde
die weet dat er maar één weg is
naar het hart

alle mensen zijn broeders en zusters
stop de spiraal van geweld
start de dialoog
spreek, spreek, spreek
luister, luister, luister
drink en eet samen 
(www.vredesmuseum.nl)
Actie Warm hart
KRO-NCRV steunt met Actie warm hart initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving. Met “Actie warm hart” krijgen goede doelen, ingediend door het publiek, aandacht en wellicht een donatie. Stichting Friersdale hoopt op een donatie die men wil besteden aan zonneboilers voor het kinderhuis. Breng uw stem uit voor Friersdale via deze link
Ter bemoediging
Er was in China eens een boer die een klein rijstveldje had. Dat akkertje lag boven een bijna onbegaanbaar ravijn. Een aantal keren per dag daalde de boer af in het ravijn om water voor zijn veldje te halen. Hij droeg het met veel moeite langs de steile kronkelpaadjes naar boven.

Toen enkele westerse ontwikkelingswerkers hem zagen ploeteren, kregen ze medelijden en ze stelden de boer voor een pomp voor hem te slaan. Hij schudde echter zijn gerimpelde hoofd en weigerde het aanbod heel vriendelijk, maar beslist. De westerlingen begrepen er niets van en vroegen hem naar het waarom.

‘Weet u’, was zijn antwoord, ‘als ik niet telkens met dat water moet sjouwen, heb ik geen tijd om na te denken’.
(//theobaldusparochie.nl
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.