Kontaktpunten 19 maart

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen 1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a, Efesiërs 5, 8-14, Johannes 9, 1-41
Dit weekend lezen we uit het bijbelboek 1 Samuël. Samuël was profeet, priester en rechter van Israël. Samuël heeft Saul als koning over Israël gezalfd, maar Saul is gezwicht voor de macht en het geld en luistert niet meer naar God of naar Samuël.
We lezen dat de Heer Samuël naar Bethlehem stuurt met een hoorn met olie om een van de zonen van Isaï tot koning te zalven. Daar aangekomen ziet Samuël Eliab en denkt dat dit de toekomstige koning is. Maar de Heer zegt tegen Samuël dat hij niet af moet gaan op zijn voorkomen. Eliab wil Hij niet. God ziet niet zoals een mens ziet, een mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer naar het hart. Zo komen zeven zonen van Isaï langs, die allemaal niet uitverkoren zijn. Isai laat vervolgens zijn jongste zoon halen, die de schapen hoedt. De Heer zegt Samuël deze zoon te zalven. Dat doet Samuël en vanaf die dag is de geest van de Heer vaardig over David.Samuël is onder de indruk van Eliab. Hij is groot en sterk en ziet er uit zoals je van een leider verwacht: Iemand met overwicht alleen al door zijn postuur. Samuel ziet hem gelijk zitten als koning en waarschijnlijk zouden de meesten van ons hetzelfde reageren. Zijn ook wij niet vaak geneigd iemand te beoordelen op het uiterlijk?
Zoals zo vaak in de bijbel worden de rollen omgekeerd. Niet de oudste wordt gekozen maar de jongste. De laatste wordt de eerste. Als je ziet met het hart, dan ga je de rollen omkeren en krijg je oog voor de minste, de laatste. Samuel krijgt oog voor degene die weet wat “hoeden” is. Herder zijn, het hoeden van de schapen, is een belangrijke eigenschap voor een koning. Een goede koning is als een herder voor zijn volk. Hij leidt en beschermt het. De ware koning zal een koning zijn naar Gods hart, een messiaanse herder.Wat betekent dit alles voor ons en ons leven? Het leven brengt ons niet altijd wat we graag zouden willen, hopen of verwachten. Maar bij al het onverhoopte en onverwachte kunnen we proberen te zien met ons hart: door de buitenkant heen zien naar dat wat wezenlijk is en van waarde. Zien met het hart stelt ons in staat de laatste tot eerste te maken en elkaar tot hoeder te zijn.
                                   
Gezamenlijk de halfvasten vieren? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 19 maart 9:30 uur. Woord- en communieviering. Voorganger Ton Hekkenberg m.m.v. Vamos
Zaterdag 25 maart 19:00 uur. Woord en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 26 maart 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Zondag 26 maart 12:40 uur. Peuterviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Donderdag 30 maart 19:30 uur Boeteviering/gebedsviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Zondag 2 april 9:30 uur. Palmzondag/familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 19 maart
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Friersdale:
In Friersdale zijn er de laatste tijd problemen geweest met de watervoorziening. De op zonne-energie draaiende pomp kon niet genoeg water uit de rivier pompen om de school en de kerk van water te voorzien. Toen de pomp werd aangelegd waren er 550 leerlingen op school en was de capaciteit voldoende. 
Inmiddels is het leerlingenaantal gegroeid tot 715, en is dit niet meer genoeg. Dit wordt tijdelijk opgelost met een extra dieselpomp die met name ’s avonds water pompt.  Het plan is om in de toekomst een pomp te gebruiken die ’s avonds kan overschakelen op door zonne-energie oplaadbare batterijen. Bijdrage aan deze verbetering kan via deze collecte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden zijnZondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.  
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Geen verwarming van de Thomaskerk
In verband met de enorm gestegen energieprijzen heeft de locatieraad besloten om zoveel mogelijk energie te besparen. Dit betekent dat tijdens de vieringen op zondag de vloerverwarming flink lager wordt gezet. Wilt u daarmee rekening houden als u naar de kerk komt? U kunt uw jas aanhouden en wellicht ook een dekentje meenemen. Er is een beperkt aantal dekentjes beschikbaar in de kerk.
Nieuws uit de parochie
Peuter- en kleuterviering
Zondag 26 maart is er om 12:40 uur weer een peuter- en kleuterviering. De kinderen en hun ouders mogen voor in de kerk zitten, zodat iedereen alles goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij, want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen, een mooi verhaal voorgelezen en de kinderen mogen alle vragen stellen die ze willen. Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? De viering duurt ongeveer 20 minuten.
Verzoeningsviering
Paus Franciscus beschreef het sacrament van de biecht als volgt: Maar al te vaak denken we dat de biecht gaat over naar God gaan met neerslachtige blikken (schaamte, verslagenheid). Toch is het niet zozeer dat we naar de Heer gaan, maar dat Hij naar ons toe komt, om ons te vullen met zijn genade, om ons te vullen met zijn vreugde. Het sacrament gaat over God, die ons bevrijdt en weer op de been brengt. Op donderdag 30 maart om 19:30 uur is er een boete-/verzoeningsviering in de Thomaskerk. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen om zo de liefdevolle en barmhartige hand van God te ervaren. Na afloop van de viering is er voor wie dit wenst gelegenheid tot biechten.
Palmpasenstokken maken 
Wil je óók een Palmpaasstok maken? Kom dan zaterdag 1 april (geen grap!) naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur het duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.
Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.
Kost het wat? Nee
Kom je ook? Laat het even weten! Geef je op via de website www.rkhuizen.nl of het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt.
En dan? Kom zondag 2 april om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk voor de Palmpasen-optocht door de kerk. Neem na de viering je stok mee naar huis óf geef hem aan iemand die ziek is of een aardig gebaar kan gebruiken. 
Parochie-uitje 15 april 2023 
Hebt u zich al aangemeld voor de busreis naar Leiden? Er is nog plaats in de bus. Inschrijfformulieren kunt u in de hal van de kerk vinden, of op de website van de parochie Blaricum vitusblaricum.nl/agenda/busreis-naar-leiden/. Het formulier kunt u inleveren bij de brievenbus bij het secretariaat van de Vituskerk of mailen naar activiteitenvitus@hotmail.com
Kruisweg
Net zoals vorig jaren wordt in de Vituskerk in Blaricum in de veertigdagentijd iedere vrijdag de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.  U bent van harte uitgenodigd om iedere vrijdag om 14.30 uur de kruisweg te komen bidden.
Vastenactie
Dit jaar is de vastenactie voor Zuid-Soedan. De 1500 deelnemers aan het Vastenactieproject – overwegend vrouwen, waaronder kwetsbare groepen als oudere vrouwen en vrouwen met een beperking – worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen.

Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.
Vastendoek 
‘Het kost de aarde’ is een van de teksten die te lezen is om de gescheurde krantensnippers van het hongerdoek. De werkelijke prijs van de goederen is hoger dan wat we zien bij de kassa van de supermarkt. Daarom vraagt Emeka Udemba met dit hongerdoek: Wat is voor ons heilig? Wat raken we niet aan? Wat is het leven ons waard? Horen we nog steeds Gods stem spreken in onze medeschepselen? Hoe kunnen wij een bijdrage leveren zodat onze wereld intact blijft en wij het heilige van de Schepping behouden?
The Psalm Project
Op zaterdagavond 25 maart komt The Psalm Project één van de laatste concerten geven in de Meentkerk, Bovenmaatweg 410, Huizen. In 2009 begon The Psalm Project met het bewerken van de, bij velen nog bekende, melodieën van het Geneefs Psalter. Nu schrijft de band steeds vaker eigen liederen gebaseerd op psalmen of andere bijbelteksten. Daarbij laten ze zich ook graag inspireren door muziek van collega artiesten in binnen- en buitenland. Zo werden er covers opgenomen van o.a. Taizé, Sandra McCracken, Matt Papa en Matt Boswell. Zij willen aandacht vestigen op een collecte voor een goed doel en tevens met elkaar zingen in de kerk. Dit concert is een geweldige manier om met elkaar onder de indruk te raken van Gods goedheid! Het concert begint om 20.00 uur en de deuren van de Meentkerk staan vanaf 19.30 uur open voor ontvangst. De tickets kosten €12,50 voor volwassenen en €5 voor kinderen. Voor meer informatie en tickets:thepsalmproject.nl
Polderloop Eemnes
De laatste zondag van maart, 26 maart, staat de Eemnesser polder open voor elke sportieveling die in actie wil komen voor Friersdale. Die dag is de 45e polderloop, een evenement voor jong en oud. Naast de prestatieloop (5 km, 10 km en 15 km) is er een wandeltocht over 5 km voor iedereen, die van de mooie Eemnesser polder wil genieten! Inschrijven kan van 12:00 uur t/m 12:45 uur op De Deel, Wakkerendijk 162 in Eemnes. De start is om 13:00 uur op de Jonge Jaapeweg. Het inschrijfgeld is € 10 en voor kinderen t/m 12 jaar € 5.
Vormen van vasten: vasten als gebedshouding
Vasten is een manier om waakzaam te worden, of oplettend blijven. Misschien moeten we soms onvervuld en leeg zijn om te weten waar we naar uitzien, om te voelen waarvoor we bidden. Nuchterheid is een voorwaarde voor gebed. Nuchterheid scherpt de waarneming, maar scherpt ook het verlangen. Zo wordt vasten een oefening in het loslaten en leeg worden, om op een andere wijze vervuld te geraken. Wanneer je voor deze wijze van open en ontvankelijk worden kiest, zoeken we niet vervuld te geraken van onszelf, maar van iets/iemand die ‘groter’ is. We proberen niet iets van onszelf naar buiten te brengen, maar we proberen te ontvangen. Vasten kan ook samengaan met een oefening in gebed. Wanneer je bidt, richt je je tot God, tot de Eeuwige of de Schepper. Daarmee betrek je jezelf en anderen en soms ook heel de schepping en alle dingen op God, en betrek je God bij ons en alle dingen. Niet omdat God iets voor ons zou moeten doen, maar zodat God iets met ons of aan ons kan doen. 
(anderszins.eu/wp-content/uploads/2013/01/Vast-van-binnen-2.pdf)
Matthäus-Passion Huizen
Op woensdagavond 5 april 2023 om 19:30 uur zal de Stichting Matthäus-Passion Huizen in de Nieuwe kerk voor het eerst de Matthäus-Passion met een projectkoor van inwoners uit Huizen uitvoeren. Passie voor muziek verbindt. Hiermee wordt Huizen een stukje mooier! De zes solisten zijn professionals, evenals het Barokorkest Cappella Maria Barbara. De dirigent is Wouter Verhage. Kaarten kosten €39,- voor volwassenen en €24,- voor jongeren tot 25 jaar.
Gebed om vrede
Goede God,
‘Vrede zij met jullie!’
waren de eerste woorden
die U tot uw discipelen sprak na uw opstanding.

Vaak beseffen wij niet van hoeveel waarde
vrede, liefde en de mensen om ons heen zijn.
We nemen ze voor lief – alsof ze bij ons leven horen
omdat het altijd al zo geweest is.

God, wij weten deze kostbare geschenken,
die U ons zo overvloedig geeft,
vaak niet op de juiste waarde te schatten.
Alleen als we ze verliezen –
gaan we ze opnieuw proberen te vinden.
Ook vandaag staan wij voor U en vragen U –
geef ons vrede, liefde, en wijsheid
om dit leven waardig te leven.

Zonder vrede kunnen wij niet bouwen aan een betere wereld,
Zonder liefde kunnen wij onze naasten niet zien,
Zonder wijsheid kunnen we het leven niet het leven waard maken.

Oekraïense kinderen worden geboren
in verwoeste ziekenhuizen en kelders,
slechts verlicht door een kaars of zaklamp,
en hun kraamcadeaus zijn erg onbeduidend.
Maria en Jozef zochten met baby Jezus
in Egypte een schuilplaats voor het gevaar,
Oekraïense kinderen schuilen in kelders voor het oorlogsgeweld.

Heer, wij bidden U om vrede,
de vrede die U ook gaf aan Uw discipelen
die over de hele wereld werden uitgezonden.
Wij smeken U of het geweld van de oorlog mag stoppen,
zodat Oekraïense kinderen weer in vrede kunnen leven, en
hun vaders en moeders – die nu vechten aan de frontlinie –
weer in de armen kunnen sluiten.

We bidden U vandaag om vrede, waardigheid en leven.
Dat dood en verderf mogen plaatsmaken
voor uw vrede in ons midden.
Amen
(Father Pavlo, voorganger in Oekraïne)
Voor de geïnteresseerde
Bij het opruimen in het secretariaat zijn er een aantal dingen te voorschijn gekomen die weg kunnen. Het gaat om een Siemens gigaset AL175 telefoon en antwoordapparaat, een aantal Panasonic KX-TG6823 telefoons en een doosje schrijfbare DVDs. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl,  035-5240069)
Vervoer gezocht
Een parochiaan die woont op de Goethehof in het Vierde Kwadrant zou graag met iemand meerijden naar de kerk op zondagochtend. Mocht u dit willen doen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Namens de betrokkene heel hartelijk dank. 
Afwezig
Door omstandigheden zal pastoor Carlos Fabril de komende tijd afwezig zijn. 
Ter bemoediging
Slechts het water dat wij te drinken geven
zal ons verkwikken;
slechts het brood dat wij te eten geven
zal onze honger stillen;
slechts het gewaad dat wij wegschenken
zal ons bekleden;
slechts het woord dat leed verzacht
zal ons troosten;
slechts de zieke die wij bezoeken
zal ons genezen;
slechts de gevangene die wij verlossen
zal ons bevrijden.
(uit: Zingend Geloven IV)  
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.