Kontaktpunten 26 maart

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Ezechiël 37, 12-14, Romeinen 8, 8-11, Johannes 11, 1-45
Dit weekend lezen we uit het bijbelboek Ezechiël. De profeet Ezechiël hoorde bij de eerste groep ballingen die naar Babel werd vervoerd. Vervolgens zijn ook de tempel en Jeruzalem verwoest en in brand gestoken, waardoor de hoop van het volk om terug te keren vervlogen is. Onder die omstandigheden krijgt Ezechiël een visioen. Hij wordt door de Heer naar een dal vol beenderen geleid. Daar vraagt de Heer of deze beenderen weer tot leven kunnen komen. Ezechiël antwoordt dat alleen de Heer dit weet. Vervolgens vraagt de Heer aan Ezechiël om over de beenderen te profeteren. Ezechiël spreekt tot de beenderen dat de Heer ze pezen zal geven met vlees en huid eromheen. En zo geschiedde. Daarna profeteert  Ezechiël op voorspraak van de Heer tegen de wind om van alle vier de windstreken te blazen zodat de lichamen tot leven komen. Zo ontstaat een enorme menigte. Dan zegt de Heer dat deze beenderen het volk van Israël zijn, verdord, zonder hoop, met levensdraad afgesneden.
Gelijk hierna komt de lezing van dit weekend waarin de Heer aangeeft wat Ezechiël tot het volk moet zeggen namelijk dat de Heer de graven zal openen en het volk naar Israël zal terugbrengen. Het volk is Zijn volk en dat zullen ze beseffen als de Heer ze uit het graf haalt. Hij zal ze adem geven zodat ze weer tot leven komen.Die beenderen en het graf weerspiegelen de situatie waarin het volk zich op dat moment bevond, een uitzichtloze situatie. Een situatie die grote groepen mensen, volken en landen ook in onze tijd ervaren. Mensen die leven in eenzaamheid of met oneindig verdriet, volken die op de vlucht zijn of onderdrukt worden, landen in oorlog of getroffen door natuurgeweld. Belangrijk is het om te realiseren dat dat niet het einde is. Ezechiël toont de belofte van hoop dat de Heer een God is die leven geeft, die levenskracht inblaast. De profetie van Ezechiël houdt ons echter niet enkel een visioen voor, maar ook een uitdaging: de erkenning van déze God, een God die een geest van levenskracht geeft. Zo’n erkenning is niet vrijblijvend. We kunnen niet erkennen dat de Heer een God is die leven wil en zelf mee de oorzaak van dood zijn. Een erkenning van het visioen vraagt ons om concrete stappen te zetten om dit visioen te realiseren.
                                   
Samen op weg gaan naar Pasen? Kom dan zaterdag om 19:30 uur of zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. Denkt u aan de zomertijd?
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk

Zaterdag 25 maart 19:00 uur. Woord en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 26 maart 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Zondag 26 maart 12:40 uur. Peuterviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Donderdag 30 maart 19:30 uur Boeteviering/gebedsviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Zondag 2 april 9:30 uur. Palmzondag/familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Maandag 3 april 19:30 uur. Vesper in Oosterlichtkerk. Voorgangers leken
Dinsdag 4 april 19:30 uur. Vesper in Oosterlichtkerk. Voorgangers leken
Woensdag 5 april 19:30 uur. Vesper in Oosterlichtkerk. Voorgangers leken
Donderdag 6 april 19:30 uur. Witte Donderdag/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. het Thomaskoor
Vrijdag 7 april 15:00 uur. Kruisweg/gebedsviering met bloemenhulde. Voorgangers leken
Vrijdag 7 april 19:30 uur. Kruisverering/woord- en communieviering met bloemenhulde. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zaterdag 8 april 21:00 uur. Paaswake/eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. het Thomaskoor
Zondag 9 april 9:30 uur. 1e Paasdag/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. Vamos
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 26 maart
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Bisdom:
Het bisdom ondersteunt onze parochie en de andere parochies in ons bisdom. Zo ondersteunt het bisdom  bijvoorbeeld het opzetten van regionale familiedagen, organiseert jongerenkampen en bedevaarten en publiceert het blad SamenKerk. Maar de gezamenlijke bisdommen verzorgen bijvoorbeeld ook de website www.vier.nu. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden zijnZaterdag om 19:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in BlaricumDonderdag om 19:30 uur vanuit de Thomaskerk (Boete/Verzoeningsviering)De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.  
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Geen verwarming van de Thomaskerk
In verband met de enorm gestegen energieprijzen heeft de locatieraad besloten om zoveel mogelijk energie te besparen. Dit betekent dat tijdens de vieringen op zondag de vloerverwarming flink lager wordt gezet. Wilt u daarmee rekening houden als u naar de kerk komt? U kunt uw jas aanhouden en wellicht ook een dekentje meenemen. Er is een beperkt aantal dekentjes beschikbaar in de kerk.
Nieuws uit de parochie
Woord- en gebedsviering
Zaterdag 25 maart om 19:00 uur is de maandelijkse woord en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. In de evangelielezing lezen we het hele verhaal over de dood en verrijzenis van Lazarus. Daar willen we tijdens viering verder over nadenken. U bent van harte welkom.
Peuter- en kleuterviering
Zondag 26 maart is er om 12:40 uur weer een peuter- en kleuterviering. De kinderen en hun ouders mogen voor in de kerk zitten, zodat iedereen alles goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij, want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen, een mooi verhaal voorgelezen en de kinderen mogen alle vragen stellen die ze willen. Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? De viering duurt ongeveer 20 minuten.
Verzoeningsviering
Op donderdag 30 maart om 19:30 uur is er een boete-/verzoeningsviering in de Thomaskerk. U bent van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen om zo de liefdevolle en barmhartige hand van God te ervaren. Hij komt ons tegemoet in alle sacramenten, maar vooral in dit sacrament van verzoening waarin hij tot ons spreekt en ons moed geeft om verder te gaan. Na afloop van de viering is er voor wie dit wenst gelegenheid tot biechten.
Palmpasenstokken maken 
Wil je óók een Palmpaasstok maken? Kom dan zaterdag 1 april (geen grap!) naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur het duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.
Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.
Kost het wat? Nee
Kom je ook? Laat het even weten! Geef je op via de website www.rkhuizen.nl of het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Geef dan ook aan als je nog geen houten kruis hebt.
En dan? Kom zondag 2 april om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk voor de Palmpasen-optocht door de kerk. Neem na de viering je stok mee naar huis óf geef hem aan iemand die ziek is of een aardig gebaar kan gebruiken. 
Wereldwinkel 
Op zondag 2 april kunt u na de viering inkopen doen bij de wereldwinkel. Lekkere en eerlijke levensmiddelen, leuke paasversiering, mooie en originele cadeaus. Er is vast wel iets bij dat u kunt gebruiken. Hebt u niets nodig? Koop dan iets voor de Voedselbank.
Vespers in de Stille Week 
Aan het begin van de Stille Week, op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april, worden er drie vespervieringen gehouden in de Oosterlichtkerk, van 19.30 tot 20.00 uur, samengesteld door leden uit de Oosterlichtkerk en de Thomaskerk. Zo bereiden we ons voor op het belangrijke feest van Pasen, met woord en gebaar, muziek en stilte, zang en gebed.
In de Stille Week staan we uiteraard stil bij de weg die Jezus ging. Maar van meet af aan was Jezus vergezeld door leerlingen. Ondanks een afstand in tijd en plaats kunnen ook wij die leerlingen zijn, anno 2023 in Huizen. Het overkoepelend thema van deze vespers is: Als leerlingen op weg met Jezus.
Het op weg gaan met Jezus begint met geroepen worden. Wonderlijk dat de vissers die door Jezus worden geroepen meteen alles achterlaten en Hem volgen. Weten wij ons geroepen door onze Heer? En gaan we met Hem op weg?
Als je op weg gaat met Jezus besef je nog niet altijd de consequenties. Wat betekent het om Jezus te volgen? Zijn wij bereid en in staat om ‘ballast’ af te leggen en sommige van onze zekerheden los te laten?
Waarheen leidt de weg die we als leerlingen met Jezus gaan? Dat geeft verwarring. Wie is eigenlijk deze Jezus? Een weg die uitloopt op lijden en dood, kunnen we Hem wel volgen? Waarom moest ik zijn stem verstaan? Of is de dood toch niet het laatste?
Voedselbank actie 
Op Witte donderdag wordt er in onze parochie door de IPCI een inzamelingsactie gehouden voor producten voor de voedselbank. In de Zaaijer die komende week verschijnt, staat een uitgebreid artikel hierover. De voedselbank heeft met name behoefte aan pasta, beleg (liever geen pindakaas), olie, thee, vis in blik, tandpasta, wasmiddel en handzeep.
Van harte aanbevolen.
Parochie-uitje 15 april 2023 
Hebt u zich al aangemeld voor de busreis naar Leiden? Er is nog plaats in de bus. Inschrijfformulieren kunt u in de hal van de kerk vinden, of op de website van de parochie Blaricum vitusblaricum.nl/agenda/busreis-naar-leiden/. Het formulier kunt u inleveren bij de brievenbus bij het secretariaat van de Vituskerk of mailen naar activiteitenvitus@hotmail.com
Kruisweg
Net zoals vorig jaren wordt in de Vituskerk in Blaricum in de veertigdagentijd iedere vrijdag de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.  U bent van harte uitgenodigd om iedere vrijdag om 14.30 uur de kruisweg te komen bidden.
Vastenactie
Dit jaar is de vastenactie voor Zuid-Soedan. We steunen daar mensen die vanwege het geweld hun dorp zijn ontvlucht en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. De deelnemers aan het project dat vastenactie ondersteunt worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen en genoeg zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Na de training ontvangen de deelnemers zaaigoed en gereedschap om te kunnen starten.
Vastendoek 
Ook dit jaar hangt er voor het altaar een zogenaamd ‘Hongerdoek’. We kunnen het ook Vastendoek noemen of Vastenactiedoek. Onze MOV-groep zorgt voor dit doek en voor de vastenactie: dit jaar voor Zuid-Soedan. Elk jaar zien we een andere afbeelding op het doek. Dit jaar plaatst de afbeelding onze aarde in het middelpunt. Twee paar handen omringen haar. Voorzichtig. Beschermend. De achtergrond toont een versnipperde wereld. Hier en daar een tekst. Om over na te denken!!
Polderloop Eemnes
De laatste zondag van maart, 26 maart, staat de Eemnesser polder open voor elke sportieveling die in actie wil komen voor Friersdale. Die dag is de 45e polderloop, een evenement voor jong en oud. Naast de prestatieloop (5 km, 10 km en 15 km) is er een wandeltocht over 5 km voor iedereen, die van de mooie Eemnesser polder wil genieten! Inschrijven kan van 12:00 uur t/m 12:45 uur op De Deel, Wakkerendijk 162 in Eemnes. De start is om 13:00 uur op de Jonge Jaapeweg. Het inschrijfgeld is € 10 en voor kinderen t/m 12 jaar € 5.
Vormen van vasten: als oefening in vereenzelfiging met Jezus Christus
Wanneer je op iemand wilt lijken, dan kleed je je op dezelfde wijze, of neem je eenzelfde levensstijl aan. Dat kan oppervlakkig zijn, buitenkant blijven, zoals je misschien een filmster of een popidool hebt geïmiteerd. Maar je kunt ook aan den lijve gaan ervaren wat die ander bewoog in zijn/haar leven, je kunt in het vasten en de onthouding helemaal leerling worden van de meester. Sterker nog je volledig met de meester vereenzelvigen. In verschillende evangelies lezen we dat Jezus, nadat hij gedoopt is, de woestijn ingaat; letterlijk staat er: de woestijn wordt ingedreven. Hij is niet de eerste die dat doet, hij zal ook niet de laatste zijn. Mensen die op een kruispunt van hun leven staan, mensen die een belangrijke taak op zich willen nemen, of mensen die zich geroepen weten en hun roeping willen uitzuiveren, trekken zich voor langere tijd terug. 
(anderszins.eu/wp-content/uploads/2013/01/Vast-van-binnen-2.pdf)
Matthäus-Passion Huizen
Op woensdagavond 5 april 2023 om 19:30 uur zal de Stichting Matthäus-Passion Huizen in de Nieuwe kerk voor het eerst de Matthäus-Passion met een projectkoor van inwoners uit Huizen uitvoeren. Passie voor muziek verbindt. Hiermee wordt Huizen een stukje mooier! De zes solisten zijn professionals, evenals het Barokorkest Cappella Maria Barbara. De dirigent is Wouter Verhage. Kaarten kosten €39,- voor volwassenen en €24,- voor jongeren tot 25 jaar.
Bedevaart naar Banneux
In 1933 verscheen Maria enkele malen aan een jong meisje in het Belgische Banneux. Maria noemde zich hier de ‘Moeder van de Verlosser’ en ‘Maagd der armen’. Vanaf die tijd bezoeken velen Banneux en is het uitgegroeid tot een kleine bedevaartplaats, waar gelovigen, zieken en gezonden, kracht ervaren. Vanuit het bisdom Haarlem-Amsterdam worden twee bedevaarten naar Banneux georganiseerd. Een van de bussen is daarbij zo ingericht dat er rolstoelgebruikers mee kunnen. De Hospitaliteit, waar we tijdens de bedevaart verblijven, heeft een eenvoudige verpleegafdeling. Elke dag zijn er gezamenlijke maaltijden, gebedsmomenten en de Heilige Mis. Daarnaast is er voldoende tijd voor ontspanning en het bezoek aan een van de winkels. De data voor 2023 zijn: 12 t/m 16 mei en van 25 t/m 29 augustus. Kosten voor de bedevaart: €295. Voor meer informatie en aanmelding: Mevrouw Ellen van der Laan (banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl, 06-30918593)
Gebed om vredeGod van Vrede,
Wij weten van onrecht en haat
uitbuiting en verkrachting
aanslagen en oorlogen
honger en armoede
ziekte en dood

Waar blijft dan Uw Rijk van Vrede
als zoveel mensen
leven in angst en onzekerheid
als zoveel mensen
geen hoop meer ervaren
op een goed leven in vrede
als uw Schepping zucht onder uitbuiting?

Daarom bidden wij:
Laat uw mensen niet los
Ga met ons mee
op onze levensweg
als Reisgenoot
die grenzen doorbreekt
(www.vredesweek/nl)
Afwezig
Door omstandigheden zal pastoor Carlos Fabril de komende tijd afwezig zijn. 
Ter bemoediging
Goed nieuws
moet je niet alleen horen,
je moet het ook aan den lijve ondervinden.


Goed nieuws
zijn mensen die elkaar goede ervaringen geven:
de ervaring ‘er te mogen zijn’
en op elk moment toekomst te hebben.

De ervaring dat iemand je graag ziet,
hoe klein en kwetsbaar je ook bent.

De ervaring ‘mee te tellen’,
de ervaring dat leven mogelijk is
zonder dat er slachtoffers vallen,
zonder zondebokken
zonder zwarte schapen.

Goed nieuws
is een goddelijke ervaring
die alleen gebeurt
als mensen ze geven aan elkaar.
(www.kuleuven.be)  
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.