Kontaktpunten 2 april

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Matteus 21, 1-11, Jesaja 50, 4-7, Fillipenzen 2, 6-11, Matteus 27, 11-54
De lezing uit het Oude Testament is uit Deuterojesaja. Dit deel van Jesaja komt uit de tijd van de ballingschap en biedt troost, bemoediging en toekomst. In Deuterojesaja staan vier liederen van de “Dienaar van de Heer”. We lezen uit het derde lied, een lied waaruit vertrouwen klinkt. De Heer heeft de dienaar de gave van het woord geschonken; hij kan anderen moed inspreken. Elke ochtend richt de Heer het woord tot hem en luistert hij vol overgave. Hij verzet zich niet tegen de Heer en hij wendt zich niet af als hij geslagen wordt of zijn baard uitgerukt, gesmaad wordt of bespuwd. De dienaar zal geholpen worden door de Heer en niet beschaamd staan of te schande worden.In de Nieuwe Bijbel Vertaling begint de tweede zin met “Elke ochtend wekt hij mijn oor”, en als je de tekst letterlijk vertaalt begint deze zin met “Hij heeft mijn oren doorboord”. Dit verwijst naar de mogelijkheid voor een slaaf om zich, als hij dat wenste, levenslang te binden aan zijn meester. Een volksgenoot mocht zichzelf voor een periode van maximaal zes jaar verkopen als hij niets meer bezat. Daarna moest hij vrijgelaten worden. Maar hij kon ook vragen bij zijn heer te mogen blijven. In Exodus wordt het als volgt geformuleerd: “dan moet zijn meester hem naar het heiligdom brengen, hem tegen de deur of de deurpost zetten, en zijn oor met een priem doorboren. Hij blijft dan voorgoed zijn slaaf.” (Exodus 21:6). Zo kiest de knecht in Jesaja er ook voor om zijn gehele leven te dienen. Het is een vrijwillig gekozen leven van gehoorzaamheid en zijn vertrouwen wordt niet geschaad.De dienaar heeft het niet makkelijk. Hij wordt geslagen en bespuwd. Toch houdt hij vertrouwen. Ook Jezus deinst niet terug. Hij houdt vast aan zijn roeping en zending dat Hij “gekomen is om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” Ook Jezus kiest ervoor om dienstknecht te blijven en houdt vertrouwen ten einde toe.Dit kan een aansporing zijn voor ons. God is er niet enkel wanneer alles ons voor de wind gaat. Integendeel. Als alles tegenzit is Hij onze enige toeverlaat. In alles wat ons overkomt, in alles waar we doorheen moeten, mogen wij delen in deze moed en dit vertrouwen.
                                   
Samen Palmpasen vieren? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 2 april 9:30 uur. Palmzondag/familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Maandag 3 april 19:30 uur. Vesper in Oosterlichtkerk. Voorgangers leken
Dinsdag 4 april 19:30 uur. Vesper in Oosterlichtkerk. Voorgangers leken
Woensdag 5 april 19:30 uur. Vesper in Oosterlichtkerk. Voorgangers leken
Donderdag 6 april 19:30 uur. Witte Donderdag/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. het Thomaskoor
Vrijdag 7 april 15:00 uur. Kruisweg/gebedsviering met bloemenhulde. Voorgangers leken
Vrijdag 7 april 19:30 uur. Kruisverering/woord- en communieviering met bloemenhulde. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zaterdag 8 april 21:00 uur. Paaswake/eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. het Thomaskoor
Zondag 9 april 9:30 uur. 1e Paasdag/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. Vamos
Maandag 10 april, 2e paasdag is er geen viering in de Thomaskerk. U bent wel van harte welkom om 10.00 uur in de Vituskerk in Blaricum.
Vrijdag 14 april om 10:15 uur, eucharistieviering/eerste vrijdagviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 16 april 9:30 uur. Woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 2 april
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Actie vakantietas:
De werkgroep Kerk en Moskee doet weer mee aan de actie ‘vakantietasjes’. Het vakantietasje is een gebaar van vrolijkheid in deze nare tijden. Ook in Huizen zijn er vluchtelingen met kinderen. Deze kinderen willen we dit jaar verblijden met een tas vol speelgoed. U bijdrage aan deze actie is van harte welkom. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Actie vakantietas
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week vanuit de Thomaskerk worden uitgezonden zijn
Zondag om 09:30 uur vanuit de Thomaskerk
Donderdag om 19:30 uur (Witte Donderdag)
Vrijdag om 15:00 uur (Kruisweg)
Vrijdag om 19:30 uur (Kruisverering)
Zaterdag om 21:00 uur (Paaswake)
De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.  
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Geen verwarming van de Thomaskerk
In verband met de enorm gestegen energieprijzen heeft de locatieraad besloten om zoveel mogelijk energie te besparen. Dit betekent dat tijdens de vieringen op zondag de vloerverwarming flink lager wordt gezet. Wilt u daarmee rekening houden als u naar de kerk komt? U kunt uw jas aanhouden en wellicht ook een dekentje meenemen. Er is een beperkt aantal dekentjes beschikbaar in de kerk.
Nieuws uit de parochie
Palmpasenstokken maken 
Wil je óók een Palmpaasstok maken? Kom dan zaterdag 1 april (geen grap!) naar de Thomaskerk. We beginnen om 15:00 uur het duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom. Neem gerust een vriendje en vriendinnetje mee.
Wat moet je meenemen? iemand om te helpen en het liefst ook een houten kruis.
Kost het wat? Nee
Vergeten je aan te melden? Geef je alsnog op bij Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) 
En dan? Kom zondag 2 april om 9:30 uur naar de viering in de Thomaskerk voor de Palmpasen-optocht door de kerk. Neem na de viering je stok mee naar huis óf geef hem aan iemand die ziek is of een aardig gebaar kan gebruiken. 
Wereldwinkel 
Op zondag 2 april kunt u na de viering inkopen doen bij de wereldwinkel. Lekkere en eerlijke levensmiddelen zoals Fairtrade eitjes en paasrepen van Tony Chocolonely, maar ook leuke Paasartikelen zoals een haas of kip gemaakt van drijfhout, gevonden op de stranden van Indonesië. Of eierwarmers in de vorm van grappige kippen of een Paashaas-handpop gemaakt van vilt door vrouwen in Nepal en Thailand. Erg leuk zijn ook de kippetjes van keramiek die je op de rand van een bloempotje, vaas, theeglas of mok kunt zetten. . Er is vast wel iets bij dat u kunt gebruiken. Hebt u niets nodig? Koop dan iets voor de Voedselbank.
Vespers in de Stille Week 
Aan het begin van de Stille Week, op maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 april, worden er drie vespervieringen gehouden in de Oosterlichtkerk, van 19.30 tot 20.00 uur, samengesteld door leden uit de Oosterlichtkerk en de Thomaskerk. Zo bereiden we ons voor op het belangrijke feest van Pasen, met woord en gebaar, muziek en stilte, zang en gebed.
In de Stille Week staan we uiteraard stil bij de weg die Jezus ging. Maar van meet af aan was Jezus vergezeld door leerlingen. Ondanks een afstand in tijd en plaats kunnen ook wij die leerlingen zijn, anno 2023 in Huizen. Het overkoepelend thema van deze vespers is: Als leerlingen op weg met Jezus.
Het op weg gaan met Jezus begint met geroepen worden. Wonderlijk dat de vissers die door Jezus worden geroepen meteen alles achterlaten en Hem volgen. Weten wij ons geroepen door onze Heer? En gaan we met Hem op weg?
Als je op weg gaat met Jezus besef je nog niet altijd de consequenties. Wat betekent het om Jezus te volgen? Zijn wij bereid en in staat om ‘ballast’ af te leggen en sommige van onze zekerheden los te laten?
Waarheen leidt de weg die we als leerlingen met Jezus gaan? Dat geeft verwarring. Wie is eigenlijk deze Jezus? Een weg die uitloopt op lijden en dood, kunnen we Hem wel volgen? Waarom moest ik zijn stem verstaan? Of is de dood toch niet het laatste?
Bijbelleesavond 
Op maandag 3 april van 20.00- 22.00 uur is er weer een bijbelleesavond. Deze keer in de Thomaskerk in Huizen. Dit jaar wordt gelezen uit het boek Samuel. Elke avond is weliswaar een vervolg op de voorafgaande avond, maar iedere avond staat op zich, dus u kunt op elk moment instromen. Aanmelden en meerinformatie bij Cuno Lavaleije (035-8886946, cuno66@gmail.com)
Voedselbank actie 
Op Witte donderdag wordt er in onze parochie door de IPCI een inzamelingsactie gehouden voor producten voor de voedselbank. In de Zaaijer die komende week verschijnt, staat een uitgebreid artikel hierover. De voedselbank heeft met name behoefte aan pasta, beleg (liever geen pindakaas), olie, thee, vis in blik, tandpasta, wasmiddel en handzeep.
Van harte aanbevolen.
Parochie-uitje 15 april 2023 
Hebt u zich al aangemeld voor de busreis naar Leiden? Er is nog plaats in de bus. Inschrijfformulieren kunt u in de hal van de kerk vinden, of op de website van de parochie Blaricum vitusblaricum.nl/agenda/busreis-naar-leiden/. Het formulier kunt u inleveren bij de brievenbus bij het secretariaat van de Vituskerk of mailen naar activiteitenvitus@hotmail.com
Kruisweg
Net zoals vorig jaren wordt in de Vituskerk in Blaricum in de veertigdagentijd iedere vrijdag de kruisweg gebeden. Op deze manier herinneren wij ons de lijdensweg die onze lieve Heer voor ons heeft willen ondergaan.  U bent van harte uitgenodigd om iedere vrijdag om 14.30 uur de kruisweg te komen bidden.
Vastenactie
Dit jaar is de vastenactie voor Zuid-Soedan. We steunen daar mensen die vanwege het geweld hun dorp zijn ontvlucht en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. De deelnemers aan het project dat vastenactie ondersteunt worden getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen en genoeg zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Na de training ontvangen de deelnemers zaaigoed en gereedschap om te kunnen starten.
Vastendoek 
Ook dit jaar hangt er voor het altaar een zogenaamd ‘Hongerdoek’. We kunnen het ook Vastendoek noemen of Vastenactiedoek. Onze MOV-groep zorgt voor dit doek en voor de vastenactie: dit jaar voor Zuid-Soedan. Elk jaar zien we een andere afbeelding op het doek. Dit jaar plaatst de afbeelding onze aarde in het middelpunt. Twee paar handen omringen haar. Voorzichtig. Beschermend. De achtergrond toont een versnipperde wereld. Hier en daar een tekst. Om over na te denken!!
Vormen van vasten: om de Heilige te ontvangen
Vasten, waken en bidden zijn ook manieren om je voor te bereiden op de ontmoeting met de Heilige. Het gaat om ontgiften en ontgeven. Al het overbodige, alles wat je meetorst, al het afval laat je achter, alle prestatie, alles wat nog gedaan moet worden, alles waarop je gefixeerd bent, verdwijnt. Zo word je lichter, zo word je transparanter voor de Eeuwige die staat aan het begin en die wacht op het einde, die ons leven omvat. Waken, wakker blijven, is een wijze van bestaan waarin je leeft in het besef dat het leven (nog) niet volmaakt is, maar waken is ook een vorm van jezelf uitputten. Door de vermoeidheid breekt ook je weerstand af, door de uitputting word je ontvankelijk voor visioenen, extases, droombeelden. Bidden is je richten op de Ander, niet mijn wil, maar uw wil geschiede. Bidden kan ook een correctie betekenen op vasten als prestatie van jezelf en op het waken als ópwekken van visioenen. Bidden is je oefenen in ontvankelijkheid. 
(anderszins.eu/wp-content/uploads/2013/01/Vast-van-binnen-2.pdf)
Kruistocht
Op 4 april om 18:15 uur start bij het gemeentehuis een tocht door Huizen waarbij stil wordt gestaan bij het lijden van mensen die van huis en haard verdreven zijn en die voor een bepaalde tijd hun toevlucht in Huizen gevonden hebben. Op het bordes worden twee kleine verhalen van vluchtelingen en Oekraïners gedeeld. Burgemeester Niek Meijer zal dit verbinden aan verhalen van de inwoners van Huizen. We gaan rondom een verlicht kruis dat het kleine en grote lijden symboliseert in stilte op weg. Via het Oude Raadhuisplein, over de Lindenlaan en de Nieuwe Kerklaan richting de Nieuwe Kerk alwaar we het kruis op een sokkel plaatsen. Rond 18:55 uur eindigt de stille tocht daar.
Matthäus-Passion Huizen
Op woensdagavond 5 april 2023 om 19:30 uur zal de Stichting Matthäus-Passion Huizen in de Nieuwe kerk voor het eerst de Matthäus-Passion met een projectkoor van inwoners uit Huizen uitvoeren. Passie voor muziek verbindt. Hiermee wordt Huizen een stukje mooier! De zes solisten zijn professionals, evenals het Barokorkest Cappella Maria Barbara. De dirigent is Wouter Verhage. Kaarten kosten €39,- voor volwassenen en €24,- voor jongeren tot 25 jaar.
Opvang OekraIense jongere
De stichting Nidos is een organisatie die de voogdij uitvoert over minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Een aantal Oekraïense jongeren wordt opgevangen in Huizen. Deze opvang is echter alleen voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Voor jongeren die bijna 18 jaar worden wordt er gezocht naar een passende plek. Op dit moment wordt er gezocht naar een plek voor Valeriia. Valeriia is een jonge vrouw die half april 18 jaar oud wordt. Haar zus woont momenteel in Amsterdam en haar ouders in Oekraïne. Valeriia is een sociale en vriendelijke meid die makkelijk in de omgang is. Daarnaast is ze ook erg zelfstandig. Na overleg met ouders te hebben gehad over haar toekomstperspectief heeft ze de wens geuit om liever bij een iemand thuis te wonen in plaats van een grootschalige Gemeentelijke Opvang. Tot half mei volgt ze een online cursus. Daarna wilt ze graag een opleiding volgen en uiteindelijk gaan werken.Mocht u een extra kamer hebben of kent u iemand die geïnteresseerd zou zijn om Valeriia op te nemen, neem dan contact op met Miryam Azzawi, 0647465046 m.azzawi@nidos.nl
Uw kleinkind naar de wereldjongerendagen?
Van 6 tot 8 augustus 2023 worden de Wereldjongerendagen georganiseerd in Lissabon. Het jongerenpastoraat van ons bisdom heeft een sponsoractie bedacht voor alle grootouders die hun kleinkind financieel willen ondersteunen om naar deze dagen toe te gaan. Ook als u geen kleinkind hebt, kunt u toch helpen! Achterin de kerk ligt hierover een brief met alle informatie. Van harte aanbevolen: Door uw ondersteuning helpt u een jongere om Christus te ontmoeten.
Een dagje varen
De Rotary en de Zonnebloem organiseren op 24 april een boottocht voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen. De boot is toegankelijk voor hen die rolstoel gebonden zijn. Er is een verpleegkundige aan boord. Voor individuele zorg mag een mantelzorger als gast meevaren. Programma: 09.30 uur inschepen 10.00 uur vertrek vanaf de aanlegsteiger in het Nautisch kwartier in Huizen 12.00 uur warme maaltijd 16.00 uur thee of koffie met wat lekkers 17.00 uur aankomst in Huizen Voor deelname wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 7,50 p.p. Aanmelden kan via de site van Rotary Huizen: www.rotary.nl/huizennh. Op de website vult u het aanmeldformulier in. Wacht niet te lang met aanmelden want vol is vol.
Gebed om vredeMensen gevraagd om de vrede te leren,
waar geweld door de eeuwen heen heeft gestaan,
mensen gevraagd die wegen markeren
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.


Mensen gevraagd om de noodklok te luiden,
en om tegen de waanzin de straat op te gaan,
Mensen gevraagd om de tekens te duiden,
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.

Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal
Mensen om ijzer met handen te breken
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.

Mensen gevraagd om hun stem te verheffen
verontrust door een wapen dat niemand ontziet
Mensen die helder de waarheid beseffen,
dat wie mikt op de ander zichzelf ook beschiet.

Mensen gevraagd die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat daar leeft,
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.

Mensen gevraagd,
er worden mensen gevraagd,
dringend mensen gevraagd.
Mensen temidden van mensen gevraagd
(www.kuleuven.be)
Dialoogwandeling
Rond het thema ‘Sterke vrouwen in jodendom en christendom’ organiseert de werkgroep Jodendom van het Bisdom Haarlem-Amsterdam op zondagmiddag 23 april a.s. een dialoogwandeling. Tijdens die wandeling door de binnenstad van Amsterdam zullen we kennismaken met verhalen over Joodse en katholieke vrouwen en hun betekenis voor de eigen gemeenschap en de samenleving. Boeiende verhalen over boeiende mensen: van de middeleeuwse begijnen en zusters Clarissen tot de zussen Sophie en Betje Lazarus, die veel hebben gedaan voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de Amsterdamse diamantindustrie. De wandeling zelf begint om 13.30 uur. De middag eindigt rond 16.15 uur.
Deelname aan de dialoogwandeling inclusief het bezoek aan het Joods Museum is gratis.
Het aantal plaatsen voor deze middag is beperkt. Meer informatie kunt u hier lezen. Aanmelden vóór 15 april via wandeling23april@gmail.com. U ontvangt dan nadere informatie over de wandeling en het bezoek aan het Joods Museum. 
Afwezig
Door omstandigheden zal pastoor Carlos Fabril de komende tijd afwezig zijn. 

Het secretariaat is door omstandigheden de komende tijd niet bezet. Uw mail wordt wel gelezen, maar het kan wat langer duren voor u een antwoord ontvangt. Wilt u telefonisch contact met het secretariaat, dan kunt u dit het beste op donderdagochtend proberen.
Ter bemoediging
Eén takje is ons genoeg,
een groene tak van hoop
ons gelovig aangereikt,
niet als een magische kracht,
maar als een krachtig symbool
van nieuwe hoop.


Eén takje is ons genoeg,
een groene twijg van vrede
die vertelt van een goddelijke mens,
Jezus van Nazareth,
en ons uitdaagt
om zijn weg te gaan
van dienende goedheid
en teder nabij-zijn

Eén takje is ons genoeg.
(www.kuleuven.be)  
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.