Kontaktpunten 16 april

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Handelingen 2, 42-47,Petrus 1, 3-9, Johannes 20, 19-31
Dit weekend lezen we uit Handelingen over de eerste Christenen. We lezen dat ze zich toeleggen op de leer van de apostelen, trouw bleven aan het gemeenschappelijke leven en ijverig zijn in het breken van het brood en het gebed. De apostelen verrichten veel wonderen. De gelovigen zijn eensgezind en bezitten alles gemeenschappelijk. Ze bezoeken de tempel, breken het brood samen in een huis en eten samen. Ze staan bij het hele volk in de gunst en er komen steeds meer gelovigen bij.
Als je dat zo leest moet het een mooie tijd zijn geweest, die eerste periode van het Christendom. Eenheid en toewijding, vol van de heilige Geest, alles nieuw en fris en veelbelovend. Er is geen wanklank te vinden, alleen maar positieve dingen. Een soort wittebroodsweken. Al snel veranderde dat, maar net als in een huwelijk werd in die eerste periode wel de basis gelegd. Je kunt vier kernpunten van de kerk terugvinden in die eerste Christengemeenschap: onderricht van de apostelen, gemeenschap met elkaar, het brood breken en gebed.

Onderricht is belangrijk om ons geloof levend te houden. Daarom lezen we tijdens de vieringen uit de bijbel en luisteren we naar de verkondiging. Dat bouwt op, dat motiveert. Dat kun je ook ervaren buiten de vieringen bijvoorbeeld in de bijbelleesgroep. Het is goed om samen  te zoeken naar wat het geloof in Jezus voor ons nu vandaag betekent. Dat verbindt je telkens opnieuw met God. Ook door gebed bouwden de eerste Christenen en bouwen ook wij, een relatie op met onze Vader. In de vieringen bidden we samen, maar door ook op andere momenten te bidden kunnen we het gebed een belangrijkere plek geven in ons leven en zo onze band met de Vader versterken.

We komen in de kerk om het woord van God te horen, om te bidden, om het brood te breken in de eucharistie, maar ook om elkaar te ontmoeten. Het koffie drinken en napraten na de viering hoort bij onze parochie. Met elkaar delen letterlijk en figuurlijk hoort bij de gemeenschap die we willen vormen. Delen met mensen dichtbij en veraf. Zo kijken naar het begin van het Christendom kan ons misschien helpen om ons te richten op wat echt belangrijk is, op onze relatie met elkaar en met de Eeuwige.
 Samen de paastijd afsluiten? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk

Zondag 16 april 9:30 uur. Woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg

Zondag 16 april 12:40 uur. Peuter- en Kleuterviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zaterdag 22 april 19:00 uur. Woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 23 april 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zondag 30 april 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 16 april
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Onderhoud:
Waarschijnlijk valt het u lang niet altijd op, maar wekelijks wordt er gewerkt aan het onderhoud van onze kerk. De tuin wordt onderhouden en de kerk zelf wordt niet alleen schoongemaakt, maar er wordt ook geverfd en gerepareerd. Zo is onlangs de muur in de buurt van het koor gerepareerd en geverfd. Door lekkage was die erg lelijk geworden. En ook het halletje waar u binnenkomt heeft een lik verf gekregen. Uw bijdrage aan de kosten van dit onderhoud kunt u overmakennaar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Onderhoud. 
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week worden uitgezonden zijnZondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 vanuit de Vituskerk in BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.  
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Geen verwarming van Thomaskerk
In verband met de enorm gestegen energieprijzen heeft de locatieraad besloten om zoveel mogelijk energie te besparen. Dit betekent dat de vloerverwarming flink lager wordt gezet. Wilt u daarmee rekening houden als u naar de kerk komt? U kunt uw jas aanhouden en wellicht ook een dekentje meenemen. Er is een beperkt aantal dekentjes beschikbaar in de kerk.
Nieuws uit de parochie
Peuterviering
Zondag 16 april is er om 12:40 uur weer een peuter- en kleuterviering. De kinderen en hun ouders mogen voor in de kerk zitten, zodat iedereen alles goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij, want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen, een mooi verhaal voorgelezen en de kinderen mogen alle vragen stellen die ze willen. Kom je ook de Thomaskerk van binnen bekijken? De viering duurt ongeveer 20 minuten.
Woord- en gebedsviering
Zaterdag 22 april om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. We lezen dit weekend het bekende verhaal van de Emmausgangers. Zouden wij Jezus herkennen als we hem tegenkomen? Daarover willen we met u verder nadenken tijdens de viering. U bent van harte welkom.
Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
De eerste zondag na Pasen heet sinds 30 april 2000, de dag waarop zuster Faustina Kowalska door paus Johannes Paulus II heilig is verklaard, zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Bij gelegenheid van de heiligverklaring van zuster Faustina hield paus Johannes Paulus II een preek, waarin hij aangaf dat we niet weten wat de toekomst ons brengt, maar dat het zeker is dat naast de vooruitgang die op vele terreinen zal worden geboekt, er ook pijnlijke ervaringen zullen zijn. Het licht van de goddelijke barmhartigheid, die de Heer op een bepaalde manier wilde laten terugkeren in de wereld door het charisma van zuster Faustina, zal de weg verlichten voor de mannen en vrouwen van het derde millennium, aldus de paus in zijn preek.

Ook wij ervaren veraf en dichtbij pijnlijke momenten in ons dagelijks leven. Denk maar aan de oorlog in Oekraïne of de toeslagenaffaire. Op velerlei terreinen zetten mensen zich in om een oplossingen te vinden voor deze crises. Deze zondag van de goddelijke Barmhartigheid en de bijbehorende schildering laten Gods zorg voor ons zien. Ondanks het leed en de zorgen die wij ervaren mag deze boodschap van de Goddelijke Barmhartigheid ons kracht geven wanneer wij in vertrouwen tot Hem bidden: „Jezus ik vertrouw op U”.
WereldjongerendagenHet jongerenpastoraat van het bisdom roept ons op om te bidden voor de jongeren die naar de Wereldjongerendagen gaan. Ook uit onze parochie gaan er jongeren mee. U kunt ze ook financieel steunen door rode of witte wijn (€ 10 per stuk) of een noveenkaars (€ 6,50) te kopen. Stuur daarvoor een mail naar wjdparochiesblh@gmail.com.
Het volgende gebed is speciaal voor de jongeren die naar de Wereldjongerendagen gaan. In de hal van de kerk liggen een aantal bidprentjes met dit gebed die u kunt meenemen.

Onze Vrouwe van Visitatie,
u die zich haastte om Elizabeth te ontmoeten,
geleid al diegenen die naar de Wereldjongerendagen gaan
naar Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer!
Laat hen vol vreugde gaan,
vol vrede, met evangelische ijver,
want zij die Christus brengen,
brengen hoop, vrede en vreugde.

Onze vrouwe van Visitatie,
mogen zij tijdens de Wereldjongerendagen
Christus ontvangen,
zoals ook u Hem heeft ontvangen,
met geloof en overgave,
opdat de jongeren op hun beurt
van Christus getuigen.
Mogen het dagen zijn van hartelijke ontmoeting,
van verbroedering en dankbaarheid
opdat ook onze wereld zich mag verenigen,
in verbroedering, rechtvaardigheid en vrede.
Help ons de liefde van Christus
in de wereld te brengen
en de Vader te gehoorzamen.
Heilige Geest, geef ons daartoe de kracht!

Heilige Maria, Moeder van God
ons aller Moeder, bid voor ons! Amen.
Gebed om vredeGod van Vrede,
naar Vrede verlangen wij
naar Vrede zoeken wij
naar Vrede tasten wij

Open ons hart
onze ogen,
onze oren
Wek Uw Verlangen in ons
Adem op in Uw Geest
Vernieuw Uw Verbond

Maak ons als Jezus
die over en dwars door alle grenzen heen
mensen wist aan te spreken
op hun mens-zijn
in taal die verbindt
in woorden die troosten
in gebaren die kracht geven
Amen
(vredesweek.nl/)
Ontmoetingsdagen voor jonge mensen tussen 30 en 50 jaar
In een meer ontspannen sfeer is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten voor gesprek, gebed en ook wandelingen in de mooie natuur van Zuid-Limburg. “Hebt zout in u!’’ (Mc 9,50) zijn de woorden van Christus die ons deze dagen als leidraad zullen dienen. Jezus vraagt aan ons om de kracht van het geloof sterk en zuiver in ons te bewaren en zo de vrede in deze wereld te brengen. Een mooie en belangrijke opdracht. Tijd: van Hemelvaartsdag, 18 mei, 16 uur tot zondag 21 mei 2023, 16 uur. Plaats: Bezinningshuis “Regina Carmeli” te Sittard, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard. Meer informatie: www.reginacarmeli.nl. Kosten (volpension): € 195,00 voor 1-persoonskamer, € 180,00 per persoon voor 2-persoonskamer (+ evt. € 2,00 voor handdoeken) Opgave en betaling vóór 5 mei 2023 bij pastoor M. Otto, Limbricht, mail: m.a.j.otto@hetnet.nl,  tel. 046  451 55 95. Na opgave wordt een programma voor deze dagen toegestuurd.
Afwezig
Het secretariaat is door omstandigheden de komende tijd niet bezet. Uw mail wordt wel gelezen, maar het kan wat langer duren voor u een antwoord ontvangt. Wilt u telefonisch contact met het secretariaat, dan kunt u dit het beste op donderdagochtend proberen.
Ter bemoediging
Een rijke fabriekseigenaar zag tot zijn afschuw een visser lui naast zijn boot liggen en een sigaret roken. ‘Waarom ben je niet aan het vissen?’ vroeg de fabriekseigenaar. ‘Omdat ik genoeg vis heb gevangen voor vandaag’, zei de visser. 
De man: ‘Waarom vang je er niet nog een paar?’ De visser: ‘Wat zou ik ermee moeten?’
‘Je zou geld kunnen verdienen’ luidde het antwoord. ‘Daarmee zou je een motor op je boot kunnen laten monteren om verder de zee op te gaan en meer vis te vangen. Dan zou je genoeg verdienen om nylon netten te kopen. Die zouden je meer vis en meer geld opleveren. Al gauw zou je genoeg geld hebben om twee boten te bezitten… misschien wel een hele vloot. Dan zou je een rijk man zijn net als ik.’

‘Wat zou ik dan doen?’ vroeg de visser. ‘Dan zou je werkelijk van het leven kunnen genieten’ zei de fabriekseigenaar.

‘En wat denk je wat ik nu aan het doen ben?’ antwoordde de visser.(www.voorpositiviteit.nl/)  
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.