Kontaktpunten 23 april

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Handelingen 2, 14.22-32, Petrus 1, 17-21, Lucas 24, 13-35
Dit weekend lezen we uit Handelingen een gedeelte van de toespraak die Petrus houdt nadat de leerlingen met Pinksteren vervuld worden door de heilige Geest en beginnen te spreken in vreemde talen. Petrus roept de Joden op om aandachtig te luisteren naar zijn woorden. De zending van Jezus was van Godswege bekrachtigd. De toehoorders kennen Zijn wonderen en tekenen. Volgens Gods bedoeling is Hij gekruisigd en gedood. Maar God heeft Hem ten leven gewekt. David heeft op Jezus doelend gezegd dat hij de Heer altijd voor ogen had, Hij is aan zijn rechterhand zodat hij niet zal wankelen. Daarom is hij blij en vindt hij rust door de hoop. De Heer zal zijn ziel niet overlaten aan het dodenrijk. Hij laat wegen ten leven kennen. Petrus zegt vervolgens dat aartsvader David gestorven en begraven is. Maar omdat David een profeet was, zei hij over Jezus dat die niet dood zou blijven. Dat God deze Jezus zou laten verrijzen. Daarvan zijn de apostelen getuigen.
Petrus legde uit wat de betekenis was van Jezus en toonde aan dat de verrijzenis van Jezus reeds voorspeld werd door koning David. Daarvoor verwijst hij naar psalm 16 die traditioneel aan David wordt toegeschreven. Verderop in dit hoofdstuk van Handelingen past Petrus psalm 110 toe op Jezus. Zo krijgen we een inkijk in de manier waarop de eerste christenen met Bijbelteksten omgingen: ze interpreteerden ze als teksten die over Jezus gingen, zodat ze Hem en zijn lijden en dood beter konden begrijpen.

Uit dit laatste deel van psalm 16 en de toespraak van Petrus spreekt vertrouwen. David weet van tegenspoed. Hij kent het gevaar van de dood, van teleurstelling, net als Jezus en Petrus. Ook wij kennen verdriet dat soms totaal onverwacht komt, soms heel geleidelijk. Verdriet van een leven dat wordt geknakt, een leven dat stuk wordt gemaakt, wordt weggenomen. Dan zien we een duister dal, een dodenrijk. Ook Petrus ging door een diep dal na de kruisiging van Jezus, maar kwam er uiteindelijk verdiept en versterkt uit na Zijn verrijzenis. Juist het kennen van dat diepe dal, die doodsangst kan ons helpen om de weg naar het leven te zien. Bij alles wat vol dreiging is zoekt David zijn ware veiligheid bij de Heer. Hij voelt zich veilig en beschut. Hij weet het niet alleen, hij gelooft het niet alleen, hij voelt zich veilig in Zijn armen. Ook Jezus zoekt en vindt deze geborgenheid bij zijn Vader, net als Petrus. Mogen wij deze veiligheid en geborgenheid ook ervaren.
 Samen over ons geloof nadenken? Kom dan zaterdag om 19:00 uur of zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk

Zaterdag 22 april 19:00 uur. Woord- en gebedsviering. Voorgangers leken

Zondag 23 april 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić

Zondag 30 april 9:30 uur. Eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril

Vrijdag 5 mei 10:15 uur. 1e vrijdagviering/Eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen

Zondag 7 mei 9:30 uur. Familieviering/Eucharistieviering. Voorganger pastor Javier Acuña
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 23 april
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. collectegeld.
Bisdom:
Onze parochie betaalt, net als alle andere parochies maandelijks een financiële bijdrage aan het bisdom. Dit bedrag is bestemd voor de organisatie van het bisdom en voor de ondersteuning van de parochies bij hun werk. Uw bijdrage hiervoor kunt u overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.

De vieringen die komende week vanuit de Thomaskerk worden uitgezonden zijnZaterdag om 19:00 uurZondag om 09:30 uur De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.  
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Geen verwarming van Thomaskerk
In verband met de enorm gestegen energieprijzen heeft de locatieraad besloten om zoveel mogelijk energie te besparen. Dit betekent dat de vloerverwarming flink lager wordt gezet. Wilt u daarmee rekening houden als u naar de kerk komt? U kunt uw jas aanhouden en wellicht ook een dekentje meenemen. Er is een beperkt aantal dekentjes beschikbaar in de kerk.
Nieuws uit de parochie
Woord- en gebedsviering
Zaterdag 22 april om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. We lezen dit weekend het bekende verhaal van de Emmausgangers. Zouden wij Jezus herkennen als we hem tegenkomen? Daarover willen we met u verder nadenken tijdens de viering. U bent van harte welkom.
Ontmoetingsdagen voor jonge mensen tussen 30 en 50 jaar
In een meer ontspannen sfeer is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten voor gesprek, gebed en ook wandelingen in de mooie natuur van Zuid-Limburg. “Hebt zout in u!’’ (Mc 9,50) zijn de woorden van Christus die ons deze dagen als leidraad zullen dienen. Jezus vraagt aan ons om de kracht van het geloof sterk en zuiver in ons te bewaren en zo de vrede in deze wereld te brengen. Een mooie en belangrijke opdracht. Tijd: van Hemelvaartsdag, 18 mei, 16 uur tot zondag 21 mei 2023, 16 uur. Plaats: Bezinningshuis “Regina Carmeli” te Sittard, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard. Meer informatie: www.reginacarmeli.nl. Kosten (volpension): € 195,00 voor 1-persoonskamer, € 180,00 per persoon voor 2-persoonskamer (+ evt. € 2,00 voor handdoeken) Opgave en betaling vóór 5 mei 2023 bij pastoor M. Otto, Limbricht, mail: m.a.j.otto@hetnet.nl,  tel. 046  451 55 95. Na opgave wordt een programma voor deze dagen toegestuurd.
Ga voor groei!
Ben je tussen de 16 en 27 jaar en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Wil je het komende half jaar aan je persoonlijke ontwikkeling werken en iets goed doen voor de wereld? Dan is het Vrijwillige Traineeship echt iets voor jou. Hier word je begeleid om bij verschillende mooie maatschappelijke organisaties aan de slag te gaan en erachter te komen wat jouw talent is, waar jij een ander mee kunt helpen. Wat je tijdens het Vrijwillig Traineeship gaat doen, kan erg verschillen. Je kunt bijvoorbeeld meehelpen met de standaard vrijwilligerstaken of ervoor kiezen om iets extra’s te doen of organiseren voor de doelgroep van de organisatie. Ben jij super goed in sociale media? Dan kun jij hier de maatschappelijke organisatie vast goed bij helpen. Of wie weet bak jij de sterren van de hemel voor kwetsbare ouderen. We kijken samen naar iets wat bij jou past. Je wordt begeleid door een coach. Je ontvangt een certificaat en het staat goed op je CV. Ook ontmoet je nieuwe mensen en vergroot zo je netwerk. Je kunt ook cursussen volgen waar je direct iets aan hebt. Meer informatie vind je op deze link.
Status synode
In februari en maart is er op zeven continenten een synodale bijeenkomst gehouden in het kader van de Synode. Elk continent had zo zijn eigen uitdagingen. In Oceanië was het zomervakantie, zijn de afstanden tussen de verschillende eilanden enorm en hebben mensen visa nodig om samen te komen, wat op de korte termijn nauwelijks te realiseren is. In het Midden-Oosten werd de bijeenkomst in Beiroet onderbroken door een aardbeving, en namen mensen deel uit vele verschillende katholieke, oriëntaalse en orthodoxe kerken. In Europa spreken de deelnemers zoveel verschillende talen dat het merendeel van hen zich moest redden in een vreemde taal, ondanks de live vertaling die structureel voorzien was in vijf talen. Deze en andere hobbels werden overwonnen en de zeven slotdocumenten zijn gepubliceerd op de synode-website van het Vaticaan. U vindt via deze link, het document van Europa. Het is een boekje in het Italiaans en het Engels. Op dit moment wordt in Rome gewerkt aan een werkdocument voor de universele fase. Die universele fase bestaat uit twee bisschoppenconferenties die in Rome worden gehouden in oktober 2023 en in oktober 2024. Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie zal Mgr. Th. Hoogenboom, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, deelnemen aan de eerste bijeenkomst. Mgr. J. Hendriks van ons bisdom is zijn eventuele plaatsvervanger.
Gebed om vrede
Goede God,
laat Uw Geest van Vrede waaien
tot in de verste uithoeken
van deze aarde

Beziel uw mensen
steeds opnieuw
om grenzen over te steken
grenzen te verleggen
grenzen te laten vervagen

Maak ruimte in ons hart
en ruimte in deze wereld
Dat vrede en recht
liefde en trouw
ons gedeeld verlangen mag zijn

Daarom bidden wij:
Laat ons niet los
Ga met ons mee
op onze levensweg
als Reisgenoot
die grenzen doorbreekt
(vredesweek.nl/)
Terugblik Paasbrunch
Afgelopen zondag, Beloken Pasen, was er na de viering een lunch voor oudere parochianen en andere geïnteresseerden in de De Goedezaal. Meer dan 35 aanwezigen genoten van een broodmaaltijd met natuurlijk ook een (paas)eitje. Tijdens het eten werd er volop bijgepraat. Velen zagen elkaar weer voor het eerst sinds een lang tijd. Het was een gezellig samenzijn dat we graag nog een keer herhalen.
Afwezig
Het secretariaat is door omstandigheden de komende tijd beperkt bezet. Daardoor kan het wat lastiger zijn om telefonisch contact op te nemen met het secretariaat. Uw mail wordt gewoon gelezen.
Ter bemoediging
Kunstenaar
Hij die met zijn handen werkt,
is een arbeider.

Hij die met zijn handen en hoofd werkt,
is een vakman.

Hij die met zijn handen en hoofd en hart werkt,
is een kunstenaar
(Franciscus van Assisi)  
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.