Kontaktpunten 15 okt

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Jesaja 25, 6-10a, Filippenzen 4, 12-14. 19-20, Matteüs 22, 1-14
De hoofdstukken 24 t/m 27 uit het bijbelboek Jesaja worden wel de Apocalyps van Jesaja genoemd. Te midden van onheilsverhalen over zowel volkeren die een bedreiging zijn voor het volk Gods, als over Jeruzalem zelf, gaan deze hoofdstukken over herstel. Meer dan dat: over een tijd waarin alles door de Heer ten goede gekeerd zal zijn. De lezing van vandaag komt uit dit gedeelte van Jesaja.
We lezen dat in die dagen de Heer van de hemelse machten op de berg Sion voor alle volken een maaltijd zal aanrichten, een maaltijd van vette spijzen en belegen wijnen. Hij zal de sluier die over de volkeren ligt verscheuren en de dood voor eeuwig vernietigen. Hij zal alle tranen wissen en de smaad van zijn volk wegnemen. Dat heeft de Heer besloten. Op die dag zal men zeggen dat dat de God is op wie gehoopt werd, die ze vertrouwden en ze verheugen zich om de redding die Hij heeft gebracht. De hand van de Heer zal rusten op de berg. Jesaja roept een prachtig beeld op van een gastmaal, een mooi gedekte tafel met heerlijke spijzen en dranken en natuurlijk gasten. Iedereen is welkom, niet alleen naaste familie, maar iedereen. Dat maakt het spannend, maar het gaat goed. Al het leed is voorbij en men verheugt zich op wat de Heer heeft gebracht. Misschien herkent u zo’n situatie. Als er mensen samenkomen die elkaar nog niet kennen, is dat spannend. Gaat het allemaal wel goed? Zullen de verschillende groepen integreren? Zal iedereen het wel naar zijn zin hebben? Zal niemand erbuiten vallen? Meestal gaat het verrassend goed. Samen eten zorgt voor betrokkenheid met elkaar: Je raakt in gesprek en leert elkaar (beter) kennen, je doet nieuwe ideeën op en verbreedt je kennis. Er wordt in deze lezing een gastmaal aangericht, een Gastmaal van de Heer. Iemand zorgt daarvoor. De Heer? Maar dan toch niet los van ons? En dat is spannend in een tijd waarin het vaak al moeilijk is om met het hele gezin samen te eten, een tijd waarin we steeds individualistischer worden en het allemaal druk hebben. Een uitdaging, maar zeker de moeite waard. Doet u mee? 
Samenkomen in de Thomaskerk? Kom dan zondag om 09:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringenDe komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkZondag 15 oktober 09:30 uur woord- en communieviering. Voorganger Ton HekkenbergZaterdag 21 oktober 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers lekenZondag 22 oktober 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel PalićZondag 29 oktober 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 15 oktoberEigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Eigen kerk.
Armenië:Nagorno-Karabach is een streek die binnen Azerbeidzjan ligt, maar wordt vooral bewoond door Armeniërs. Opnieuw zijn daar enorme gevechten uitgebroken. Azerbeidzjan zegt de mensenrechten in Nagorno-Karabach te respecteren, maar veel van de 120.000 Armeniërs in de regio nemen het zekere voor het onzekere en slaan op de vlucht naar Armenië. 
Dat betekent veel mensen in ontreddering en nood. U weet wellicht dat er in onze parochie verschillende mensen afkomstig uit Armenië zijn. Hun zorg om deze vluchtelingen is groot. Daarom vragen zij ons en wij u om een helpende hand toe te steken. Er is in Nederland een stichting, stichting Ararat, die mensen in Armenië die hulp nodig hebben direct ondersteunt. U kunt erop vertrouwen dat uw bijdrage goed terecht komt. U kunt uw bijdrage voor de Stichting Ararat overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Armenië.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De vieringen die komende week worden uitgezonden zijnZondag om 9:30 uur vanuit de Thomaskerk Zondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.   
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Nieuws uit de parochie
Zaterdagavondviering
Zaterdag 21 oktober om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. In de evangelielezing van dit weekend wordt Jezus uitgedaagd door de Farizeeën die hem vragen of het geoorloofd is belasting aan de keizer te betalen. Nadat de Farizeeën Jezus een muntstuk hebben getoond met een beeltenis van de keizer erop antwoordt Jezus: Geef dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt. Maar wat komt God eigenlijk toe en wat de keizer? Hierover willen we verder met u nadenken tijdens deze viering.
AllerzielenZoals elk jaar vieren we op donderdag 2 november Allerzielen. Pastor Javier Acuña gaat voor in de viering om 19:30 uur in de Thomaskerk. Om 18:30 uur, voorafgaand aan de viering kunt u het graf van uw dierbare op de katholieke begraafplaats in Huizen laten zegenen. Het kerkhof zal sfeervol verlicht zijn. Ook het zegenen van de graven gebeurt door pastor Javier Acuña. Na de viering bent u uitgenodigd voor een kopje koffie met cake. De nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd, maar iedereen die een geliefde overledene wil herdenken is van harte welkom tijdens het zegenen van de graven en bij de viering.
ZiekenzalvingVoor mensen die op een of andere manier geconfronteerd worden met het lijden door een ernstige of chronische ziekte of ouderdom en in dit sacrament de troost of nabijheid van God willen ervaren is dit jaar de ziekenzalving op vrijdag 3 november om 11.00 uur, direct na de viering van de eerste vrijdag van de maand, die om 10.15 uur begint. Aan het begin van het leven kent de katholieke kerk het sacrament van de doop. Bij de nadering van de afronding van het leven is er het sacrament van de ziekenzalving, vroeger het heilig oliesel genoemd. Een doopplechtigheid vindt tegenwoordig niet meer direct na de geboorte plaats en zo is ook de ziekenzalving niet meer uitsluitend bedoeld voor het moment van sterven. In de meest ruime zin geformuleerd is de ziekenzalving het sacrament voor hen die zich heel bewust zijn geworden van hun kwetsbaarheid. Dat ritueel helpt vele mensen de laatste fase van hun leven intenser, dieper te leven en daardoor zich dichter bij God te voelen. Zoals we het dopen in de gemeenschap van de kerk vieren, zo is er ook een kerkelijke viering voor hen die de ziekenzalving willen krijgen. U bent van harte uitgenodigd om aan de eerste vrijdagviering en/of de ziekenzalving deel te nemen. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en is er koffie en thee met gebak! U kunt zich voor de ziekenzalving inschrijven bij het secretariaat, door een briefje in de bus te doen, een mailtje te sturen of te bellen.
VormselVeel jongeren en hun ouders uit de drie samenwerkende parochies kwamen op de informatieavond voor het voorbereidingstraject van het Vormsel af en veel jongeren hebben zich al aangemeld. De eerste voorbereidingsavond was op vrijdag 13 oktober in de pastorie bij de Vituskerk in Blaricum. Mocht je het formulier nog niet hebben ingeleverd, was je niet aanwezig en ben je geïnteresseerd in dit traject? Neem vooral contact op met pastor Mikel Palic of pastoor Van der Peet of mail naar vormselhbl2324@gmail.com.
Klaverjassen!!
U kunt weer klaverjassen. Op de dinsdagen 17 en 24 oktober om 19.30 uur bent u van harte welkom in de koffiekamer bij de Vituskerk in Blaricum.
Koffie op woensdagElke woensdag vanaf 10:00 uur wordt er koffie en thee geschonken in de Thomaskerk. We hopen zo mensen met elkaar in contact te brengen. De deur staat wijd open. Er is ook de mogelijkheid om een spelletje te doen. Koffie kost € 1,—, thee €0,50. U bent van harte welkom tot 12:30 uur.
Hospice Huizen zoekt vrijwilligersWil jij als vrijwilliger het verschil maken in de laatste periode van het leven van onze gasten? Hospice Huizen zoekt vrijwilligers. Ben jij gastvrij, zorgzaam en vier uur per week beschikbaar? Dan gaan we graag met je in gesprek op de open dag op zaterdag 14 oktober van 14:00 tot 16:00 uur of op dinsdagavond 17 oktober van 19:00 tot 21:00 uur. Adres: Gooierserf 126 in Huizen. Kijk voor meer informatie op www.hospicehuizen.nl.
Gebed om vredeLiefdevolle God,‘vrede’, dat woord,
voordat ik het weet stemt het mij cynisch,te groot voor mij, onhaalbaar, ongrijpbaar.Leg het voor mijn voeten,
geef het mij in handen,
maak het tastbaar in mijn leven.
Dat mijn doen en mijn laten
in overeenstemming is
met wat ik geloof, hoop en liefheb,
in overeenstemming met de vrede,
zoals U die in ons hebt nagelaten. En dank God,
voor alle mensen
die ‘vrede’ ieder jaar
weer op de agenda zetten,
die dat verre ideaal vertalen
naar handen en voeten,
in het hier en nu.
Die niet vragen of het mogelijk is,
maar het mogelijk maken,
door ergens gewoon te beginnen.(Gebed Vredesweek, Lebuinuskerk Deventer)
Katholieke jongerendagOp zaterdag 4 november van 13:15-21:30 uur is de landelijke katholiek jongerendag. Een ontmoeting met een paar honderd Nederlandse katholieken kan een impuls zijn voor tieners en jongeren in de katholieke kerk. Het thema is “Welkom thuis”, omdat de kerk een thuis wil bieden voor iedereen. Met name de jongeren die naar de Wereld Jongeren Dagen in Lissabon zijn geweest worden uitgenodigd. De dag is voor jongeren van 16 t/m 30 jaar. Jongeren van 12 t/m 15 jaar zijn welkom met een begeleider. Het event vindt plaats in de Grote Pekken in Veenendaal. Een ticket kost € 15.—, maar er is korting voor groepen vanaf 4 personen. De dag bestaat uit een afwisselend programma met nationale en internationale sprekers zoals Paul Graas en Bernadette Lang. Er zijn workshops, er is een heilige mis en er zijn mogelijkheden voor gebed en stilte. De dag wordt afgesloten met een gave artiest. Meer informatie en tickets via www.katholiekejongerendag.nl.
Ter bemoediging
Zeven potten goud
Een kapper hoorde eens een stem die zei: “Zoudt u de zeven potten goud willen hebben?” Hij keek om zich heen maar zag niemand. Zijn hebzucht was evenwel gewekt en hij riep verlangend: “Of ik dat graag wou!” “Ga dan onmiddellijk naar huis,” zei de stem, “U zult ze daar vinden.”
De kapper rende naar huis en ja hoor, daar stonden de zeven potten met goud, behalve eentje, die was maar halfvol. De kapper kon het niet hebben dat die pot maar halfvol was. Hij voelde heel diep dat hij niet gelukkig kon zijn als die pot ook niet gevuld werd.Hij liet alle familiejuwelen omsmelten in gouden munten en gooide ze in die halfvolle pot. Maar deze bleef half gevuld.
Geweldig irriterend was dat! Hij spaarde en hongerde zichzelf en zijn familie volkomen uit. Het hielp niet. Hoeveel goud hij ook in de pot gooide, deze bleef halfvol.
Op een dag vroeg hij de koning om zijn salaris te verhogen. Het werd verdubbeld. Het gevecht met de pot begon opnieuw. Hij ging zelfs bedelen. De pot verslond elke gouden munt die de kapper in de pot gooide, maar ze bleef halfvol.
Het viel de koning op hoe ellendig en uitgemergeld de kapper eruit zag. “Wat scheelt er aan?” vroeg hij, “je was zo gelukkig en tevreden toen je een klein salaris had. Nu het verdubbeld is zie je er afschuwelijk uit. Heb je soms de zeven potten met goud bij je thuis staan?”
De kapper vroeg stomverbaasd: “Wie heeft u dat verteld, majesteit?”
De koning lachte: “Dit zijn typisch de symptomen van de mens aan wie de zeven potten goud zijn aangeboden. Dit is mij ook een keer overkomen. Ik vroeg of ik het geld mocht besteden of dat ik het alleen moest oppotten. De duivel, die ze mij aanbood, verdween meteen. Dat geld kan niet besteed worden. Het dwingt de mens slechts tot oppotten. Vooruit, ga die potten teruggeven en je zult weer gelukkig zijn.”(The song of the bird. A. de Mello)
Secretariaat geslotenWegens ziekte is het secretariaat gesloten. De mail wordt geregeld gelezen. Indien u het secretariaat wilt bezoeken bent u op donderdagochtend vanaf ongeveer 10:00 uur welkom.
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.