Kontakpunten 29 okt

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Exodus 22, 20-26, 1 Thessalonicenzen 1, 5c-10, Matteüs 22, 34-40
De eerste lezing van dit weekend is uit Exodus. We lezen een gedeelte uit de wetgeving voor het joodse volk, wanneer het na de bevrijding uit Egypte zijn plaats als volk van God tussen de andere volken gaat innemen. De sluiting van het verbond vindt plaats in de hoofdstukken 19 en 20. In het gedeelte erna worden de Tien Geboden op praktische wijze toegepast op verschillende situaties. Dat is ook het geval in deze lezing.
We lezen dat de Heer tegen het volk zegt dat ze een vreemdeling niet slecht moeten behandelen want ze hebben zelf als vreemdeling in Egypte gewoond. Weduwen en wezen moeten ze geen onrecht aandoen. Als ze hen tekortdoen en de Heer hen hoort klagen, zal hij gehoor geven aan hun klagen, in toorn uitbarsten en de daders doden. Als iemand geld uitleent aan een ander, een noodlijdende in de omgeving, dan moet hij geen rente eisen. Als iemand een mantel in pand neemt moet hij die voor zonsondergang teruggeven. De eigenaar van de mantel heeft niets anders om in te slapen. Roept de eigenaar de Heer om hulp, dan zal de Heer hem verhoren want Hij is vol medelijden.

Telkens weer wordt Israël eraan herinnerd hoe zij een moeilijk, uitzichtloos bestaan hadden als slaven in Egypte. Deze herinneringen moeten hen ertoe bewegen om degenen die kwetsbaar zijn in de samenleving, de vreemdelingen, weduwen en wezen, en ongeschoolde arbeiders, te benaderen met respect en medemenselijkheid. Het zakelijke moet altijd verbonden blijven met een oprechte bewogenheid voor de medemens. Geloven vraagt om de bescherming van de belangen van de sociaal zwakkeren en solidariteit tegenover de hulpbehoevende naaste; geen verre onbekende maar vlakbij: “iemand van mijn volk, een noodlijdende uit uw omgeving” staat er letterlijk.

JHWH zoals de Joden de Heer noemen, betekent “Ik ben die is”. De Heer leer je kennen door wat Hij deed en doet: “Ik ben die is”. Die Heer verwacht van ons, dat wij tot anderen zeggen: “Ik zal er zijn voor jou”. Wie om de Heer geeft, zal om mensen geven. Wie om mensen geeft, zal de Heer ontmoeten.
 Verder nadenken over de kern van ons geloof? Kom dan zondag om 09:30 uur naar deThomaskerk of kijk en luister naar de livestream. Denkt u aan de wintertijd?
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 29 oktober 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Zondag 29 oktober 12:40 uur peuterviering Vituskerk Blaricum. Voorganger pastor Mikel Palić
Donderdag 2 november 18:30 uur zegenen graven RK begraafplaats. Pastor Javier Acuña
Donderdag 2 november 19:30 uur Allerzielenviering/Eucharistieviering. Voorganger pastor Javier Acuña
Vrijdag 3 november 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
Vrijdag 3 november 11:00 uur ziekenzalving. Voorgangers pater Wijnand van Wegen en pastor Mikel Palić
Zondag 5 november 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Zondag 12 november 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 29 oktober
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Eigen kerk.
Solidariteitsfonds (29 oktober)
In veel parochies in ons bisdom lopen de aantallen parochianen en kerkgangers terug, maar ook in ons bisdom zijn er parochies die juist groeien of die nieuw worden opgericht. Deze parochies  kunnen vaak financieel niet gelijk op eigen benen staan.
Via het bisdom ondersteunen wij deze nieuwe hoopvolle initiatieven. Graag vragen we hiervoor uw bijdrage. U kunt deze bijdrage ook overmaken naar rekeningnummerNL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Solidariteitsfonds.
Instandhouding parochiegemeenscahp (2 november)
Juist op dagen als Allerzielen realiseren we ons hoe het fijn het is dat we samen een gemeenschap vormen. We vieren met elkaar mooie, maar ook verdrietige momenten. Op Allerzielen gedenken we samen de overledenen uit onze parochie.
Wilt u ook dat onze parochiegemeenschap nog lang mag blijven bestaan? Er gebeurt veel door vrijwilligers, maar de kerk kan toch niet bestaan zonder een financiële bijdrage van haar leden. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummerNL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Instandhouding parochie.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De vieringen die komende week worden uitgezonden zijnZondag om 9:30 uur vanuit de Thomaskerk Zondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in BlaricumDonderdag 2 november 19:00 uur vanuit de Thomaskerk (terugkijken vanaf 21:30 uur)De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Nieuws uit de parochie
Peuterviering
In de Vituskerk in Blaricum is op zondag 29 oktober om 12:40 uur de eerste peuter- en kleuterviering van dit seizoen, speciaal voor de allerkleinsten en hun gezinnen. De kinderen en hun ouders mogen voor in de kerk zitten, zodat iedereen alles goed kan zien en horen. Stil zitten is er niet bij, want er worden kaarsjes aangestoken, liedjes gezongen, een mooi verhaal voorgelezen en samen spelen we het verhaal na. Iedereen is van harte welkom! Leuk om een keer de sfeer te proeven. De viering duurt ongeveer 20 minuten.
Allerheiligen
Woensdag 1 november is het Allerheiligen. Er is dan geen viering in de Thomaskerk, maar u ben van harte welkom in de eucharistieviering van 19:15 uur in de Vituskerk in Blaricum.
Allerzielen
Zoals elk jaar vieren we op donderdag 2 november Allerzielen. Pastor Javier Acuña gaat voor in de viering om 19:30 uur in de Thomaskerk. Om 18:30 uur, voorafgaand aan de viering kunt u het graf van uw dierbare op de katholieke begraafplaats in Huizen laten zegenen. Het kerkhof zal sfeervol verlicht zijn. Ook het zegenen van de graven gebeurt door pastor Javier Acuña. Na de viering bent u uitgenodigd voor een kopje koffie met cake. De nabestaanden van overledenen van het afgelopen jaar krijgen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd, maar iedereen die een geliefde overledene wil herdenken is van harte welkom tijdens het zegenen van de graven en bij de viering. De viering is vanaf 21:30 uur terug te kijken via deze link
Eerste vrijdagviering
Een van de veel gebruikte woorden in de voorbije maanden, wellicht omdat eenzaamheid toeneemt, is verbinden. Het staat ook boven de eerste twee dagen van november. Het gaat die dagen over verbondenheid over de dood heen, zowel op Allerheiligen als op Allerzielen. Verbondenheid maakt deel uit van het Credo, van ons geloof in God die eeuwig leven wil schenken. Wij gedenken mensen die ons zijn voorgegaan. Wij kijken naar hen op. Allerheiligen en Allerzielen. Hetzelfde en toch niet hetzelfde. Het gaat beide over mensen die gestorven zijn. We gedenken onze overledenen, eerst en vooral die van het voorbije jaar.  Allerheiligen en Allerzielen verruimen onze blik. Ze tonen de sociale dimensie van ons geloof, van onze hoop en van onze liefde. We willen hierover verder nadenken in de viering op de eerste vrijdag van de maand november. Wees welkom in deze viering op vrijdag 3 november 2023 om 10.15 uur.
Ziekenzalving
Voor mensen die op een of andere manier geconfronteerd worden met het lijden door een ernstige of chronische ziekte of ouderdom en in dit sacrament de troost of nabijheid van God willen ervaren is dit jaar de ziekenzalving op vrijdag 3 november om 11.00 uur, direct na de eerste vrijdagviering.Aan het begin van het leven kent de katholieke kerk het sacrament van de doop. Bij de nadering van de afronding van het leven is er het sacrament van de ziekenzalving, vroeger het heilig oliesel genoemd. Een doopplechtigheid vindt tegenwoordig niet meer direct na de  geboorte plaats en zo is ook de ziekenzalving niet meer uitsluitend bedoeld voor het moment van sterven. In de meest ruime zin geformuleerd is de ziekenzalving het sacrament voor hen die zich heel bewust zijn geworden van hun kwetsbaarheid. Dat ritueel helpt vele mensen de laatste fase van hun leven intenser, dieper te leven en daardoor zich dichter bij God te voelen. Zoals we het dopen in de gemeenschap van de kerk vieren, zo is er ook een kerkelijke viering voor hen die de ziekenzalving willen krijgen.  U bent van harte uitgenodigd om aan de eerste vrijdagviering en/of de ziekenzalving deel te nemen. Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en is er koffie en thee met gebak! U kunt zich voor de ziekenzalving inschrijven bij het secretariaat.
Familieviering
De familieviering van november 2023 valt, zoals altijd, op de eerste zondag van de maand en dat is meestal Willibrord-zondag. Ook nu zullen we aan Willibrord aandacht besteden. Vooral aan zijn plan om uit zijn land, Engeland, te vertrekken en in een bootje overzee naar ons land te gaan. Welk ideaal stond hem voor ogen? En het bleef niet bij een ideaal, hij dééd het ook nog! Bovendien: toen hij hier was reisde hij ook nog eens half Europa door. In de 8e eeuw, dus 1200 jaar geleden! Wat bezielde hem toch? U bent van harte welkom in de familieviering op 5 november om 9:30 uur.
Bijbelleesavonden
Maandag 6 november van 20.00 uur tot 22.00 uuris er een bijbelleesavond in de Thomaskerk. Dit jaar lezen we tijdens de bijbelleesavonden verder in het boek Samuel. Iedere avond is een vervolg op de voorafgaande avond, maar iedere avond staat wel op zich en u kunt altijd instromen. Meer info bij Cuno Lavaleije (035–8886946  /  06-24699485, cuno66@gmail.com)
Koffie op woensdag
Elke woensdag vanaf 10:00 uur wordt er koffie en thee geschonken in de Thomaskerk. We hopen zo mensen met elkaar in contact te brengen. De deur staat wijd open. Er is ook de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken in de kerk. Koffie kost € 1.—, thee €0,50. U bent van harte welkom tot 12:30 uur.
Sint Maarten
Op zaterdag 11 november om 18:00 uur verzamelen we op het kerkplein voor de Vituskerk in Blaricum voor de viering van Sint Maarten. We vragen de kinderen een lampion of ander lichtje en wat lekkers mee te brengen. We lopen al zingend een stukje door Blaricum en eindigen in de tuin van de pastorie. Daar wordt het verhaal van Sint Maarten verteld en delen we het meegebrachte lekkers met elkaar. Voor de volwassenen is er warme bisschopswijn. Het duurt tot ongeveer 19:00 uur. U bent van harte welkom.
Verhaal halen
Zondag 12 november is Saskia Turk aan de beurt om háár verhaal te vertellen bij verhaal halen. De titel van haar verhaal is: ‘De enige constante is verandering’. We houden allemaal graag vast aan de dingen die we al kennen, maar hebben verandering nodig om te ontdekken welke mogelijkheden het leven nog meer heeft. Dat geeft stof tot nadenken, maar Saskia kennende zal het niet aan humor ontbreken. Daar kunnen we na afloop vast nog wel even over doorpraten onder het genot van een hapje en een drankje. De live muziek is in handen van Judith Groen op cello. De middag begint om 16:00 uur en duurt ongeveer een uur. Entree: € 3,50 p.p. Kinderen t/m 12 jaar gratis.
‘Wat betekend God voor jou?’
Op dinsdag 7 november 14.30 tot 16:00 uur is er een geloofsbijeenkomst in de Sloep van het Parochiaal Centrum van de Mariakerk, Brinklaan 42 in Bussum. Ben je ook op zoek naar een zinvoller bestaan waarin je God kunt ervaren? Kom dan naar deze bijeenkomst waarin we samen verkennen wat God voor ons betekent en hoe we Hem kunnen ervaren in deze tijd waarin God zo afwezig lijkt te zijn. Deze introductiebijeenkomst zal worden vervolgd met een reeks verdiepingsbijeenkomsten getiteld: ‘Door de Geest geleid’. Aanmelding en meer informatie bij Maria: 06-40279177, of mail naar: marisz@xs4all.nl
Vier.nu
Allerheiligen is, evenals Allerzielen, geen officiële feestdag in Nederland. Maar het is wel een belangrijk hoogfeest binnen de katholieke kerk. Met de oproep ‘Vier Allerheiligen’ benadrukt de Rooms-katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest te vieren. Wat vieren we met Allerheiligen? Wat verstaan we eigenlijk onder ‘heiligen’? En waar bidden we precies voor met Allerzielen? De website www.vier.nu geeft antwoord op deze vragen en meer. Op de site is allerlei achtergrondinformatie te vinden over Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november.
Katholieke jongerendag
Op zaterdag 4 november van 13:15-21:30 uur is de landelijke katholiek jongerendag in de Grote Pekken in Veenendaal. Een ontmoeting met een paar honderd Nederlandse katholieken kan een impuls zijn voor tieners en jongeren in de katholieke kerk. Het thema is “Welkom thuis”, omdat de kerk een thuis wil bieden voor iedereen. Met name de jongeren die naar de Wereld Jongeren Dagen in Lissabon zijn geweest worden uitgenodigd. De dag is voor jongeren van 16 t/m 30 jaar. Jongeren van 12 t/m 15 jaar zijn welkom met een begeleider. Een ticket kost € 15.—, maar er is korting voor groepen vanaf 4 personen. De dag bestaat uit een afwisselend programma met de sprekers Paul Graas en Bernadette Lang, workshops, een heilige mis en er is gelegenheid voor gebed en stilte. De dag wordt afgesloten met een optreden van InSalvation. Het volledige programma en tickets via www.katholiekejongerendag.nl.
Requiem van Duruflé
Op zondag 29 oktober om 15.30 uur, zingt het Goylants Kamerkoor in de Sint-Jansbasiliek in Laren. Het Requiem van Duruflé past in de aanloop naar Allerzielen en Voleindingszondag. Het koor zingt o.l.v. dirigent Bas Groenewoud. Wouter van Belle bespeelt het 100 jaar oude Adema-orgel. Behalve het Requiem staan ook vier motetten van Duruflé op het programma: ‘Quatre Motets sur des thèmes grégoriens’. U bent van harte welkom, de toegang is vrij, er is een collecte bij de uitgang.
Najaarsconcert
COV Hilversum en het Goois Symfonie Orkest voeren samen het “Najaarsconcert 2023” uit met prachtige muziek van Mendelssohn en Schubert. Het programma omvat “Verleih uns Frieden” van Felix Mendelssohn, “Die Unvollendete” van Franz Schubert en “Lobgesang” van Felix Mendelssohn. Het concert is op zaterdag 4 november om 20.00 uur in het MCO-gebouw, Heuvellaan 33 in Hilversum. Het programma duurt ongeveer 90 minuten. De kaarten kosten €20,-,  jongeren t/m 18 jaar €10,-. Meer informatie vindt u op www.covhilversum.nl of www.gooissymfonieorkest.com. Kaarten kunt u bestellen via www.mcogebouw.nl/agenda/cov-hilversum
Concert “Schipbreuk in de Morgenster”
Zaterdag 4 november om 20:00 uur zingt het toonkunstkoor Hilversum “De Schipbreuk” van Johan Wagenaar en spirituals in de Morgensterkerk, Seinstraat 2 in Hilversum. De kaarten kosten  €25,-,  jongeren t/m 18 jaar €15,-. Dit is inclusief programmaboekje en koffie/thee. Voor meer informatie en kaarten: toonkunsthilversum.nl/aktueel-informatief/aankomend-concert
Dag van de Mantelzorg
Vrijdag 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop extra aandacht wordt gegeven aan het vaak onzichtbare werk van mantelzorgers. In de HBEL (Huizen, Eemnes, Laren, Blaricum) bieden we vanuit Versa Welzijn van 6 t/m 10 november diverse activiteiten aan waarbij ontspanning en ontmoeting centraal staan. Iedereen is van harte welkom. Er is onder andere een inspiratiemarkt op vrijdag 10 november in wijkcentrum De Draaikom, Draaikom 2 in Huizen. Het hele programma vindt u via www.versawelzijn.nl/nieuws/dag-van-de-mantelzorg-2023
Gebed om vrede
Wie mensen blij wil maken,
moet vreugde in zich hebben.
Wie de wereld wil verwarmen,
moet vuur in zich dragen.
Wie mensen helpen wil,
moet zachte handen hebben om ze niet te kwetsen.
Wie vrede brengen wil,
moet eerst in z’n eigen hart vrede gevonden hebben.
Moge God ons helpen de vrede te vinden
en aan elkaar door te geven.
Amen(www.kuleuven.be)
Kerkwijdingsviering
Zondag 19 november om 9:30 uur gaan pastor Mikel Palić en Ton Hekkenberg samen voor in de kerkwijdingsviering. Voor deze feestelijke viering zijn alle parochianen uit Huizen en Blaricum van harte uitgenodigd. Het Thomaskoor en het Ceciliakoor zullen samen zingen. Na de viering is er voor jong en oud een quiz onder het motto: Hoe goed kennen wij onze parochie? De vragen voor de quiz zijn door werkgroepen uit beide parochies gemaakt en worden door hen ook met foto’s en video’s toegelicht. Tussendoor is er een kopje koffie/thee en limonade voor de kinderen met iets zelfgebakken lekkers. Na de quiz is er een lunchbuffet, ook weer grotendeels zelfgemaakt. Het belooft een internationale beleving te worden!
Oproep
Houdt u van bakken? Wilt u kleine, zoete of hartige, hapjes maken? U kunt ze op zondag 19 november meenemen naar de kerk en voor de viering afgeven. Meer weten? Neem contact op met Johanna van Winsen (j.halfschepel@ziggo.nl, 06-10501728) of het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069 (donderdagochtend)).
Vakantie pastor Javier
Kapelaan Javier Acuña is op vakantie van vrijdag 3 november t/m zondag 3 december.
Secretariaat gesloten
Wegens ziekte is het secretariaat gesloten. De mail wordt geregeld gelezen. Op donderdagochtend vanaf ongeveer 10:00 uur is er iemand aanwezig op het secretariaat en is het secretariaat telefonisch bereikbaar.
Ter bemoediging
Heb lief en doe dan wat je wilt:
wil je zwijgen, zwijg dan uit liefde,
wil je spreken, spreek dan uit liefde,
wil je corrigeren, doe het dan uit liefde,
wil je vergeven, vergeef dan uit liefde.
Draag de liefde in je hart,
want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.
(Augustinus in Epistolam Joannis ad Parthos)