Kontaktpunten 5 nov

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Meleachi 1, 14b-2, 2b.8-10, 1 Thessalonicenzen 2, 7b-9.13, Matteüs 23, 1-12
Maleachi (Hebreeuws voor ‘mijn bode’) is de aanduiding van de laatste, ons verder onbekende, profeet van het Oude Testament. De naam is gebaseerd op Maleachi 3,1: ‘Let op, ik zal mijn bode zenden’. Het boek Maleachi is geschreven na de ballingschap. Het optreden van deze profeet vindt plaats na de herbouw van de tweede tempel in 516. Dat klinkt als een hele mooie tijd, maar veel Israëlieten die in Jeruzalem woonden, waren helemaal niet zo blij. Het was een tijd van teleurstelling. Er heerste bittere armoede. Er was voortdurende dreiging van aanvallen door vijanden van dichtbij én ver weg. De mensen waren cynisch geworden. In plaats van God met meer inzet te dienen leidden ze een lauw, halfslachtig godsdienstig leven. Ze gingen wel naar de tempel maar ze hielden het beste voor zichzelf. Ze bekommerden zich niet om wezen en weduwen en ze waren ontrouw in onderlinge relaties.

We lezen dat de Heer van de hemelse machten zegt dat hij een grote koning is en dat zijn naam gevreesd wordt onder de volken. Voor de priesters geldt dat wanneer zij zich niet bekommeren om Zijn naam, hij hun zegeningen zal vervloeken. De priesters zijn van de weg afgeweken en ze hebben velen door hun lering laten struikelen. Ze hebben het verbond met Levi tenietgedaan. Daarom zal de Heer zorgen dat ze bij het hele volk worden verguisd en versmaad. Hebben we niet immers één Vader? Waarom bedriegen wij elkaar dan en schenden daarmee het verbond dat met onze vaderen is gesloten?

Maleachi spreekt allereerst de ambtsdragers aan dat zij hun taak verwaarloosd hebben, maar in het laatste gedeelte worden wij allemaal aangesproken. “Hebben we niet allen één Vader?” is ook het thema van deze Willibrordzondag, de zondag van de oecumene. Die vraag is een retorische vraag. Voor alle Christenen zal het antwoord zijn: ja, wij hebben één Vader. Maar is het niet ook een oproep om met zijn allen te bouwen aan het rijk van de Vader? Over wat dat voor ieder van ons betekent en hoe we die overtuiging voor onszelf uitleggen en beleven, kunnen we in gesprek gaan. Dan komen ook verschillen die er zijn aan het licht en kunnen we van elkaar leren, tenminste als we elkaars overtuiging en verantwoordelijkheid respecteren.
 Samen Willibrordzondag vieren? Kom dan zondag om 09:30 uur naar deThomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 5 november 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić
Zondag 12 november 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. Vamos
Zondag 19 november 9:30 uur kerkwijdingsviering/eucharistieviering. Voorgangers pastor Mikel Palić en diaken Ton Hekkenberg m.m.v. Thomas- en Ceciliakoor
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 5 november
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Eigen kerk.
Willibrordcollecte
De Willibrordcollecte is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Het geloof in God – Vader, Zoon en Heilige Geest – is wat ons christenen het meest verbindt. Wij kunnen elkaar telkens weer herkennen en bemoedigen rond dat geloof. De Katholieke Vereniging voor Oecumene zet zich vanuit de Rooms-katholieke Kerk in voor de
oecumenische samenwerking in Nederland. Wilt u het werk van de vereniging voor oecumene steunen?  U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummerNL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Willibrordzondag.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De vieringen die komende week worden uitgezonden zijnZondag om 9:30 uur vanuit de Thomaskerk Zondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk in BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Nieuws uit de parochie
Familieviering
De familieviering van november 2023 valt, zoals altijd, op de eerste zondag van de maand en dat is meestal Willibrord-zondag. Ook nu zullen we aan Willibrord aandacht besteden. Vooral aan zijn plan om uit zijn land, Engeland, te vertrekken en in een bootje overzee naar ons land te gaan. Welk ideaal stond hem voor ogen? En het bleef niet bij een ideaal, hij dééd het ook nog! Bovendien: toen hij hier was reisde hij ook nog eens half Europa door. In de 8e eeuw, dus 1200 jaar geleden! Wat bezielde hem toch? U bent van harte welkom in de familieviering op 5 november om 9:30 uur.
Bijbelleesavonden
Maandag 6 november van 20.00 uur tot 22.00 uuris er een bijbelleesavond in de Thomaskerk. Dit jaar lezen we tijdens de bijbelleesavonden verder in het boek Samuel. Iedere avond is een vervolg op de voorafgaande avond, maar iedere avond staat wel op zich en u kunt altijd instromen. Meer info bij Cuno Lavaleije (035–8886946  /  06-24699485, cuno66@gmail.com)
Koffie op woensdag
Elke woensdag vanaf 10:00 uur wordt er koffie en thee geschonken in de Thomaskerk. We hopen zo mensen met elkaar in contact te brengen. De deur staat wijd open. Er is ook de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken in de kerk. Koffie kost € 1.—, thee €0,50. U bent van harte welkom tot 12:00 uur.
Verhaal halen
Zondag 12 november is Saskia Turk aan de beurt om háár verhaal te vertellen bij verhaal halen. De titel van haar verhaal is: ‘De enige constante is verandering’. We houden allemaal graag vast aan de dingen die we al kennen, maar hebben verandering nodig om te ontdekken welke mogelijkheden het leven nog meer heeft. Dat geeft stof tot nadenken, maar Saskia kennende zal het niet aan humor ontbreken. Daar kunnen we na afloop vast nog wel even over doorpraten onder het genot van een hapje en een drankje. De live muziek is in handen van Judith Groen op cello. De middag begint om 16:00 uur en duurt ongeveer een uur. Entree: € 3,50 p.p. Kinderen t/m 12 jaar gratis.
Sint Maarten
Op zaterdag 11 november om 18:00 uur verzamelen we op het kerkplein voor de Vituskerk in Blaricum voor de viering van Sint Maarten. We vragen de kinderen een lampion of ander lichtje en wat lekkers mee te brengen. We lopen al zingend een stukje door Blaricum en eindigen in de tuin van de pastorie. Daar wordt het verhaal van Sint Maarten verteld en delen we het meegebrachte lekkers met elkaar. Voor de volwassenen is er warme bisschopswijn. Het duurt tot ongeveer 19:00 uur. U bent van harte welkom.
Kerkwijdingsviering
Zondag 19 november om 9:30 uur gaan pastor Mikel Palić en Ton Hekkenberg samen voor in de kerkwijdingsviering. Voor deze feestelijke viering zijn alle parochianen uit Huizen en Blaricum van harte uitgenodigd. Het Thomaskoor en het Ceciliakoor zullen samen zingen. Na de viering is er voor jong en oud een quiz onder het motto: Hoe goed kennen wij onze parochie? De vragen voor de quiz zijn door werkgroepen uit beide parochies gemaakt en worden door hen ook met foto’s en video’s toegelicht. Tussendoor is er een kopje koffie/thee en limonade voor de kinderen met iets zelfgebakken lekkers. Na de quiz is er een lunchbuffet, ook weer grotendeels zelfgemaakt. Het belooft een internationale beleving te worden!
Oproep
Houdt u van bakken? Wilt u kleine, zoete of hartige, hapjes maken? U kunt ze op zondag 19 november meenemen naar de kerk en voor de viering afgeven. Meer weten? Neem contact op met Johanna van Winsen (j.halfschepel@ziggo.nl, 06-10501728) of het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069 (donderdagochtend)).
‘Wat betekend God voor jou?’
Opdinsdag 7 november 14.30 tot 16:00 uur is er een geloofsbijeenkomst in de Sloep van het Parochiaal Centrum van de Mariakerk, Brinklaan 42 in Bussum. Ben je ook op zoek naar een zinvoller bestaan waarin je God kunt ervaren? Kom dan naar deze bijeenkomst waarin we samen verkennen wat God voor ons betekent en hoe we Hem kunnen ervaren in deze tijd waarin God zo afwezig lijkt te zijn. Deze introductiebijeenkomst zal worden vervolgd met een reeks verdiepingsbijeenkomsten getiteld: ‘Door de Geest geleid’. Aanmelding en meer informatie bij Maria: 06-40279177, of mail naar: marisz@xs4all.nl
Diakenwijding Juan Ignacio Jimenez Walker
Afgelopen zondag 29 oktober werd Juan Ignacio Jimenez Walker tijdens de viering voorgesteld aan de parochie. Hij woont als stagiair bij pastoor Carlos in Naarden en is de komende tijd actief binnen onze regio. Op zaterdag 18 november om 10:30 uur wordt Ignacio samen met drie anderen door Mgr. Hendriks diaken gewijd in de Kathedrale basiliek Sint Bavo, Leidsevaart 146 in Haarlem. U bent van harte welkom bij deze bijzondere viering.
SamenKerk
In de nieuwe SamenKerk verhaalt een oude grafkist over het christelijke geloof in het leven en is er aandacht voor twee unieke tentoonstellingen: de ene in het Catharijneconvent  in Utrecht over damesjaponnen die kazuifels werden, en de andere over het jaar 1000 in de Middeleeuwen. Neem een SamenKerk mee uit de hal van de kerk, voor uzelf en maak er ook een ander blij mee. Of lees hem digitaal via www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/samenkerk.php?id=202311.
Najaarconcert
Zaterdag 11 november om 19:30 uur is in de Zenderkerk, Borneolaan 30 in Huizen een najaarsconcert van het Nederlands Concert Mannenkoor en the vocal group Ambrosians. Kaarten kosten € 15,-. Meer informatie via www.ncmonline.nl.
Dag van de Mantelzorg
Vrijdag 10 november is de landelijke Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop extra aandacht wordt gegeven aan het vaak onzichtbare werk van mantelzorgers. In de HBEL (Huizen, Eemnes, Laren, Blaricum) bieden we vanuit Versa Welzijn van 6 t/m 10 november diverse activiteiten aan waarbij ontspanning en ontmoeting centraal staan. Iedereen is van harte welkom. Er is onder andere een inspiratiemarkt op vrijdag 10 november in wijkcentrum De Draaikom, Draaikom 2 in Huizen. Het hele programma vindt u via www.versawelzijn.nl/nieuws/dag-van-de-mantelzorg-2023
Gebed om vrede
Barmhartige Vader,
De beelden van dood en verderf uit Israël/Palestina
hebben ons diep geschokt.
Dit land, het thuis van uw Zoon Jezus Christus,
wordt verscheurd door onderdrukking en geweld.
Mensen worden al tientallen jaren
gevoed door vijandschap en haat.
Deze dagen zien we een nieuw dieptepunt
waarbij gewone mensen en kinderen slachtoffer worden
van geweld dat niemand en niets ontziet.

Wij bidden u om wijsheid
opdat leiders andere wegen durven kiezen.
We bidden om uw Geest van creativiteit
die mensen inspireert opdat de goede krachten
elkaar vasthouden en bemoedigen,
opdat we de hoop op vrede niet opgeven,
ook niet nu deze onmogelijk lijkt.
door Christus onze Heer.
Amen
(pastoor Ad van der Helm)
Vrijwilligers aan het werk
Ondanks de storm en regen was de tuingroep afgelopen donderdagochtend hard aan het werk. Zo werd er onder andere een dode boom weggehaald en werden afgevallen bladeren weggeveegd bij de ingang.
Scholierenbezoek
Donderdagmiddag 2 november waren vijf jongeren van het Erfgooiers college op bezoek in de Thomaskerk voor hun maatschappelijke stage. Pater Wijnand van Wegen vertelde ze over Friersdale en hoe het leven daar was voor hem en de kleurlingen en hoe het er nu is. Daarna hielpen de scholieren met opruimen bij de voedselbank en met wat klusjes voor de parochie. Tot slot vertelde pastor Mikel in de kerkzaal over katholieke symbolen en andere aanwezige bijzonderheden. Tot slot staken de jongeren een kaarsje aan bij Maria en werd er gezamenlijk een Wees Gegroet gebeden.
Vakantie pastor Javier
Kapelaan Javier Acuña is op vakantie van vrijdag 3 november t/m zondag 3 december.
Secretariaat gesloten
Wegens ziekte is het secretariaat gesloten. De mail wordt geregeld gelezen. Op donderdagochtend vanaf ongeveer 10:00 uur is er iemand aanwezig op het secretariaat en is het secretariaat telefonisch bereikbaar.
Ter bemoediging
Het tonnetje
De kinderen van groep drie hadden elkaar getekend. ‘Kun je zien wie wie is?’ vroeg een moeder aan haar zoon. Want zij herkende eigenlijk niemand. ‘Tuurlijk, dat is Pim. Dat zie je aan die pukkel.’ ‘En Magda heeft twee vlechtjes.’ ‘Die met die bal is Frederik.’ Elk kindje had wel iets waaraan je het kon kennen! Zo is het ook met beelden in kerken. Ze stellen allerlei heiligen voor. Maar niemand weet hoe zij er uit hebben gezien. Daarom krijgen ze allemaal iets in de hand, of aan de voeten. Sint Willibrord heeft altijd een kerk in de hand, de dom van Utrecht. Maar soms ook wordt Willibrord afgebeeld met een tonnetje, een wijnvat. De legende vertelt dat de bisschop eens een maaltijd voor alle armen in de stad had georganiseerd. Maar er was niet genoeg wijn; alleen maar één enkel tonnetje. Hij tapte uit dat vaatje toch nog zoveel wijn, dat het een groot feest werd voor iedereen. Als je over God wil praten, dan kan dat alleen tussen mensen die aan tafel zitten, die eten en drinken en van elkaar houden, vond Willibrord.
 (www.theobaldusparochie.nl)