Kontaktpunten 19 nov

Vieringen
Deze zondag zijn de lezingen Spreuken 31, 10-13. 19-10. 30-31, 1 Thessalonicenzen 5, 1-6, Matteüs 25, 14-30
De eerste lezing is een gedeelte van het lied van de sterke vrouw uit het bijbelboek Spreuken. Dit lied is een abecedarium, een gedicht waarvan de opeenvolgende beginletters van de regels het alfabet vormen. In dit geval de 22 letters van het Hebreeuws alfabet.
De acht verzen van de lezing beginnen met een vraag wie een sterke vrouw zal vinden? Ze is meer waard dan kostbare koralen. Haar man vertrouwt haar en zij brengt hem haar hele leven voorspoed. Ze kiest wol en linnen en bewerkt het. Ze strekt haar armen uit naar de misdeelde. Een vrouw die de Heer vreest moet geprezen worden om het werk uit haar handen en om haar werken.

Het is jammer dat we maar een deel van de tekst lezen. Uit het hele lied komt een veelzijdiger beeld van de vrouw naar voren. Ze koopt een akker en plant er een wijngaard. Ze is onvermoeibaar. Kan goed handeldrijven. Ze zorgt voor kleding voor haar gezin en geeft hulp aan de armen. Ze is wijs, waakt over haar huishouding en wordt bejubeld door haar man en kinderen. En dit alles met ontzag voor de Heer. Juist deze leefwijze volgens Gods richtingwijzers maakt haar sterk. In Israël is deze lofprijzing van toepassing verklaard op vrouwen als Sara, Rebekka, Ruth, vrouwen die door hun vertrouwen op God, moed en doortastendheid stukjes hebben laten zien van de krachtige vrouw zoals die beschreven is in het lied. In traditionele Joodse gezinnen, wordt dit lied voor de sabbatmaaltijd als lofprijzing door de heer des huizes uitgesproken tot zijn vrouw.

Deze tekst zou voor ons een aanleiding kunnen zijn om na te denken over wat een sterke vrouw of een sterke man eigenlijk is. Gaat het om fysieke kracht en gezondheid of is geestelijke weerbaarheid juist belangrijk? Wat zijn je eigen sterke kanten, en wat de zwakke? Is een zwakheid soms ook een kracht? Wat zijn je persoonlijkheidskenmerken? Hoe ga je om met verantwoordelijkheidsgevoel? Waar geloof je in, wat vind je belangrijk? Wat inspireert je? Wat is je betekenis voor anderen? Ben je daar tevreden over? Welke stukjes van de krachtige persoon die beschreven is in het lied komen naar voren in jouw leven? Vragen die kunnen opkomen bij dit lied. Het lezen van een bijbeltekst als deze kan inspireren om een nieuw perspectief te ontdekken in je geloof en je leven
 Samen naar de kerkwijdingsviering? Kom dan zondag om 09:30 uur naar deThomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 19 november 9:30 uur  kerkwijdingsviering/eucharistieviering. Voorgangers pastor Mikel Palić en diaken Ton Hekkenberg m.m.v. Thomas- en Ceciliakoor
Zaterdag 25 november 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 26 november 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Zondag 3 december 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. cantores
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 19 november
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Eigen kerk.
Jongeren
De collecte dit weekend is zowelvoor het jongerenwerk in het bisdom als voor onze eigen jongeren. In ons bisdom worden er tal van activiteiten voor jongeren gehouden zoals de onlangs gehouden Katholieke jongerendag.
Dit soort  jongerenactiviteiten dragen bij aan de toekomst en continuïteit van de Kerk. In onze eigen parochie hebben we een breed aanbod voor kinderen en jongeren, van peutervieringen, tot eerste communie en vormsel, van kindercatechese tot na-vormselgroepen. Zo zijn ook deze generaties enthousiast en actief betrokken bij onze parochie. U kunt uw financiële bijdrage aan deze activiteiten overmaken op rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Jongeren.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. Deze vindt u hierboven en in de kerk boven de mandjes bij de beelden van Maria en Thomas. Er staat standaard een bedrag van € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De vieringen die komende week worden uitgezonden zijnZondag om 9:30 uur vanuit de Thomaskerk De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.
Lijkt het u leuk om af en toe de camera te bedienen voor de livestreamuitzendingen, neem dan contact op met Marion Brouwers (marion@vanderpaardt.nl, 06-48755843) of kom een keer kijken in de sacristie op zondagochtend. Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.
Nieuws uit de parochie
Kerkwijdingsviering
Zondag 19 november om 9:30 uur gaan pastor Mikel Palić en Ton Hekkenberg samen voor in de kerkwijdingsviering. Voor deze feestelijke viering zijn alle parochianen uit Huizen en Blaricum van harte uitgenodigd. Het Thomaskoor en het Ceciliakoor zullen samen zingen. Na de viering is er voor jong en oud een quiz onder het motto: Hoe goed kennen wij onze parochie? De vragen voor de quiz zijn door werkgroepen uit beide parochies gemaakt en worden door hen ook met foto’s en video’s toegelicht. Tussendoor is er een kopje koffie/thee en limonade voor de kinderen met iets zelfgebakken lekkers. Na de quiz is er een lunchbuffet, ook weer grotendeels zelfgemaakt. Het belooft een internationale beleving te worden!
Oproep
Houdt u van bakken? Wilt u kleine, zoete of hartige, hapjes maken? U kunt ze op zondag 19 november meenemen naar de kerk en voor de viering afgeven. Meer weten? Neem contact op met Johanna van Winsen (j.halfschepel@ziggo.nl, 06-10501728) of het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069 (donderdagochtend)).
Diakenwijding Juan Ignacio Jimenez Walker
Juan Ignacio Jimenez Walker woont als stagiair bij pastoor Carlos in Naarden en is actief binnen onze regio. Op zaterdag 18 november om 10:30 uur wordt Ignacio  samen met drie anderen door Mgr. Hendriks diaken gewijd in de Kathedrale basiliek Sint Bavo, Leidsevaart 146 in Haarlem. U bent van harte uitgenodigd om bij dit bijzondere moment aanwezig te zijn.
Koffie op woensdag
Elke woensdag vanaf 10:00 uur wordt er koffie en thee geschonken in de Thomaskerk. We hopen zo mensen met elkaar in contact te brengen. De deur staat wijd open. Er is ook de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken in de kerk. Koffie kost € 1.—, thee €0,50. U bent van harte welkom tot 12:00 uur.
Een kerstkaart voor Alesd 
Elk jaar rondom kerst sturen onze partnergemeente in Aleșd (Roemenië) en Protestante gemeente Huizen en de Rooms-katholieke parochie Huizen/ Blaricum-Bijvanck elkaar welgemeende groeten en wensen voor het nieuwe jaar. Misschien heeft u in de afgelopen jaren na afloop van een van de kerkdiensten een kerstkaart uit Aleșd ontvangen. Hoewel de projecten van de Roemeniëgroep in Aleșd voor het kinderhuis en de thuiszorg zich vooral achter de schermen voltrekken (en goed lopen), is kerst een mooi moment om onze verbondenheid te onderstrepen. Wij hopen dat u daar aan wilt meedoen!
Meedoen is makkelijk! Wij nodigen u graag uit om tussen 3 en 10 december een kerstkaart in een daarvoor bestemde ‘brievenbus’ in de Duif, de Kruiskerk of de Thomaskerk te doen. De Roemeniëgroep zorgt dan voor de verzending naar Roemenië. Uw kaart wordt vervolgens bezorgd bij een van de gemeenteleden in Aleșd. Een leuke manier om even naar elkaar om te zien. Wat schrijft u op uw kaart? Dat is natuurlijk geheel aan u. Onze partnergemeente is Hongaarstalig. Teksten in het Engels worden vaak goed begrepen. Hongaarse teksten maakt u gemakkelijk met Google Translate. Een kerstgroet die u direct kunt gebruiken, is: “boldog békés Karácsonyt” (gezegende/vredige kerst). Gelukkig nieuwjaar is: ”boldog új évet”. Het zou leuk zijn als u uw naam en eventueel uw adres op de kaart zet. Kaarten mogen uiteraard ook worden ingeleverd bij leden van de Roemeniëgroep, bijvoorbeeld op Hooghuizenweg 13, Hooghuizenweg 18, Sloep 31, Monnickskamp 87 of Kuinder 18.
Hartelijke groet van de Roemeniëgroep, Daniela en Martijn Wolters, Carla en Herman Eggink, Annemiek Wijnja, Marianne Hartong, Eric Bakker
Spellen voor vluchtelingen
Voor de mensen aan boord van de opvangschepen in de werkhaven zoeken we gezelschapsspellen, damborden met damstenen, schaakborden met schaakstukken en puzzels om de tijd toch gezellig door te brengen. Hebt u nog een spel of puzzel ongebruikt liggen? Neem het mee naar de kerk en wij zorgen dat het op de juiste plek terecht komt. Namens de vluchtelingen hartelijk dank.
Najaarsconcert Toonkunst Bussum
Op zondagmiddag 10 december om 15.00 uur geeft Toonkunst Bussum haar Najaarsconcert. Het koor en orkest spelen en zingen muziek van Hollandse Meesters, o.a. Jurriaan en Hendrik Andriessen. Bovendien laat het jeugdorkest van zich horen! De locatie is ook bijzonder: de onder architectuur gebouwde Morgensterkerk te Hilversum aan de Seinstraat. Het programma past in de actualiteit van onze grote zorgen om het klimaat: het koor zingt het Zonnelied (Il Cantico del Sole) van Franciscus van Assisi op muziek van de Hilversumse componist Nico Hovius. In de hal van onze Thomaskerk hangt een poster met nadere informatie. Voor meer informatie en kaarten kunt u ook terecht op www.toonkunstbussum.nl
Red Wednesday
Woensdag 22 november wordt onze aandacht gevraagd voor het lot van miljoenen vervolgde, onderdrukte en bedreigde gelovigen in de hele wereld. Wereldwijd worden rond deze dag honderden gebouwen waaronder de Vituskerk in Blaricum bloedrood verlicht. Uit een rapport over vrijheid van godsdienst dat dit jaar verscheen blijkt dat vervolging van gelovigen wereldwijd toeneemt. Ook de straffeloosheid hiervan is toegenomen. Het stilzwijgen van de internationale gemeenschap draagt hieraan bij. Dit gebeurt met name voor regimes die strategisch belangrijk zijn voor het Westen. Het thema is dit jaar: “Wees een licht in de duisternis voor mensen die vervolgd worden om hun geloof”. U wordt opgeroepen om te bidden, uw stem te laten horen en concrete hulp te bieden aan wij lijden vanwege hun geloof.
Werelddag van de armen
De Rooms-Katholieke Kerk viert op zondag 19 november de Werelddag van de Armen. Eerder dit jaar verscheen de boodschap van paus Franciscus voor deze dag. De paus neemt hierin als inspiratie het boek Tobit: “Het boek Tobit leert ons om realistisch en praktisch te zijn in wat we met en voor de armen doen.” Tobits rechtvaardigheid uit zich in concrete daden. Zo nodigt hij op het joodse Pinksterfeest de arme joden aan zijn tafel uit. Voor paus Franciscus is dit een inspirerend voorbeeld, dat navolging verdient op de Werelddag van de Armen. In zijn boodschap vraagt de paus ook aandacht voor nieuwe vormen van armoede. Hij wijst op de armoede van kinderen in oorlogssituaties maar ook op onrechtvaardige beloning en baanonzekerheid en op gefrustreerde jongeren en het groeiend aantal zelfmoorden onder hen. De Nederlandse vertaling van de brief van de Paus kunt u lezen via deze link.  
Gebed om vrede
Lieve God,
In het gebied, waar u zoveel mensen inspireerde

met een visioen van vrede,
verplettert het uitgebroken geweld elke kans daarop.

We bidden u voor de slachtoffers van het geweld
in Israël en Palestina,
de doden en de gewonden,
voor allen die een veilig thuis verloren.

We bidden u voor de angst en onzekerheid,
de onveiligheid, de frustratie, de armoede,
voor alles wat zich vermengt in een gewelddadige cocktail
van woede en agressie.

We bidden voor een conflict dat ook binnen Israël uitbarst
tussen Joden en Palestijnen
en samenlevingen splijt
tussen wie voor de één en tegen de ander is.

Geef vrede Heer, geef vrede.
Laat het geweld stoppen.
Zie uw mensen, al uw mensen,
in hun lijden, hun angst, hun hoop
en hun verlangen om te leven
en te mogen bestaan.
Ontferm U over hen. Amen
(Otto Grevink – www.mijnkerk.nl)
Vakantie pastor Javier
Kapelaan Javier Acuña is op vakantie t/m dinsdag 5 december.
Secretariaat gesloten
Wegens ziekte is het secretariaat beperkt bezet. Het secretariaat is open op dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00-12:00 uur en vrijdag van 13:00-15:00 uur.
Ter bemoediging
Kerk…
KERK… een groep van mensen
die midden in deze wereld wil staan,
maar tegelijkertijd ook gelooft in een God
die met hen door deze wereld trekt.

KERK… een groep van mensen
die angstig is om deze wereld
en wat er in gebeurt,
maar tegelijkertijd ook gelooft
dat ze samen iets aan deze wereld kunnen veranderen.

KERK… een groep van mensen
die stamelend en stotterend op zoek is
naar datgene wat bidden is,
maar toch niet kan nalaten
om iedere keer weer opnieuw bijeen te komen.

KERK… een groep van mensen
die teruggaat op die man uit Nazaret,
in zijn voetspoor wil treden…
ook vandaag nog.
(www.theobaldusparochie.nl)
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.