Kontaktpunten 12 mei

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Handelingen 1, 15-17. 20a. 20c-26, 1 Johannes 4,11-16, Johannes 17, 11b-19
We lezen dit weekend tussen Hemelvaart en Pinksteren over dezelfde tijd ruim 2000 jaar geleden. De lezing uit Handelingen van de Apostelen speelt zich af in de periode na de tenhemelopneming van Jezus. De leerlingen hebben van Jezus de opdracht gekregen om Jeruzalem niet te verlaten en zijn in afwachting van de heilige Geest die hen kracht zal geven om te getuigen van Jezus. Als de apostelen na de tenhemelopneming van Jezus van de Olijfberg teruggaan worden ze bij name genoemd, alle elf, want Judas ontbreekt. De apostelen wijden zich eensgezind aan het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Daarna volgt de lezing van dit weekend.
In die dagen stond Petrus op te midden van een groep van ongeveer 120 personen en hij zei dat de Schrift in vervulling moest gaan. De heilige Geest heeft door de mond van David gesproken over Judas die degenen die Jezus wilden doden naar Hem heeft toegeleid. Hij hoorde tot de twaalf apostelen. In het boek Psalmen staat dat een ander het ambt van Judas moet overnemen. Dit moet een van de mannen in het gezelschap zijn. Iemand die vanaf het doopsel van Jezus tot zijn dood en verrijzenis erbij was. Er worden twee mannen voorgesteld: Jozef, ook wel Bársabbas genoemd met de bijnaam Justus en Mattias. Ze bidden tot de Heer en vragen hem degene die Hij heeft uitverkoren om het apostelambt te gaan vervullen aan te wijzen. Daarna laten ze hen loten. Het lot valt op Mattias en hij wordt toegevoegd aan de groep van elf apostelen.
We zien de groep die verzameld is, iets kenmerkends doen, iets wat we Jezus ook vaak zien doen op belangrijke momenten. Ze bidden tot de Heer en vragen hem de nieuwe apostel aan te wijzen. Bidden doen we op allerlei manieren. Als we bidden hebben we vaak de neiging om de Eeuwige van alles te vragen en te vertellen. In de lezing vragen de aanwezigen de Heer om een vervanger voor Judas aan te wijzen, maar zouden ze Hem vervolgens niet de kans hebben gegeven om die keuze duidelijk te maken? Zouden ze vervolgens niet geluisterd hebben? Hoe gaan wij daar mee om? Als we bidden moeten we dan niet naast vragen en vertellen, ook de stilte opzoeken en luisteren? De Eeuwige wil spreken via ons hart. Geven wij Hem die ruimte?Samen bidden en luisteren? Kom danzondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 12 mei eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen m.m.v. het Thomaskoor
Zondag 19 mei 9:30 uur Pinksterviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. Cantores
Zondag 26 mei 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Javier Acuña
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 12 mei
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. We collecteren hiervoor tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Eigen kerk.
Friersdale
Deze zomer hoopt pater Wijnand van Wegen weer naar Friersdale te gaan. Dit weekend waarin we zijn 90e verjaardag vieren is de collecte dan ook voor Friersdale. Een deel van uw bijdrage gaat naar het zonnepanelenproject, maar daarnaast gaat een deel van de collecte rechtstreeks naar pater Wijnand van Wegen zodat hij het in Friersdale kan geven aan diegenen die dit het meeste nodig hebben. 
We collecteren hiervoor tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt daar ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. De bijdrage via de QR-code staat standaard op € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De viering die komende week  wordt uitgezonden is:Zondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de St. Vituskerk Blaricum De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.

Nieuws uit de parochie
Boekenmarkt
Zoekt u nog een mooi boek voor op vakantie? Of een moeilijke puzzel voor een regenachtige dag? Zaterdag 11 mei  bent u tussen 10:00 en 12:00 uur van harte uitgenodigd op de boekenmarkt bij de Thomaskerk. Naast een flinke hoeveelheid boeken in verschillende talen zijn er ook CD’s en puzzels. De opbrengt van de boekenmarkt is voor de Mariakapel. We verwachten de plannen daarvoor op de parochiebijeenkomst op donderdag 27 juni te kunnen presenteren.
Pater Wijnand van Wegen 90 jaar
Zondag 12 mei om 9:30 uur vieren we met een feestelijke viering de 90e verjaardag van pater Wijnand van Wegen. Het Thomaskoor zingt en heeft extra feestelijke liederen uitgezocht. Natuurlijk is de collecte die dag voor zijn geliefde Friersdale, waar hij ook deze zomer weer naar toe hoopt te gaan. Na de viering bent u van harte uitgenodigd voor een kopje thee of koffie met een gebakje erbij tijdens de receptie.
Bedevaart Heiloo 
De maand mei is Mariamaand. Daarom willen we als parochie op vrijdag 24 mei een bedevaart maken naar Heiloo. Daar zullen wij Maria vereren en onze onderlinge banden een beetje aanhalen door samen te vieren en te lunchen. Het dagprogramma bestaat in grote lijnen uit:
11.00 uur, ontvangst met koffie en verhaal over het heiligdom.
11.45 uur eucharistische aanbidding
13.00 uur verzorgde lunch in het Oesdom
14.00 uur rozenkransgebed
14.30 uur eucharistieviering
15.30 uur vrije tijd, podcast tour, kruisweg, winkeltje
16.30 uur vertrek
De kosten voor de koffie en lunch bedragen € 12,95 p.p. Voor het vervoer willen we eerst weten wie er mee gaan om dan een keus te maken tussen een bus huren of met eigen auto’s gaan. Aanmelden kunt u middels een formulier achter in de kerk of via de mail bij ton.hekkenberg@outlook.com. Graag met vermelding van:
– naam en adres
– het aantal personen dat mee wil
– of u beschikt over eigen vervoer
– en of u in dat geval ook nog mensen mee kunt nemen.
Priesterwijding diaken J. Ignacio
Op zaterdag 25 mei om 10.30 uur zal diaken Juan Ignacio tot priester worden gewijd in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, Leidsevaart 146 in Haarlem. Parochianen zijn van harte welkom bij deze viering. Hebt u vervoer nodig, of gaat u met de auto en kunt u nog mensen meenemen? Laat het weten aan het secretariaat. Voorafgaand aan deze priesterwijding is er op vrijdag 24 mei om 19:15 uur in de Sint-Vituskerk in Naarden een vespergebed, waarin Juan Ignacio zijn roepingsverhaal vertelt. Ook hier zijn parochianen van harte welkom. 
Sacramentsdag
Op zondag 2 juni vieren we samen met Blaricum Sacramentsdag. De Thomaskerk is dan dicht en we komen om 10:00 uur samen in de Vituskerk in Blaricum. Tijdens de viering wordt gezamenlijk gezongen door het Thomaskoor en het Ceciliakoor. Aansluitend aan de viering is de Sacramentsprocessie. U bent voor zowel de viering als voor de processie van harte uitgenodigd.
Koor Vamos zoek verjonging! 
Op zaterdag 15 juni om 11:00 uur zingt Vamos tijdens de Vormselviering in de Vituskerk Blaricum. Een mooie oude kerk met een prachtige akoestiek! Tijdens deze viering zullen ongeveer 25 jongeren gevormd worden. Hoe tof zou het zijn als we daar met een wat groter koor de viering muzikaal mogen ondersteunen! Ben je zo tussen de 15 en 40 jaar en lijkt het je leuk om op projectbasis (je zit dus nergens aan vast!) een aantal liederen mee te zingen, meld je dan aan. Dan krijg je per mail de bladmuziek en de oefenbestanden toegestuurd, zodat je je kunt voorbereiden als je dat prettig vindt. Het gaat om drie liederen die redelijk goed aan in te studeren zijn. De repetities vinden plaats op dinsdag 28 mei, dinsdag 4 juni en dinsdag 11 juni van 20:00 uur tot 21:00 uur in de Thomaskerk Huizen of in de Vituskerk Blaricum. Na dat uurtje zal Vamos de andere liederen van de viering gaan oefenen; als je het leuk vindt mag je uiteraard blijven hangen en meedoen. Je kunt het echter ook bij de projectliederen houden.
Meld je aan bij ons via annemiekebakkerkok@gmail.com, we zien je HEEL graag! 
Week van het Gezin
In de week van zaterdag 11 mei tot en met vrijdag 17 mei vindt in Nederland voor de tweede keer de Week van het Gezin plaats. Een stabiel gezin heeft positieve invloed op elk lid binnen dat gezin én op de brede kring rondom dat gezin: het versterkt de sociale, economische en mentale gezondheid. Daar heb je wat aan als samenleving! Thema dit jaar is “Goed gezi(e)n”: wordt het gezin wel voldoende gezien en gesteund door overheid en samenleving? Er worden allerlei activiteiten gerelateerd aan het gezin georganiseerd deze week. Zo is er op vrijdag 15 mei van 20:00-21:00 uur een gratis webinarEen puber in huis” waarin er verteld wordt over het puberbrein en tips en handvatten worden gegeven voor de omgang met pubers. Voor meer informatie over de activiteiten deze week: deweekvanhetgezin.nl. Voor deze week heeft Mgr. Mutsaerts, contactpersoon voor Huwelijk en Gezin van de Nederlandse Bisschoppen een brief geschreven die u kunt downloaden via deze link 
‘Luisteren naar wie niemand luistert’
Hoe kun je luisteren naar mensen die je wel ziet, maar die je nooit echt spreekt? De straatkrantverkoper, de dakloze in het park, de overbuurvrouw die al jaren ziek is… In het synodale proces worden we uitgenodigd om naar iedereen te luisteren. Maar hoe doe je dat? Zaterdag 1 juni is er een cursus- en oefendag in Amsterdam, georganiseerd door de Caritas van ons bisdom in samenwerking met het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. Begeleiding door Rob Polet en Corine van der Loos. Deelname is gratis. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus stel je aanmelding niet uit. De dag is van 10:00 uur tot 16:45 uur in het Ignatiushuis, Beulingstraat 11, Amsterdam.  Aanmelden via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Open dag St. Bonifatius-instituut
Wat is de kern van het christelijke geloof? Wie is God en hoe ziet God ons? Hoe lees je de Bijbel? Hoe om te gaan met ethische vraagstukken rond het menselijk leven en milieu? Wat zegt de Kerk daarover en waarom? Houden die vragen je bezig en wil je je verdiepen in het geloof en de achtergronden ervan? Dan is het Theologisch Instituut St. Bonifatius iets voor jou. Het Bonifatius-instituut biedt een breed scala aan cursussen en opleidingen op het gebied van Theologie en Filosofie. Op zaterdag 8 juni organiseert het Bonifatius-instituut de jaarlijkse Open Dag. Maak kennis met de verschillende studie- en cursusmogelijkheden! De locatie is De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 in Vogelenzang. De Open Dag is van 9.00 uur tot 14.30 uur duren. Meer informatie vind je via www.bonifatiusinstituut.nl of je kun contact opnemen met de studieprefect Diederik Wienen dwienen@tiltenberg.org, 06 – 8325 7925). Je kunt bij hem aanmelden voor de Open Dag.
Gebed om vrede
Gesloten deur
Beelden gaan voorbij
Door verhalen die ik hoor.
Zo lang geleden, toch beangstigend dichtbij.

In verbeelding hoor ik mensen gillen.
Voel ik de angst die hen gevangen houdt.
Ik zie dat m’n handen beginnen te trillen,
Van buiten voel ik warmte, maar van binnen is het koud.

Vogels zijn nergens te bekennen, bloemen verliezen hun kleur.
Grauwe lucht laat geen licht meer binnen.
De oorlog houdt het leven achter een gesloten deur.

Vrede zoekt niet zelf zijn weg in deze strijd.
Respect was haar ruw ontnomen
Moed en vertrouwen hebben naar een open deur geleid,
waardoor vrijheid binnen kon komen. 
(Annemarije Baars) 
Wereldwinkel Huizen zoekt vrijwilligers
De Wereldwinkel Huizen aan de Kerkstraat wordt geheel bemenst door vrijwilligers. Maar het huidige team heeft dringend behoefte aan versterking. Wil jij een bijdrage leveren aan de verkoop van fair trade producten? Dan komen we graag in contact met jou! Je bent één keer per week inzetbaar voor een dagdeel van 4 tot 6 uur. Dat kan zowel ’s ochtends als ’s middags zijn. Tevens vragen we beschikbaarheid één keer per acht weken op zaterdag. Je werkt altijd samen met iemand, dus in tweetallen. Spreekt dit je aan, neem dan contact op en reageer. We verwelkomen je graag in ons gezellige en bevlogen team! De vacature staat ook op www.huizenvoorelkaar.nl. Weet je iemand anders die dit wel zou willen, zegt het voort.
Willemien den Hollander, Voorzitter bestuur van de Wereldwinkel, w.denhollander@xs4all.nl  
Eindexamens 
Komende week beginnen de eindexamens. We wensen alle jongeren die dit jaar eindexamen doen veel sterkte en succes met hun examens:

We wensen je ontzettend veel succes
met de toetsen die je te wachten staan
Dat je moedig en vol vertrouwen
De komende examens aan kunt gaan

Reik maar naar het allerhoogste
Denk met overtuiging dat je slaagt
Weet dat je hetgeen je nodig hebt
Allemaal binnenin je draagt. 

Twijfel niet aan jouw mogelijkheden
Geloof maar en denk niet langer na!
Na deze zenuwslopende periode
Ben je blij met je diploma!
(www.troostgeschenk.nl
Ter bemoediging
Spiegelen  
Een Indisch sprookje vertelt over een hond die in een kamer rond rende, waarvan alle wanden van spiegels waren voorzien. Plotseling zag hij veel honden. Hij werd woedend, liet zijn tanden zien en gromde. Alle honden in de spiegels werden even woedend. Lieten hun tanden zien en gromden. De hond schrok en begon rondjes te rennen totdat hij in elkaar stortte. Had hij maar eenmaal met zijn staart gekwispeld, dan hadden al zijn spiegelbeelden hetzelfde vriendelijke gebaar teruggegeven.
(www.heinpragt.com
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.