Kontaktpunten 19 mei

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Handelingen 2, 1-11, Galaten 5, 16-25, Johannes 15, 26-27. 16, 12-15
Dit Pinksterweekend lezen we in de eerste lezing het Pinksterverhaal uit het boek Handelingen der Apostelen. We lezen dat als allen met Pinksteren bijeen zijn er plotseling een gedruis uit de hemel komt alsof er een hevige wind opsteekt. Het hele huis is er vol van. Er verschijnt iets als vuur dat zich in tongen over allen verdeelt. Alle aanwezigen worden vervuld van de heilige Geest. Ingegeven door die Geest beginnen ze te spreken in vreemde talen. In Jeruzalem wonen vrome Joden die overal vandaan komen. Zij komen op het geluid af en horen hen spreken in hun eigen taal. Ze zijn verwonderd omdat het allemaal Galileeërs zijn die spreken en ze hen toch in hun moedertaal horen spreken over Gods grote daden.

De lezing bestaat eigenlijk uit twee delen. Het ene gedeelte verhaalt van binnenuit, het andere van buitenaf. Het eerste deel van de lezing beschrijft de ervaringen van de leerlingen van Jezus (van binnenuit) en het tweede deel de reactie van de joodse gemeenschap (van buitenaf). In het eerste deel staat centraal dat de leerlingen vervuld worden van de heilige Geest. Dit verandert de hele dynamiek. De eerst nog passieve leerlingen veranderen in actieve, enthousiaste verkondigers. Ze beginnen te spreken. Dat spreken komt niet vanzelf. Het is ingegeven door de heilige Geest. Ze spreken bezield en begeesterd.

In het tweede deel gaan we naar godvrezende joden afkomstig uit de hele wereld. Ze hebben geluid gehoord. Zouden ze het gedruis gehoord hebben of de luid sprekende leerlingen? Dat wordt niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de toegestroomde joden in de war raken doordat ze de leerlingen horen spreken in hun eigen taal. In tegenstelling tot de leerlingen hebben de toegestroomde joden geen idee hoe het kan dat zij de leerlingen zo horen spreken. Zij begrijpen niet dat de taal van de Heilige Geest een taal is die iedereen verstaat, zoals muziek mensen met allerlei achtergronden kan raken. Mensen waar ook vandaan voelen zich verbonden en aangesproken door Gods grote daden.

Waar Gods Geest heerst ontstaat een nieuwe wereld waar mensen elkaar verstaan, een wereld van vrede en vergeving waar mensen elkaar de ruimte geven om te leven. Meer dan ooit hebben we die Geest nodig in onze verdeelde wereld vol oorlog en geweld. Laten we elkaar Zalig Pinksteren wensen en ons door de heilige Geest laten bezielen.

Samen Pinksteren vieren? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 19 mei 9:30 uur Pinksterviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Mikel Palić m.m.v. Cantores
Zondag 26 mei 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Javier Acuña
Zaterdag 1 juni 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 2 juni geen viering in de Thomaskerk
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 19 mei
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. We collecteren hiervoor tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Eigen kerk.
Week Nederlandse Missionarissen:Tot en met dit weekend is de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Het thema van deze week is dit jaar ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. Missionarissen en missionair werkers zetten zich elke dag opnieuw in voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd en dragen bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt.
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – financieel in hun persoonlijke welzijn. Ook maakt de WNM de uitzending van missionair werkers mogelijk. Zij zijn bevlogen mensen (leken) die in de voetsporen treden van de missionarissen. Zij gaan naar het buitenland om een tijdlang te werken aan een betere, rechtvaardige wereld. We collecteren hiervoor tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire werkgroep Huizen o.v.v. Week Nederlandse Missionaris.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt daar ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. De bijdrage via de QR-code staat standaard op € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De viering die komende week  wordt uitgezonden is:Zondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de St. Vituskerk BlaricumMaandag om 10:00 uur vanuit de St. Vituskerk Blaricum De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.

Nieuws uit de parochie
Tweede Pinksterdag
Tweede Pinksterdag, maandag 20 mei is er geen viering in de Thomaskerk. U bent van harte welkom bij de viering om 10:00 uur in de Vituskerk in Blaricum.
Priesterwijding diaken J. Ignacio
Op zaterdag 25 mei om 10.30 uur zal diaken Juan Ignacio tot priester worden gewijd in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, Leidsevaart 146 in Haarlem. Parochianen zijn van harte welkom bij deze viering. Hebt u vervoer nodig, of gaat u met de auto en kunt u nog mensen meenemen? Laat het weten aan het secretariaat. Voorafgaand aan deze priesterwijding is er op vrijdag 24 mei om 19:15 uur in de Sint-Vituskerk in Naarden een vespergebed, waarin Juan Ignacio zijn roepingsverhaal vertelt. Ook hier zijn parochianen van harte welkom. 
Zaterdagavondviering
Zaterdag 1 juni om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. Dit weekend lezen we over het laatste avondmaal en in de eerste lezing over het offer ter ere van het verbond van het joodse volk onder leiding van Mozes in de woestijn. Deze lezingen zijn specifiek gekozen voor sacramentsdag, maar hoe zit dat eigenlijk met het sacrament? Hierover willen we met u nadenken tijdens de viering. U bent van harte welkom.
Sacramentsdag
Op zondag 2 juni vieren we samen met Blaricum Sacramentsdag. De Thomaskerk is dan dicht en we komen om 10:00 uur samen in de Vituskerk in Blaricum. Tijdens de viering wordt gezamenlijk gezongen door het Thomaskoor en het Ceciliakoor. Aansluitend aan de viering is de Sacramentsprocessie. U bent voor zowel de viering als voor de processie van harte uitgenodigd.

1e Communieviering
Op zondag 9 juni doen 9 kinderen uit Huizen, Bussum en Naarden hun Eerste Heilige Communie. De viering waarin zij voor het eerst ter communie gaan is om 11:00 uur in de Mariakerk, Brinklaan 40 A in Bussum. U bent van harte welkom.
Koor Vamos zoek verjonging! 
Op zaterdag 15 juni om 11:00 uur zingt Vamos tijdens de Vormselviering in de Vituskerk Blaricum. Een mooie oude kerk met een prachtige akoestiek! Tijdens deze viering zullen ongeveer 25 jongeren gevormd worden. Hoe tof zou het zijn als we daar met een wat groter koor de viering muzikaal mogen ondersteunen! Ben je zo tussen de 15 en 40 jaar en lijkt het je leuk om op projectbasis (je zit dus nergens aan vast!) een aantal liederen mee te zingen, meld je dan aan. Dan krijg je per mail de bladmuziek en de oefenbestanden toegestuurd, zodat je je kunt voorbereiden als je dat prettig vindt. Het gaat om drie liederen die redelijk goed aan in te studeren zijn. De repetities vinden plaats op dinsdag 28 mei, dinsdag 4 juni en dinsdag 11 juni van 20:00 uur tot 21:00 uur in de Thomaskerk Huizen of in de Vituskerk Blaricum. Na dat uurtje zal Vamos de andere liederen van de viering gaan oefenen; als je het leuk vindt mag je uiteraard blijven hangen en meedoen. Je kunt het echter ook bij de projectliederen houden.
Meld je aan bij ons via annemiekebakkerkok@gmail.com, we zien je HEEL graag! 
‘Luisteren naar wie niemand luistert’
Hoe kun je luisteren naar mensen die je wel ziet, maar die je nooit echt spreekt? De straatkrantverkoper, de dakloze in het park, de overbuurvrouw die al jaren ziek is… In het synodale proces worden we uitgenodigd om naar iedereen te luisteren. Maar hoe doe je dat? Zaterdag 1 juni is er een cursus- en oefendag in Amsterdam, georganiseerd door de Caritas van ons bisdom in samenwerking met het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. Begeleiding door Rob Polet en Corine van der Loos. Deelname is gratis. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus stel je aanmelding niet uit. De dag is van 10:00 uur tot 16:45 uur in het Ignatiushuis, Beulingstraat 11, Amsterdam.  Aanmelden via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Open Dag St. Bonifatius-instituut
Wat is de kern van het christelijke geloof? Wie is God en hoe ziet God ons? Hoe lees je de Bijbel? Hoe om te gaan met ethische vraagstukken rond het menselijk leven en milieu? Wat zegt de Kerk daarover en waarom? Houden die vragen je bezig en wil je je verdiepen in het geloof en de achtergronden ervan? Dan is het Theologisch Instituut St. Bonifatius iets voor jou. Het Bonifatius-instituut biedt een breed scala aan cursussen en opleidingen op het gebied van Theologie en Filosofie. Op zaterdag 8 juni organiseert het Bonifatius-instituut de jaarlijkse Open Dag. Maak kennis met de verschillende studie- en cursusmogelijkheden! De locatie is De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 in Vogelenzang. De Open Dag is van 9.00 uur tot 14.30 uur duren. Meer informatie vind je via www.bonifatiusinstituut.nl of je kun contact opnemen met de studieprefect Diederik Wienen dwienen@tiltenberg.org, 06 – 8325 7925). Je kunt bij hem aanmelden voor de Open Dag.
Fietstocht en tuinfeest
Zondag 7 juli is er de jaarlijkse fietstocht en het tuinfeest in de pastorietuin bij de Vituskerk in Blaricum. De fietstocht begint om 13:00 uur. In groepen wordt er vertrokken voor de aantrekkelijke fietstocht met opdrachten. De fietstocht kost Є 2,- (kinderen tot 13 jaar gratis). Tot 13:00 uur kunt u een gratis een kopje koffie of thee of een glas limonade krijgen. Na afloop van de fietstocht, rond 16:30 uur is er een warm en koud buffet opgeluisterd met live muziek. Hiervoor kunt u zich inschrijven tot zondag 30 juni. De kosten hiervoor zijn Є 20,50 (kinderen tot 13 jaar Є 5,-). U kunt zich ook voor een van beide inschrijven. Inschrijfformulieren vindt u in de hal van de kerk, in de Zaaijer en op de website van Vituskerk in Blaricum: vitusblaricum.nl/agenda/3498/
Gebed om vrede
Alleen het brood dat we samen delen, voedt.
Alleen het water, dat we samen drinken, lest onze dorst.
Alleen de strijd die we samen voeren, brengt bevrijding.
Alleen de kleren die we samen delen, maken mooi.
Alleen de woorden die we samen vinden, zijn verstaanbaar.
Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel.
Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar.
Alleen de vrede die we zelf maken, wordt wereldwijd.
Wensen we elkaar die vrede in Gods naam toe.
(jansimons.nl
Film over de apostel Paulus
Op dinsdagmiddag 21 mei om 14:30 uur is er in de Sloep van de Mariakerk, Brinklaan 42, Bussum een vertoning van de film PAUL – Apostle of Christ. Paulus, die van iemand die Christenen vervolgt, één van de meest invloedrijke apostelen van Jezus wordt, spendeert zijn laatste dagen in een donkere, sombere cel, in afwachting van zijn executie die door keizer Nero is bevolen. Lucas, zijn vriend en arts, riskeert zijn leven als hij naar Rome reist om hem te bezoeken… De film is Nederlands ondertiteld. Na afloop zullen we met elkaar nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Graag aanmelden bij maria@h-drieeenheid.nl
Pinkstergroet
Met Pinksteren groeten de Thomasparochie, de Kruiskerk en De Duif elkaar met bloemen. De schikking symboliseert het feest van Pinksteren. U ziet op de foto de wereldbol. De vier Hederatakken zijn de vier windstreken, zij omvatten de hele aarde. Hedera als teken van Gods trouw en hoop voor de mensen. Boven de bol zweeft de duif, teken van de Geest. De vele bloempjes van het Gipskruid, de mensen, worden geraakt door het vuur van Pinksteren, door vonken van de Geest. Die vonken zijn herkenbaar in de rode bloemen en de vlammende Gloriosa. We wensen elkaar de Geest van Pinksteren toe:
De Geest van God waait als een wind
Op vleugels van de vrede,
Als adem die ons leven doet,
Deelt ons een onrust mede 
Die soms als storm durft op te staan,
Geweld en kwaad durft tegengaan
Een koele bries die zuivert.
(Marijke de Bruijne, foto: Pinstergroet 2016)
Ter bemoediging
Adem is leven
  

Je ademt leven in
Je ademt leven uit.
Je ademt naar anderen toe met je woorden,
je lachen je zingen je huilen je klagen.

Die adem, dat ben jij zelf.
Het is jouw levensadem.
De Geest van God
is als God die uitademt naar ons toe.
En wij mogen die Geest van God weer inademen.
Maar je moet het zelf wel willen.

De Geest van God, is een goede Geest.
Hij zet mensen in beweging.
Hij maakt mensen vurig.
Hij zet hen in vuur en vlam.
En wat doen ze dan, die mensen?
Ze maken een nieuwe wereld.
Ze troosten waar verdriet is.
Ze geven waar gebrek is.
Ze luisteren waar nood is.
Ze bevrijden waar slavernij is.
Ze zingen en dansen.
Soms komen ze samen, dan bidden ze tot God
en vragen opnieuw om zijn Geest.
(theobaldusparochie.nl
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.