Kontaktpunten 26 mei

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Deuteronomium 4, 32-34. 39-4, Romeinen 8, 14-17, Matteüs 28, 16-20
Dit weekend lezen we uit het bijbelboek Deuteronomium. Deuteronomium betekent “tweede wet”. Het boek bevat echter geen nieuwe wet, maar een herhaling van de eerste wet. Mozes vertelt in zijn eigen woorden de geschiedenis van het Joodse volk en de gave van de Wet als teken van het verbond. Bij de lezing van dit weekend staat het Joodse volk aan de grens van het beloofde land. Mozes kijkt terug en kijkt vooruit.

We lezen dat Mozes het volk aanmoedigt om terug te kijken vanaf het moment van de schepping en rond te kijken tot de uitersten der aarde. Is er ooit eerder zoiets groots gebeurd? Heeft een God ooit eerder uit vuur gesproken en heeft het volk dat overleefd of heeft een God het volk uitgekozen door beproevingen, tekenen en wonderen zoals de Heer dit in Egypte heeft gedaan? Mozes vraagt het volk dit in hun hart te prenten. De Heer is God in de hemel en op aarde. Er is geen ander. Het volk moet de voorschriften en geboden die Mozes hen geeft onderhouden. Dan zullen ze met hun kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer hen voor altijd schenkt.

Mozes roept het volk op om zich heen te kijken of ze elders iets ontdekken wat net zo bijzonder is als wat hen van Godswege is overkomen. Hij roept op om overal te kijken. Hoe bijzonder is het dat we die vrijheid krijgen!
Mozes geeft aan dat de Heer een God is in de hemel en op aarde. Hij is veraf én dichtbij. We vieren het feest van de Heilige Drie-eenheid. God die Vader is, hoog en verheven. Hij is de Schepper van alles. Alles is in zijn hand, maar Hij wil ook dat wij gelukkig zijn. Hij is God in de hemel. In de Zoon is God zo één met ons mensen, dat hij ons leven deelde. Hij is God op aarde. Door de Heilige Geest zijn we verbonden met de Vader en de Zoon. De Heer is dichtbij maar toch zijn we vrij en onafhankelijk. Hij is ver weg maar ook liefdevol en betrokken.Als we ons door de Heilige Geest laten leiden om te werken aan het geluk van onszelf en de ander, als we de ander de vrijheid gunnen die de Heer ons geeft, als wij het voorbeeld van de Zoon proberen te volgen, kan dit alleen maar een vruchtbaar en liefdevol leven opleveren.Samen het feest van de Heilige Drie-eenheid vieren? Kom danzondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 26 mei 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Javier Acuña
Zaterdag 1 juni 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 2 juni geen viering in de Thomaskerk
Vrijdag 7 juni 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 26 mei
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. We collecteren hiervoor tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Eigen kerk.
Pakistan:
In de jaren “90 hebben Alie Cobelens, Joop Wijfjes en Ronald van Dijk als leden van de MOV-groep een bezoek gebracht aan Pakistan. Daar hebben ze Tasawar Gill ontmoet die tegenwoordig, via de stichting STAR, kinderen onderwijs aanbiedt op zomerkampen en daarnaast allerlei activiteiten ontplooit om de verstandhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen te verbeteren.
We collecteren voor de stichting STAR tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL 77 INGB 0003 9347 00 t.n.v. Missionaire Werkgroep Huizen o.v.v. Pakistan.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt daar ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. De bijdrage via de QR-code staat standaard op € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De viering die komende week  wordt uitgezonden is:Zondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de St. Vituskerk BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.

Nieuws uit de parochie
Zaterdagavondviering
Zaterdag 1 juni om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. Dit weekend lezen we over het laatste avondmaal en in de eerste lezing over het offer ter ere van het verbond van het joodse volk onder leiding van Mozes in de woestijn. Deze lezingen zijn specifiek gekozen voor sacramentsdag, maar hoe zit dat eigenlijk met het sacrament? Hierover willen we met u nadenken tijdens de viering. U bent van harte welkom.
Sacramentsdag
Op zondag 2 juni vieren we samen met Blaricum Sacramentsdag. De Thomaskerk is dan dicht en we komen om 10:00 uur samen in de Vituskerk in Blaricum. Tijdens de viering wordt gezamenlijk gezongen door het Thomaskoor en het Ceciliakoor. Aansluitend aan de viering is de Sacramentsprocessie. U bent voor zowel de viering als voor de processie van harte uitgenodigd.
Bijbelleesavond
Op maandag 3 juni van 20.00- 22.00 uur is de laatste bijbelleesavond van dit seizoen. De bijeenkomst is in de koffiekamer van de Vituskerk in Blaricum. Dit jaar wordt gelezen uit het boek Samuel. Elke avond is weliswaar een vervolg op de voorafgaande avond, maar iedere avond staat op zich, dus u kunt op elk moment instromen. Aanmelden en meerinformatie bij Cuno Lavaleije (035-8886946, cuno66@gmail.com
Koor Vamos zoek verjonging! 
Op zaterdag 15 juni om 11:00 uur zingt Vamos tijdens de Vormselviering in de Vituskerk Blaricum. Een mooie oude kerk met een prachtige akoestiek! Tijdens deze viering zullen ongeveer 25 jongeren gevormd worden. Hoe tof zou het zijn als we daar met een wat groter koor de viering muzikaal mogen ondersteunen! Ben je zo tussen de 15 en 40 jaar en lijkt het je leuk om op projectbasis (je zit dus nergens aan vast!) een aantal liederen mee te zingen, meld je dan aan. Dan krijg je per mail de bladmuziek en de oefenbestanden toegestuurd, zodat je je kunt voorbereiden als je dat prettig vindt. Het gaat om drie liederen die redelijk goed aan in te studeren zijn. De repetities vinden plaats op dinsdag 28 mei, dinsdag 4 juni en dinsdag 11 juni van 20:00 uur tot 21:00 uur in de Thomaskerk Huizen of in de Vituskerk Blaricum. Na dat uurtje zal Vamos de andere liederen van de viering gaan oefenen; als je het leuk vindt mag je uiteraard blijven hangen en meedoen. Je kunt het echter ook bij de projectliederen houden.
Meld je aan bij ons via annemiekebakkerkok@gmail.com, we zien je HEEL graag! 

1e Communieviering
Op zondag 9 juni doen 9 kinderen uit Huizen, Bussum en Naarden hun Eerste Heilige Communie. De viering waarin zij voor het eerst ter communie gaan is om 11:00 uur in de Mariakerk, Brinklaan 40 A in Bussum. U bent van harte welkom.

Vormselviering
Op zaterdag 15 juni om 11:00 uur zal Bisschop Hendriks 23 jongeren uit Huizen, Blaricum en Laren het Vormsel toedienen. De viering is in de Vituskerk in Blaricum. U bent van harte welkom.
Fietstocht en tuinfeest
Zondag 7 juli is er de jaarlijkse fietstocht en het tuinfeest in de pastorietuin bij de Vituskerk in Blaricum. De fietstocht begint om 13:00 uur. In groepen wordt er vertrokken voor de aantrekkelijke fietstocht met opdrachten. De fietstocht kost Є 2,- (kinderen tot 13 jaar gratis). Tot 13:00 uur kunt u een gratis een kopje koffie of thee of een glas limonade krijgen. Na afloop van de fietstocht, rond 16:30 uur is er een warm en koud buffet opgeluisterd met live muziek. Hiervoor kunt u zich inschrijven tot zondag 30 juni. De kosten hiervoor zijn Є 20,50 (kinderen tot 13 jaar Є 5,-). U kunt zich ook voor een van beide inschrijven. Inschrijfformulieren vindt u in de hal van de kerk, in de Zaaijer en op de website van Vituskerk in Blaricum: vitusblaricum.nl/agenda/3498/
Nacht van het gebed
Vrijdag 31 mei van 20.00 tot 24.00 uur wordt er in de Zenderkerk, Borneolaan 30 de Nacht van het gebed georganiseerd voor de vervolgde kerk. Op honderden plekken staan christenen stil bij het lijden én het geloof van hun broers en zussen in landen als Jemen, Noord-Korea, Iran, Nepal en China. Vooraf aanmelden kan, maar is dat niet noodzakelijk. Contactpersonen Esther Molenaar en Jolien Van der Poel 06 3855 6441. Meer informatie over de Nacht van gebed vindt u hier.
Jubileumconcert in de Mariakerk Bussum
Lidia Ksiązkiewicz, titulair-organist aan de kathedraal Notre Dame in Laon, Frankrijk, geeft op zaterdag 1 juni om 16:00 uur een concert ter ere van het 100-jarig jubileum van de Mariakerk, Brinklaan 42 in Bussum. Ze speelt onder andere werken van César Franck, Marcel Dupré, Franz Liszt en Astor Piazzolla. De toegang is gratis. Wel is er een collecte na afloop. U bent van harte welkom bij dit bijzondere concert.
Choral evensong in St. Jansbasiliek Laren
Op zondag 2 juni is er om 17:00 uur een Choral Evensong in de St. Jansbasiliek in Laren. Er wordt  a-capella koormuziek van onder andere Bruckner en Andreas speciaal voor Sacramentsdag gezongen door Vespera Lux o.l.v. Paul Snoek. Voorganger is pastoor Nico van der Peet. De toegang is gratis. Wel is er een deurcollecte. 
Lezing Islam
In een tijd van toenemende polarisatie, waarin de Islam regelmatig wordt geassocieerd met geweld en onderdrukking, ziet de organisatie “de ware Islam” de noodzaak in van dialoog en wederzijds begrip. Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft geen of nauwelijks contact met moslims. Onbekend maakt natuurlijk onbemind. Daarom organiseren de initiatiefnemers van ‘de ware Islam’ een lezing over de Islam op vrijdag 7 juni om 18:30 uur in Bibliotheek Gooi+ Huizen. De lezing zal enkele onderscheidende kenmerken van de Islam belichten en ruimte bieden voor alle vragen. Bent u benieuwd naar wat de Islam onderwijst over vrijheid, gelijkheid en moraliteit? Of heeft u andere vragen over de Islam of moslims? Dit is uw kans om een antwoord te krijgen!
‘Luisteren naar wie niemand luistert’
Hoe kun je luisteren naar mensen die je wel ziet, maar die je nooit echt spreekt? De straatkrantverkoper, de dakloze in het park, de overbuurvrouw die al jaren ziek is… In het synodale proces worden we uitgenodigd om naar iedereen te luisteren. Maar hoe doe je dat? Zaterdag 1 juni is er een cursus- en oefendag in Amsterdam, georganiseerd door de Caritas van ons bisdom in samenwerking met het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. Begeleiding door Rob Polet en Corine van der Loos. Deelname is gratis. Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus stel je aanmelding niet uit. De dag is van 10:00 uur tot 16:45 uur in het Ignatiushuis, Beulingstraat 11, Amsterdam.  Aanmelden via caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Open Dag St. Bonifatius-instituut
Wat is de kern van het christelijke geloof? Wie is God en hoe ziet God ons? Hoe lees je de Bijbel? Hoe om te gaan met ethische vraagstukken rond het menselijk leven en milieu? Wat zegt de Kerk daarover en waarom? Houden die vragen je bezig en wil je je verdiepen in het geloof en de achtergronden ervan? Dan is het Theologisch Instituut St. Bonifatius iets voor jou. Het Bonifatius-instituut biedt een breed scala aan cursussen en opleidingen op het gebied van Theologie en Filosofie. Op zaterdag 8 juni organiseert het Bonifatius-instituut de jaarlijkse Open Dag. Maak kennis met de verschillende studie- en cursusmogelijkheden! De locatie is De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 in Vogelenzang. De Open Dag is van 9.00 uur tot 14.30 uur duren. Meer informatie vind je via www.bonifatiusinstituut.nl of je kun contact opnemen met de studieprefect Diederik Wienen dwienen@tiltenberg.org, 06 – 8325 7925). Je kunt bij hem aanmelden voor de Open Dag.
Jubileumconcert Toonkunst Bussum
Toonkunst Bussum viert haar 140ste verjaardag op zondag 9 juni om 15.00 uur in het Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33 te Hilversum met het jubileumconcert “Met een Franse slag”. In dit Jubileumconcert, onder leiding van dirigent Yiorgo Moutsiaras, hoort u drie componisten uit de Franse romantiek. Leermeester Camille Saint-Saëns bleef trouw aan de klassieke stijl. Gabriël Fauré was al wat vrijer en flexibeler en kan gezien worden als een schakel naar het impressionisme van Claude Debussy. Hun muziek is helder, evenwichtig en verfijnd. Bij dit concert is het koor van Toonkunst verrijkt met projectzangers. Tickets à € 22,50 kunnen gereserveerd worden via www.mcogebouw.nl/agenda. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Jongeren t/m 18 jaar €10,00. Programmaboekje en pauzedrankje gratis.
Bavo-dag
De Bavodag is dé dag voor alle vormelingen in ons bisdom. Een dag van vreugde, geloof en samenzijn. Dit jaar zal de Bavodag op zaterdag 22 juni in de St Bavokathedraal in Haarlem zijn. De vormelingen van dit jaar én alle overige tieners (11-16 jaar). zijn allemaal welkom! Samen willen we er een mooie dag van maken, zodat alle tieners en ook wij gesterkt worden in het geloof in Jezus door het vuur van de Heilige Geest. De deuren van onze mooie kathedraal zullen om 10.00 uur worden geopend, en om 10.30 uur zal de dag van start gaan. Het centrale thema zal de zalige Carlo Acutis zijn; een jonge, vurige tiener van onze eeuw. Ook zullen er verschillende workshops zijn en we gaan de torens in van onze kathedraal. Ook sport en spel zullen niet ontbreken! We zullen de dag afsluiten met de heilige Mis samen met onze Bisschop. Aanmelden kan via de website van het bisdom (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/bavodag). Graag een lunchpakketje meenemen en een bijdrage van €10,- per persoon, die ter plekke contant kan worden betaald. Er wordt gezorgd voor frisdrank, snacks en een leuk programma. Mis het niet!
Nederlandse synodedocumenten
Bij de synodegesprekken in Nederland, ook in onze parochie, is gesproken over de volgende vier thema’s:
➢ Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn
➢ Vorming in een missionaire Kerk
➢ Deelname aan een verwelkomende Kerk
➢ Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk
Een verslag van de gesprekken in onze parochie vindt u in de Zaaijer van mei. De resultaten van de gesprekken in onze parochie zijn meegenomen in het verslag van ons bisdomVanuit Nederland zijn vier documenten naar Rome gestuurd. Deze documenten zijn samenvattingen van gesprekken in de zeven Nederlandse bisdommen, door religieuzen, binnen katholieke maatschappelijke organisaties en van katholieke lekenbewegingen. U kunt deze samenvattingen vinden via deze link.  
Werelddag van de Kinderen
Dit weekend wordt in de Rooms-Katholieke Kerk de allereerste Werelddag van de Kinderen gevierd. Deze dag werd in december 2023 door de Paus aangekondigd. Het thema van deze dag is “Zie ik maak alle dingen nieuw” (Openb. 21, 5). Tijdens de Wereldkinderdag worden duizenden jongens en meisjes uit de hele wereld in Rome verwacht. Het idee is afkomstig van een negenjarige jongen, die naar aanleiding van de Wereldjongerendagen de paus voorstelde om ook Wereldkinderdagen te organiseren. De paus schreef voor deze dag ook een boodschap aan de kinderen waarin hij zegt dat we met Jezus kunnen dromen van een nieuwe mensheid en ons inzetten voor een meer broederlijke en zorgzame samenleving. De wereld verandert door te beginnen met kleine dingen, kleine stapjes. De Paus vraagt kinderen om samen met anderen het Onze Vader te bidden, want bidden heb je nodig om echt gelukkig te zijn. Het verbindt je met God. De hele boodschap van de paus is te lezen via deze link
Gebed om vrede
Wij eten van hetzelfde brood,
wij wonen op dezelfde aarde.
Wij kijken naar dezelfde lucht,
wij drinken van hetzelfde water.
Eenzelfde Geest doet ons verlangen naar vrede,
goedheid, geduld, medemenselijkheid.
Als mensen broers en zussen zijn,
dan zal de wereld vol van vrede zijn.
Moge Gods vrede over ons komen
en ons altijd vergezellen.

(www.kuleuven.be
BHV-ers gezocht
Wat gebeurt er als er brand uit breekt tijdens een viering? Wat als er iemand onwel wordt tijdens een bijeenkomst? De locatieraad heeft de afgelopen tijd nagedacht over veiligheid en een ontruimingsplan gemaakt. Daarbij willen we BHV-ers een rol geven.  Nu weten we echter tijdens een viering of een bijeenkomst vaak niet of er BHV-ers aanwezig zijn die kunnen helpen bij een calamiteit. Daarom vragen we u om aan het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl) door te geven als u via uw (vrijwilligers)werk een BHV-bevoegdheid hebt. Belangrijk daarbij is te vermelden dat er geen verplichtingen zitten aan uw aanmelding. Tijdens de parochiebijeenkomst op 27 juni zullen we de plannen op het gebied van veiligheid toelichten. Daarnaast gaan we iedereen die een rol heeft in deze plannen uitnodigen voor een speciale bijeenkomst waarbij we de verantwoordelijkheden meer in detail willen bespreken.
Ter bemoediging
De bidstoel
Ik trek mijn schoenen uit
– mijn ambities,
doe mijn horloge af,
– mijn planning,
zet mijn bril af,
– mijn visies,
leg mijn pen weg,
– mijn werk,
leg mijn sleutels neer,
– mijn zekerheid,
om alleen te zijn met Jou,
de enige ware God.

Nadat ik met Jou ben samen geweest
trek ik mijn schoenen aan
om te gaan in jouw spoor,
doe ik mijn horloge om
om te leven in Jouw tijd,
zet ik mijn bril op
om te kijken naar Jouw wereld,
steek ik mijn pen bij me
om Jouw gedachten op te schrijven,
pak ik mijn sleutels op
om Jouw deuren te openen.
(G. Kings) 
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.