Kontaktpunten 2 juni

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Exodus 24, 3-8, Hebreeën 9, 11-15, Marcus 14, 12-16. 22-26
Deze zondag lezen we uit het tweede boek van het Oude Testament, Exodus. Na de bevrijding uit de slavernij in Egypte en de eerste omzwervingen door de woestijn komt het Joodse volk aan bij de berg Sinaï. Daar ontvangt Mozes de tien geboden. We lezen dit weekend dat Mozes het volk in kennis stelt van alle woorden en bepalingen van de Heer. Het volk betuigt eenstemmig dat ze alle woorden van de Heer zullen onderhouden. Daarop stelt Mozes de woorden van de Heer op schrift. De volgende morgen bouwt Mozes een altaar aan de voet van de berg en stelt twaalf wijstenen op naar de twaalf stammen van Israël. Er worden stieren opgedragen als brand- en slachtoffer voor de Heer. Mozes doet de helft van het bloed in schalen en de andere helft giet hij over het altaar. Daarna leest hij het verbondsboek voor aan het volk. Het volk belooft alles wat de Heer zegt te doen en ter harte te nemen. Vervolgens sprenkelt Mozes het bloed over het volk en zegt: “Dit is het bloed van het verbond dat de Heer op grond van al deze woorden met u sluit.”We lezen dat er een verbond wordt gesloten, het Verbond. Het Verbond waar profeten steeds weer naar terug verwijzen, maar ook het Verbond waar het volk steeds weer ontrouw aan werd, wat steeds weer werd verwaarloosd, vergeten. Maar ook het Verbond dat door de Heer nooit is opgezegd en steeds weer wordt vernieuwd.Met Sacramentsdag lezen we over het laatste avondmaal en bezinnen we ons op de betekenis van het gebaar dat Jezus toen maakte in het breken van het brood en het drinken van de beker. Jezus was trouw aan het Verbond. Jezus gaf ons tijdens zijn leven, waarin hij niemand uitsloot, geen onderscheid maakte tussen mensen en opkwam voor zwakkeren, een voorbeeld hoe te leven volgens het Verbond. Met het breken van het brood en het drinken van de beker vernieuwde en revitaliseerde Jezus het Verbond dat gesloten werd bij de berg Sinaï.  Met Sacramentsdag worden we daardoor ook herinnert aan het Verbond. Daarmee worden we deze dag opgeroepen om trouw aan te blijven aan het Verbond en er naar te leven in de stijl die Jezus ons heeft voorgeleefd.Samen Sacramentsdag vieren? Kom danzaterdag om 19:00 uur naar de Thomaskerk of zondag om 10:00 uur naar de Vituskerk in Blaricum of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zaterdag 1 juni 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 2 juni geen viering in de Thomaskerk
Vrijdag 7 juni 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 9 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 16 juni 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 1 / 2 juniEigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. We collecteren hiervoor tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Eigen kerk.
Bisdom (1 juni):
Onze parochie betaalt, net als alle andere parochies maandelijks een financiële bijdrage aan het bisdom en daarom vragen wij u ook geregeld om een bijdrage. Uw bijdrage wordt onder andere gebruikt voor jongerenactiviteiten als de Bavodag (zie hieronder) en voor de organisatie van symposia. We collecteren hiervoor tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Bisdom
Kapel pastorietuin (2 juni):
Vorig jaar is tijdens Sacramentsdag gecollecteerd voor de kapel op het kerkhof. Deze kapel staat er mede dankzij uw gaven nu weer netjes bij. Dit jaar willen we uw bijdrage vragen voor de kapel in de pastorietuin. Ook deze kapel kan een opknapbeurt goed gebruiken.
Wij danken u hartelijk voor uw gave die u in de kerk kunt geven tijden de collecte maar die u ook kunt overmaken naar NL 73 INGB 0000297854 t.n.v. RK Parochie St. Vitus Blaricum o.v.v. kapel pastorietuin.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt daar ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. De bijdrage via de QR-code staat standaard op € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De viering die komende week  wordt uitgezonden is:Zaterdag om 19:00 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 10:00 uur vanuit de St. Vituskerk BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.

Nieuws uit de parochie
Zaterdagavondviering
Zaterdag 1 juni om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. Dit weekend lezen we over het laatste avondmaal en in de eerste lezing over het offer ter ere van het verbond van het joodse volk onder leiding van Mozes in de woestijn. Deze lezingen zijn specifiek gekozen voor sacramentsdag, maar hoe zit dat eigenlijk met het sacrament? Hierover willen we met u nadenken tijdens de viering. U bent van harte welkom.
Sacramentsdag
Op zondag 2 juni vieren we samen met Blaricum Sacramentsdag. De Thomaskerk is dan dicht en we komen om 10:00 uur samen in de Vituskerk in Blaricum. Tijdens de viering wordt gezamenlijk gezongen door het Thomaskoor en het Ceciliakoor. Aansluitend aan de viering is de Sacramentsprocessie. U bent voor zowel de viering als voor de processie van harte uitgenodigd.
Bijbelleesavond
Op maandag 3 juni van 20.00- 22.00 uur is de laatste bijbelleesavond van dit seizoen. De bijeenkomst is in de koffiekamer van de Vituskerk in Blaricum. Dit jaar wordt gelezen uit het boek Samuel. Elke avond is weliswaar een vervolg op de voorafgaande avond, maar iedere avond staat op zich, dus u kunt op elk moment instromen. Aanmelden en meerinformatie bij Cuno Lavaleije (035-8886946, cuno66@gmail.com
Eerste vrijdagviering  
De eerste vrijdag van de maand is in de Katholieke devotie de dag die toegewijd is aan het Heilig Hart van Jezus. Daarom willen we hier deze vrijdag bij stilstaan. Jezus zegt: “Er bestaat geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden,” In de loop der tijden is de doorstoken zijde van Jezus teken geworden van zijn grenzeloze liefde. Deze viering danken wij God voor al wat Hij ons in dit hart aanreikte en blijft aanbieden. Jezus’ hart verwijst naar warmte, liefde, durf, op een wijze die ons blijft inspireren en stimuleren. Wees welkom op vrijdag 7 juni om 10.15 uur.

1e Communieviering
Op zondag 9 juni doen 9 kinderen uit Huizen, Bussum en Naarden hun Eerste Heilige Communie. De viering waarin zij voor het eerst ter communie gaan is om 11:00 uur in de Mariakerk, Brinklaan 40 A in Bussum. U bent van harte welkom.

Vormselviering
Op zaterdag 15 juni om 11:00 uur zal Bisschop Hendriks 23 jongeren uit Huizen, Blaricum en Laren het Vormsel toedienen. De viering is in de Vituskerk in Blaricum. U bent van harte welkom.
Eerste viering J. Ignacio
Zondag 23 juni om 9:30 uur is de eerste viering van pastor J. Ignacio als priester in de Thomaskerk in Huizen. Het wordt een feestelijke viering waarin Vamos zal zingen. Aan het einde van de viering kunt u de Neomistenzegen ontvangen. Deze zegen van een pas gewijde priester is extra krachtig. Na de viering kunt u hem uitgebreider feliciteren bij een kopje koffie met iets lekkers.
Fietstocht en tuinfeest
Zondag 7 juli is er de jaarlijkse fietstocht en het tuinfeest in de pastorietuin bij de Vituskerk in Blaricum. De fietstocht begint om 13:00 uur. In groepen wordt er vertrokken voor de aantrekkelijke fietstocht met opdrachten. De fietstocht kost Є 2,- (kinderen tot 13 jaar gratis). Tot 13:00 uur kunt u een gratis een kopje koffie of thee of een glas limonade krijgen. Na afloop van de fietstocht, rond 16:30 uur is er een warm en koud buffet opgeluisterd met live muziek. Hiervoor kunt u zich inschrijven tot zondag 30 juni. De kosten hiervoor zijn Є 20,50 (kinderen tot 13 jaar Є 5,-). U kunt zich ook voor een van beide inschrijven. Inschrijfformulieren vindt u in de hal van de kerk, in de Zaaijer en op de website van Vituskerk in Blaricum: vitusblaricum.nl/agenda/3498/
Jubileumconcert in de Mariakerk Bussum 
Lidia Ksiązkiewicz, titulair-organist aan de kathedraal Notre Dame in Laon, Frankrijk, geeft op zaterdag 1 juni om 16:00 uur een concert ter ere van het 100-jarig jubileum van de Mariakerk, Brinklaan 42 in Bussum. Ze speelt onder andere werken van César Franck, Marcel Dupré, Franz Liszt en Astor Piazzolla. De toegang is gratis. Wel is er een collecte na afloop. U bent van harte welkom bij dit bijzondere concert.
Choral eventson in St. Jansbasiliek Laren
Op zondag 2 juni is er om 17:00 uur een Choral Evensong in de St. Jansbasiliek in Laren. Er wordt  a-capella koormuziek van onder andere Bruckner en Andreas speciaal voor Sacramentsdag gezongen door Vespera Lux o.l.v. Paul Snoek. Voorganger is pastoor Nico van der Peet. De toegang is gratis. Wel is er een deurcollecte. 
Lezing Islam
In een tijd van toenemende polarisatie, waarin de Islam regelmatig wordt geassocieerd met geweld en onderdrukking, ziet de organisatie “de ware Islam” de noodzaak in van dialoog en wederzijds begrip. Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft geen of nauwelijks contact met moslims. Onbekend maakt natuurlijk onbemind. Daarom organiseren de initiatiefnemers van ‘de ware Islam’ een lezing over de Islam op vrijdag 7 juni om 18:30 uur in Bibliotheek Gooi+ Huizen. De lezing zal enkele onderscheidende kenmerken van de Islam belichten en ruimte bieden voor alle vragen. Bent u benieuwd naar wat de Islam onderwijst over vrijheid, gelijkheid en moraliteit? Of heeft u andere vragen over de Islam of moslims? Dit is uw kans om een antwoord te krijgen!
Open Dag St. Bonifatius-instituut
Wat is de kern van het christelijke geloof? Wie is God en hoe ziet God ons? Hoe lees je de Bijbel? Hoe om te gaan met ethische vraagstukken rond het menselijk leven en milieu? Wat zegt de Kerk daarover en waarom? Houden die vragen je bezig en wil je je verdiepen in het geloof en de achtergronden ervan? Dan is het Theologisch Instituut St. Bonifatius iets voor jou. Het Bonifatius-instituut biedt een breed scala aan cursussen en opleidingen op het gebied van Theologie en Filosofie. Op zaterdag 8 juni organiseert het Bonifatius-instituut de jaarlijkse Open Dag. Maak kennis met de verschillende studie- en cursusmogelijkheden! De locatie is De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 in Vogelenzang. De Open Dag is van 9.00 uur tot 14.30 uur duren. Meer informatie vind je via www.bonifatiusinstituut.nl of je kun contact opnemen met de studieprefect Diederik Wienen dwienen@tiltenberg.org, 06 – 8325 7925). Je kunt bij hem aanmelden voor de Open Dag.
Jubileumconcert Toonkunst Bussum
Toonkunst Bussum waarin ook twee van onze parochianen meezingen, viert haar 140ste verjaardag op zondag 9 juni om 15.00 uur in het Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33 te Hilversum met het jubileumconcert “Met een Franse slag”. In dit Jubileumconcert, onder leiding van dirigent Yiorgo Moutsiaras, hoort u drie componisten uit de Franse romantiek. Leermeester Camille Saint-Saëns bleef trouw aan de klassieke stijl. Het prachtige Requiem van Gabriël Fauré is al wat vrijer en flexibeler en kan gezien worden als een schakel naar het impressionisme van Claude Debussy. Hun muziek is helder, evenwichtig en verfijnd. Bij dit concert is het koor van Toonkunst verrijkt met projectzangers. Tickets à € 22,50 (nog zonder BTW-verhoging) kunnen gereserveerd worden via www.mcogebouw.nl/agenda. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Jongeren t/m 18 jaar €10,00. Programmaboekje en pauzedrankje gratis.
Bavo-dag
De Bavodag is dé dag voor alle vormelingen in ons bisdom. Een dag van vreugde, geloof en samenzijn. Dit jaar zal de Bavodag op zaterdag 22 juni in de St Bavokathedraal in Haarlem zijn. De vormelingen van dit jaar én alle overige tieners (11-16 jaar). zijn allemaal welkom! Samen willen we er een mooie dag van maken, zodat alle tieners en ook wij gesterkt worden in het geloof in Jezus door het vuur van de Heilige Geest. De deuren van onze mooie kathedraal zullen om 10.00 uur worden geopend, en om 10.30 uur zal de dag van start gaan. Het centrale thema zal de zalige Carlo Acutis zijn; een jonge, vurige tiener van onze eeuw. Ook zullen er verschillende workshops zijn en we gaan de torens in van onze kathedraal. Ook sport en spel zullen niet ontbreken! We zullen de dag afsluiten met de heilige Mis samen met onze Bisschop. Aanmelden kan via de website van het bisdom (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/bavodag). Graag een lunchpakketje meenemen en een bijdrage van €10,- per persoon, die ter plekke contant kan worden betaald. Er wordt gezorgd voor frisdrank, snacks en een leuk programma. Mis het niet!
Gebed om vrede
Goede God,
Gij die altijd oog hebt
voor het kleinste talent,
die het goede zoekt
en het kwade verwerpt,
bij wie altijd vergeving mogelijk is:
leer ons die houding
van geloof in het goede,
dat wij niet vervallen
in wraak of vergelding.
Spoor ons aan te blijven werken
aan de vrede,
vrede tussen machten,
tussen mensen en in onszelf,
U die leeft in eeuwigheid.
Amen.
(Parochie H. Lambertus Udenhout) 
Terugblik priesterwijding
Op zaterdag 25 mei heeft Mgr. Jan Hendriks Juan Ignacio Jiménez Walker tegelijk met Josué Enmanuel Mejia Sánchez tot priester gewijd in de Sint Bavobasiliek in Haarlem. Elke keer weer is een priesterwijding bijzonder om mee te maken. Deze keer waren er naast veel priesters waaronder vele bekenden zoals Antonio, Maciej, Andrea en de huidige priesters uit onze regio maar liefst drie bisschoppen aanwezig. Tijdens zijn overweging ging Mgr. Hendriks in op de Geest van God die het fundament is. Al onze successen en prestaties komen voort uit de gaven van God, uit de Geest die ons geschonken is. We zijn allemaal geroepen om te leven vanuit de aanwezigheid van God in ons. Om te kunnen geven is het belangrijk om eerst jezelf te voeden, om geestelijk goed voor jezelf te zorgen. Niemand kan geven wat hij niet heeft. Na afloop was er gelegenheid Neomistenzegen te ontvangen en om bekenden te begroeten.
Terugblik bedevaart Heiloo
Op vrijdagochtend 24 mei vertrokken we rond half 10 met een groep van zo’n 30 parochianen uit Huizen en Blaricum in verschillende auto’s en een busje naar Heiloo. In Heiloo kregen we meer te horen over de ontstaansgeschiedenis van Heiloo aan de hand van een mooi mozaïek dat in het Oesdom, de horecagelegenheid van het heiligdom, hangt. Pastor Mikel, die twee jaar in Heiloo was tijdens zijn opleiding, vertelde vervolgens meer over het putje van Heiloo. Al voor het een Katholiek heiligdom was stond de bron die op die plek was bekend om zijn geneeskrachtige werking bij bijvoorbeeld vee dat ziek was. Er was tijd voor aanbidding of om door de prachtige tuin te lopen en er was een goed verzorgde lunch. Tijdens het gezamenlijke rozenkransgebed werden persoonlijke intenties meegenomen. Bij de afsluitende eucharistieviering waarin pastor Mikel Palić en diaken Ton Hekkenberg voorgingen, werd het beeldje van Onze Lieve Vrouw ter Nood speciaal de kapel binnengebracht omdat het de dag erna de feestdag van Onze Lieve Vrouw ter Nood was. Het was een inspirerende en gezellige dag. Hartelijk dank aan diaken Ton Hekkenberg voor de perfecte organisatie.
BHV-ers gezocht
Wat gebeurt er als er brand uit breekt tijdens een viering? Wat als er iemand onwel wordt tijdens een bijeenkomst? De locatieraad heeft de afgelopen tijd nagedacht over veiligheid en een ontruimingsplan gemaakt. Daarbij willen we BHV-ers een rol geven.  Nu weten we echter tijdens een viering of een bijeenkomst vaak niet of er BHV-ers aanwezig zijn die kunnen helpen bij een calamiteit. Daarom vragen we u om aan het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl) door te geven als u via uw (vrijwilligers)werk een BHV-bevoegdheid hebt. Belangrijk daarbij is te vermelden dat er geen verplichtingen zitten aan uw aanmelding. Tijdens de parochiebijeenkomst op 27 juni zullen we de plannen op het gebied van veiligheid toelichten. Daarnaast gaan we iedereen die een rol heeft in deze plannen uitnodigen voor een speciale bijeenkomst waarbij we de verantwoordelijkheden meer in detail willen bespreken.
Ter bemoediging
Eens, lang geleden is de mens begonnen
met zaaien en maaien, met dorsen en malen,
en hij bakte het eerste brood om goed van te eten
en dan weer verder te gaan.

Eens, lang geleden is de mens begonnen
met planten en sproeien, met plukken en persen,
en hij vulde de eerste beker met wijn,
om goed van te drinken en dan weer verder te gaan.

Eens, lang geleden is de mens begonnen
met zoeken en vinden, met geven en delen,
en hij nam het brood en de beker en werd de eerste die zei:
brood met anderen gedeeld en wijn voor anderen verschonken
om mens van te worden
en dan weer met velen verder te gaan.

Eens, ooit, nog hoeveel eeuwen kan het duren,
zullen we leven, voorgoed en zonde angst,
van geven en ontvangen, van aanzien en beminnen,
en voor het eerst zullen wij weten,
dat liefde is gedeeld en leed vergeten,
dat de hemel de aarde is,
om zomaar eindeloos verder te gaan! 
(Kees Harte)