Kontaktpunten 9 juni

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Genesis 3, 9-15, 2 Korintiërs 4, 13-5,1, Marcus 3, 20-35
Deze zondag lezen we uit het begin van de bijbel, uit Genesis. We lezen dat God Adam roept nadat hij van de boom heeft gegeten. Hij vraagt Adam waar hij is en die antwoord dat hij God hoorde en bang werd omdat hij naakt was. De Heer vraagt wie Adam verteld heeft dat hij naakt is en of hij gegeten heeft van de verboden boom. De mens antwoordt dat de vrouw hem van de boom heeft gegeven en dat hij dat gegeten heeft. De Heer vraagt de vrouw hoe zij dit heeft kunnen doen. De vrouw zegt dat de slang haar heeft verleid. De Heer vervloekt de slang. Hij zal voortaan op zijn buik kruipen. Daarnaast sticht hij vijandschap tussen de mens en de vrouw en tussen haar en hun kroost. Ze zullen elkaar bedreigen.
Hoe herkenbaar is het gedrag van Adam en Eva. Ze hebben zich laten verleiden om juist dat te doen wat niet mocht. Hoe vaak overkomt dat ons niet? Onze omgeving zit vol verleidingen. Er wordt ingespeeld op ons gevoel en geprobeerd ons verstand uit te schakelen. Verleidingen maken het moeilijk voor ons om te luisteren naar de stem van ons geweten. We schakelen onze innerlijke stem uit.De slang wist heel goed de zwakke plek van de vrouw te vinden en ook Adam is snel om. Als de Heer Adam vervolgens ter verantwoording roept verstopt hij zich. Hij weet dat hij iets verkeerds heeft gedaan, maar probeert dit weg te stoppen. Hij schaamt zich ervoor. Vervolgens zie je ook dat zowel Adam als de vrouw de verantwoordelijkheid schuiven op een ander. Beiden proberen weg te lopen voor de verantwoordelijkheid. Herkenbaar?We lezen ook wat de gevolgen zijn van het toegeven aan verleidingen: vijandschap, bedreigingen. Door toe te geven aan verleidingen kunnen we problemen krijgen met onszelf en met anderen. Maar hoe kunnen we ons wapenen tegen deze verleidingen? Ons geloof kan ons daarbij helpen. Allereerst is het belangrijk om te erkennen dat we verleidingen tegenkomen. Bij het weerstaan van deze verleidingen kunnen we hulp vragen. De Heilige Geest staat naast ons en steunt ons. Bidden om Zijn kracht helpt, maar daarnaast is het goed om te zoeken naar mensen om je heen die je kunnen steunen. Een kopje koffie drinken met een ander doet soms wonderen!Mede-gelovigen ontmoeten en samen bidden? Kom danzondag om 09:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 9 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pater Wijnand van Wegen
Zondag 16 juni 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zaterdag 22 juni 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 23 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor J. Ignacio Jiménez Walker m.m.v. Vamos
Intenties
Graag vragen we u onderstaande intentie mee te nemen in uw gebeden. De kinderen die zondag in Bussum hun 1e communie doen. U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 9 juni
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. We collecteren hiervoor tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Eigen kerk.
Actie vakantietas:
Met de werkgroep Kerk en Moskee gaan we dit jaar weer vakantietasjes uitdelen!. Vorig jaar hebben we zoveel blije gezichten gezien, daar doen we het voor. Dit jaar bedenken we iets leuks voor de groep kinderen van wie de ouders gebruik maken van de voedselbank. Een vakantie zal er voor hen niet inzitten.
We willen ze een klein moment van vreugde geven. Half juli zullen we de tasjes gaan brengen. Daar is natuurlijk geld voor nodig. Doet U mee? We collecteren hiervoor tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Actie vakantietas.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt daar ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. De bijdrage via de QR-code staat standaard op € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De viering die komende week  wordt uitgezonden is:Zondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de St. Vituskerk BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.

Nieuws uit de parochie

1e Communieviering
Op zondag 9 juni doen 9 kinderen uit Huizen, Bussum en Naarden hun Eerste Heilige Communie. De viering waarin zij voor het eerst ter communie gaan is om 11:00 uur in de Mariakerk, Brinklaan 40 A in Bussum. U bent van harte welkom. U kunt de viering ook volgen via de livestream: kerkdienstgemist.nl/stations/2302

Vormselviering
Op zaterdag 15 juni om 11:00 uur zal Bisschop Hendriks 23 jongeren uit Huizen, Blaricum en Laren het Vormsel toedienen. De viering is in de Vituskerk in Blaricum. U bent van harte welkom.
Jongerenbijeenkomst
Op vrijdagavond 21 juni is er een bijbelstudieavond in de Vituskerk in Blaricum. Een tijd geleden is er al een dergelijke avond georganiseerd en dit was zo’n succes dat de jongeren uit het Gooi dit graag wilden doorzetten. We zijn van plan om dit de derde vrijdag van de maand voort te zetten. De bijeenkomsten zijn voor jongeren vanaf 16 jaar. We beginnen deze avond met een gezamenlijke maaltijd, hiervoor neemt iedereen wat te eten mee en dit eten we gezamenlijk op. Daarna begint de bijbelstudie en zullen wij per avond een ander onderwerp bespreken. Wij hopen zo veel mogelijk mensen te zien op 21 juni! Als je wilt komen, geef je dan op per mail bij kapelaan Javier: kapelaanjavier@gmail.com of stuur een bericht naar 0683453373.
Woord- en gebedsviering
Zaterdag 22 juni om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. We lezen dat Jezus en de leerlingen in een bootje in een hevige storm terecht komen. De leerlingen zijn bang, maar Jezus ligt lekker te slapen. Uiteindelijk maken de leerlingen Jezus wakker en Hij zorgt ervoor dat de storm gaat liggen. Wat gebeurt er met ons als we in zwaar weer terechtkomen? Kan Jezus ons dan ook helpen? Hierover willen we met u nadenken tijdens de viering. U bent van harte welkom.
Eerste viering J. Ingnacio 
Zondag 23 juni om 9:30 uur is de eerste viering van pastor J. Ignacio als priester in de Thomaskerk in Huizen. Het wordt een feestelijke viering waarin Vamos zal zingen. Aan het einde van de viering kunt u de Neomistenzegen ontvangen. Deze zegen van een pas gewijde priester is extra krachtig. Na de viering kunt u hem uitgebreider feliciteren bij een kopje koffie met iets lekkers.
Parochiebijeenkomst 27 juni
De locatieraad nodigt u van harte uit voor de parochiebijeenkomst op 27 juni van 20:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur. Voor de pauze willen we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen de parochie en vragen beantwoorden als: Hoe staat het met de Mariakapel? Wat gebeurt er allemaal rond de Vituskerk? Hoe gaat het met de samenwerking in de regio? Ook willen we de verschillende werkgroepen de mogelijkheid geven om te vertellen wat er binnen de werkgroep gaande is. Na de pauze is het gedaan met het serieuze werk en hebben we een verrassing voor u. We willen er nog niet te veel over vertellen, maar het wordt leuk, luidruchtig en u wilt het niet missen!
Nieuwe kapelaan
De bisschop heeft besloten om J. Ignacio na zijn priesterwijding aan te stellen tot parochievicaris (oftewel kapelaan) van de H. Drieëenheid in Naarden-Bussum en het samenwerkingsverband Huizen bestaande uit Huizen, Blaricum en Laren. We zijn heel blij dat Ignacio na zijn stage in deze regio zijn werk hier kan blijven voortzetten.
Orgelconcerten in Sint Jansbasiliek
In de maand juni zullen er twee orgelconcerten gegeven worden op het fraaie Ademaorgel in de Sint Jansbasiliek in Laren. Het is, sinds de plaatsing van dit orgel in de basiliek, nog nauwelijks eerder voorgekomen dat het instrument solistisch te horen was in concertvorm. Uiteraard was het wel als begeleidingsinstrument te horen tijdens de liturgievieringen en koorconcerten. Op zaterdag 8 juni zal Eric Koevoets, dirigent – organist van de Sint Lambertuskerk te Rotterdam, werken spelen van o.a. Felix Mendelssohn, César Franck, Louis Vierne, Max Reger en Franz Liszt. Op zaterdag 15 juni zal Bas Groenewoud, dirigent – organist van de Sint Jansbasiliek te Laren en natuurlijk ook dirigent van het Ceciliakoor in Blaricum, werken spelen van Camille Saint-Saëns, César Franck, Louis Vierne en Julius Reubke. Beide concerten beginnen om 14.00 uur. Ze zijn gratis te bezoeken en na afloop zal er een deurcollecte gehouden worden ter bestrijding van de kosten.
Jubileumconcert Toonkunst Bussum
Toonkunst Bussum waarin ook twee van onze parochianen meezingen, viert haar 140ste verjaardag op zondag 9 juni om 15.00 uur in het Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33 te Hilversum met het jubileumconcert “Met een Franse slag”. In dit Jubileumconcert, onder leiding van dirigent Yiorgo Moutsiaras, hoort u drie componisten uit de Franse romantiek. Leermeester Camille Saint-Saëns bleef trouw aan de klassieke stijl. Het prachtige Requiem van Gabriël Fauré is al wat vrijer en flexibeler en kan gezien worden als een schakel naar het impressionisme van Claude Debussy. Hun muziek is helder, evenwichtig en verfijnd. Bij dit concert is het koor van Toonkunst verrijkt met projectzangers. Tickets à € 22,50 (nog zonder BTW-verhoging) kunnen gereserveerd worden via www.mcogebouw.nl/agenda. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Jongeren t/m 18 jaar €10,00. Programmaboekje en pauzedrankje gratis.
Bavo-dag
De Bavodag is dé dag voor alle vormelingen in ons bisdom. Een dag van vreugde, geloof en samenzijn. Dit jaar zal de Bavodag op zaterdag 22 juni in de St Bavokathedraal in Haarlem zijn. De vormelingen van dit jaar én alle overige tieners (11-16 jaar) zijn allemaal welkom! Samen willen we er een mooie dag van maken, zodat alle tieners en ook wij gesterkt worden in het geloof in Jezus door het vuur van de Heilige Geest. De deuren van onze mooie kathedraal zullen om 10.00 uur worden geopend, en om 10.30 uur zal de dag van start gaan. Het centrale thema zal de zalige Carlo Acutis zijn; een jonge, vurige tiener van onze eeuw. Ook zullen er verschillende workshops zijn en we gaan de torens in van onze kathedraal. Ook sport en spel zullen niet ontbreken! We zullen de dag afsluiten met de heilige Mis samen met onze Bisschop. Aanmelden kan via de website van het bisdom (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/bavodag). Graag een lunchpakketje meenemen en een bijdrage van €10,- per persoon, die ter plekke contant kan worden betaald. Er wordt gezorgd voor frisdrank, snacks en een leuk programma. Mis het niet!
SamenKerk
De derde SamenKerk van dit jaar is uit. U kunt hierin lezen over het Eucharistisch Congres in Amsterdam 100 jaar geleden. Er staat een mooi interview in met onze oud-hulpbisschop Mgr. Van Burgsteden, informatie over de Sint-Jansprocessie en artikelen over de heilige Hildegard van Bingen en de evangelist Marcus. Neem een exemplaar mee vanuit de hal van de kerk of lees de Samenkerk digitaal via deze link.
Feest bij Wereldwinkel Huizen
Al 25 jaar is Wereldwinkel Huizen aan de Kerkstraat 66 gevestigd. En daarom vieren ze van maandag 10 juni tot en met zaterdag 15 juni een feestje! Iedereen krijgt 20% korting op zijn aankoop (met uitzondering van food). En iedere betalende klant krijgt ook nog een leuk presentje. Aangezien het zondag 16 juni Vaderdag is, komt dit natuurlijk heel goed uit. In Wereldwinkel Huizen is er genoeg keuze voor lieve, sportieve en stoere vaders. Er zijn volop leuke Fairtrade Vaderdagcadeautjes te koop, zoals autootjes en fietsen van gerecycled blik, beeldjes van metaal en  kleurrijke sleutelhangers en magneten en een prachtige houten motorfiets. Met een FairTrade cadeautje van de Wereldwinkel maak je minimaal drie mensen blij: de maker, de gever en natuurlijk de ontvanger! Wereldwinkel Huizen, Kerkstraat 66 in Huizen 035 – 526 93 81 / info@wereldwinkelhuizen.nl.
Gebed om vrede
Vrede brengen
is liefde ontvangen
Vrede verspreiden
is warmte aannemen
Vrede geven
is geluk voelen
Vrede in handen
is blijdschap in harten
Want een lichtje is sterker
dan alle duisternis in de wereld
(www.facebook.com/Mooiezinnetjesengedichten
BHV-ers gezocht
Wat gebeurt er als er brand uitbreekt tijdens een viering? Wat als er iemand onwel wordt tijdens een bijeenkomst? De locatieraad heeft de afgelopen tijd nagedacht over veiligheid en een ontruimingsplan gemaakt. Daarbij willen we BHV-ers een rol geven.  Nu weten we echter tijdens een viering of een bijeenkomst vaak niet of er BHV-ers aanwezig zijn die kunnen helpen bij een calamiteit. Daarom vragen we u om aan het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl) door te geven als u via uw (vrijwilligers)werk een BHV-bevoegdheid hebt. Belangrijk daarbij is te vermelden dat er geen verplichtingen zitten aan uw aanmelding. Tijdens de parochiebijeenkomst op 27 juni zullen we de plannen op het gebied van veiligheid toelichten. Daarnaast gaan we iedereen die een rol heeft in deze plannen uitnodigen voor een speciale bijeenkomst waarbij we de verantwoordelijkheden meer in detail willen bespreken. 
Terugblik Sacramentsdag
Zondag 2 juni vierden we samen met de parochianen uit Blaricum Sacramentsdag. Het begon met een viering waarin pastor Ignacio en pastoor Carlos voorgingen. Het koor met zangers uit zowel het Ceciliakoor als het Thomaskoor zong mooie Latijnse liederen. Het was een mooie, drukke viering met veel parochianen uit Huizen, Blaricum en Laren. Aansluitend aan de viering was de processie. Een lange stoet liep door de tuin en over de begraafplaats onder muzikale begeleiding van de St-Jansharmonie uit Laren. Onze (oud)-misdienaars assisteerden samen met misdienaars uit Blaricum bij de processie. Er werd gestopt en gebeden bij de beide kapellen. Een mooie traditie. Na afloop konden parochianen de Neomistenzegen krijgen van pastor Ignacio en gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie. 
Ter bemoediging
Het geschreven woord 
Twee vrienden lopen in de woestijn en krijgen ruzie. De ene vriend slaat de ander in zijn gezicht. De ander wrijft over zijn gezicht en schrijft in het zand: ‘Vandaag sloeg mijn beste vriend mij in mijn gezicht.’
Gezamenlijk lopen ze verder tot ze bij een oase komen. De vrienden lessen hun dorst en nemen een bad. Zodra ze uit het water stappen, komt de vriend in drijfzand terecht. Zijn vriend snelt toe en redt hem van de dood. Vervolgens schrijft de vriend op een steen: ‘Vandaag heeft mijn beste vriend mijn leven gered.’
De ander vraagt verbaasd: ‘Waarom schrijf je eerst in zand en nu op een steen?’
De vriend antwoordt: ‘Wanneer iemand je kwetst en je schrijft het in zand, dan zal de wind van vergeving het uitwissen. Als iemand iets goeds voor je doet, zou je het in steen moeten schrijven. De wind kan het dan nooit uitwissen.’ 
(www.voorpositiviteit.nl/)