Kontaktpunten 16 juni

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Ezechiël 17, 22-24, 2 Korintiërs 5, 6-10, Marcus 4, 26-34
Dit weekend lezen we een korte tekst uit Ezechiël. De profeet Ezechiël leefde tijdens de ballingschap in Babel. We lezen het laatste gedeelte uit een hoofdstuk waarin de Heer via Ezechiël een verhaal vertelt over een adelaar die een zaailing pakt en plant in een vruchtbaar veld met veel water. De zaailing wordt een grote, stevige wijnstok.  Dan komt er een andere adelaar en de wijnstok strekt zijn ranken naar hem om water van hem te krijgen, ondanks dat hij op vruchtbare grond staat. Zal deze tweede adelaar niet alle vruchten van de wijnstok afplukken en zijn wortels afrukken zodat de wijnstok sterft? Daarna volgt de uitleg: De koning van Juda heeft het verdrag dat hij heeft gesloten met de koning van Babel geschonden om meer macht te krijgen. Hij heeft het verbond met de Heer  verbroken doordat hij de plechtige eed op het verdrag heeft verbroken. Hij wordt daarom naar Babel meegenomen en gestraft door de Heer. Ook veel anderen zullen sterven en overlevenden zullen verspreid worden over de wereld. Dan volgt de lezing van dit weekend.
We lezen dat de Heer God zegt dat Hij van de top van de hoge ceder een twijgje zal nemen en planten op een hoge en verheven berg in het hoogland van Israël. Het zal takken dragen en vruchten vormen en een prachtige ceder worden. Allerlei soorten vogels zullen eronder nestelen. Alle bomen in het veld zullen erkennen dat de Heer een sappige boom heeft laten verdorren en een dorre boom tot bloei heeft gebracht. De Heer heeft dit gezegd en zal dit doen.
Is dit niet een prachtige belofte? Het volk is weliswaar gestraft omdat het zich niet aan het verbond heeft gehouden, maar de Eeuwige geeft ook hoop. Het twijgje van de ceder dat de Heer plant is het teken dat Hij het lot van het volk ten goede zal keren. Ezechiël vraagt het volk om vertrouwen te hebben in groeikracht. Vertrouwen is iets waaraan het nog wel eens ontbreekt in deze tijd. We lijken het vertrouwen in elkaar en in God kwijt. Hoe kunnen we blijven vertrouwen, ook als het tegen zit in ons leven? De Eeuwige wil dat we vertrouwen blijven houden dat het uiteindelijk goed zal komen. Hij vraagt ons de juiste weg te gaan, de weg waarin we zoeken naar andere mensen, zoeken naar het goede in deze wereld zonder de werkelijkheid uit het oog te verliezen. We kunnen ons staande houden zolang we hoop en vertrouwen hebben. Daartoe nodigt de Heer ons uit.Gevoed worden met hoop en vertrouwen? Kom danzondag om 09:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen

De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 16 juni 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Zaterdag 22 juni 19:00 uur woord- en gebedsviering. Voorgangers leken
Zondag 23 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor J. Ignacio Jiménez Walker m.m.v. Vamos
Zondag 30 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Intenties
De jongeren die zaterdag in Blaricum het vormsel ontvangen
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 16 juni
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte. We collecteren hiervoor tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Eigen kerk.
Friersdale:
Over enkele weken gaat pater Wijnand van Wegen weer naar zijn geliefde Friersdale in Zuid-Afrika. Hij zet zich al sinds 1965 in voor de bevolking daar. Er zijn en worden nog steeds diverse projecten gerealiseerd, van waterzuivering en zonnepanelen tot uitbreiding van het scholencomplex, de financiële
ondersteuning van het dagelijkse leven in het ‘koshuis’ en aanschaf en onderhoud van (school)bussen. Met steun uit Nederland zijn er vele voorzieningen gebouwd. Met uw bijdrage zorgt u dat dit door kan gaan. We collecteren daarvoor tijdens de viering, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar rekeningnummerNL41 INGB 00 00 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. Friersdale.
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt daar ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. De bijdrage via de QR-code staat standaard op € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De viering die komende week  wordt uitgezonden is:Zaterdag om 11;00 uur vanuit de Vituskerk, BlaricumZondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de St. Vituskerk BlaricumDe vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.

Nieuws uit de parochie

Vormselviering
Op zaterdag 15 juni om 11:00 uur zal Bisschop Hendriks 23 jongeren uit Huizen, Blaricum en Laren het Vormsel toedienen. De viering is in de Vituskerk in Blaricum. U bent van harte welkom.
Jongerenbijeenkomst
Op vrijdagavond 21 juni is er een bijbelstudieavond in de Vituskerk in Blaricum. Een tijd geleden is er al een dergelijke avond georganiseerd en dit was zo’n succes dat de jongeren uit het Gooi dit graag wilden doorzetten. We zijn van plan om dit de derde vrijdag van de maand voort te zetten. De bijeenkomsten zijn voor jongeren vanaf 16 jaar. We beginnen deze avond met een gezamenlijke maaltijd, hiervoor neemt iedereen wat te eten mee en dit eten we gezamenlijk op. Daarna begint de bijbelstudie en zullen wij per avond een ander onderwerp bespreken. Wij hopen zo veel mogelijk mensen te zien op 21 juni! Als je wilt komen, geef je dan op per mail bij kapelaan Javier: kapelaanjavier@gmail.com of stuur een bericht naar 0683453373.
Woord- en gebedsviering
Zaterdag 22 juni om 19:00 uur is de maandelijkse woord- en gebedsviering. Tijdens deze viering, die zo’n drie kwartier duurt, is er ruimte voor individueel gebed, is er zang en muziek en bidden we samen voor intenties die tijdens de viering zijn ingezameld. We lezen dat Jezus en de leerlingen in een bootje in een hevige storm terecht komen. De leerlingen zijn bang, maar Jezus ligt lekker te slapen. Uiteindelijk maken de leerlingen Jezus wakker en Hij zorgt ervoor dat de storm gaat liggen. Wat gebeurt er met ons als we in zwaar weer terechtkomen? Kan Jezus ons dan ook helpen? Hierover willen we met u nadenken tijdens de viering. U bent van harte welkom.
Eerste viering J. Ingnacio 
Zondag 23 juni om 9:30 uur is de eerste viering van pastor J. Ignacio als priester in de Thomaskerk in Huizen. Het wordt een feestelijke viering waarin Vamos zal zingen. Aan het einde van de viering kunt u de Neomistenzegen ontvangen. Deze zegen van een pas gewijde priester is extra krachtig. Na de viering kunt u hem uitgebreider feliciteren bij een kopje koffie met iets lekkers.
Parochiebijeenkomst 27 juni
De locatieraad nodigt u van harte uit voor de parochiebijeenkomst op donderdag 27 juni van 20:00 uur tot uiterlijk 22:00 uur. Voor de pauze willen we u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen binnen de parochie en vragen beantwoorden als: Hoe staat het met de Mariakapel? Wat gebeurt er allemaal rond de Vituskerk? Hoe gaat het met de samenwerking in de regio? Ook willen we de verschillende werkgroepen de mogelijkheid geven om te vertellen wat er binnen de werkgroep gaande is. Na de pauze is het gedaan met het serieuze werk en hebben we een verrassing voor u. We willen er nog niet te veel over vertellen, maar het wordt leuk, luidruchtig en u wilt het niet missen!
Sint Jansfeest
Op zondag 23 juni viert de parochie van Laren het traditionele feest van Sint Johannes de Doper. Er wordt biddend en zingend in processie vanuit de Sint Jansbasiliek naar het Sint Janskerkhof gelopen, waar te midden van de graven de eucharistie wordt gevierd. Daarna wordt er met het Allerheiligste teruggelopen naar de basiliek. Dit jaar is het thema: “Bidden voor vrede”. Er wordt gebeden tegen de onrust in de wereld maar ook ter voorbereiding op het Heilig jaar in 2025. U ben van harte welkom om dit feest (deels) mee te vieren. Het programma  vindt u via deze link.
Fietstocht en tuinfeest
Zondag 7 juli is er de jaarlijkse fietstocht en het tuinfeest in de pastorietuin bij de Vituskerk in Blaricum. De fietstocht begint om 13:00 uur. In groepen wordt er vertrokken voor de aantrekkelijke fietstocht met opdrachten. De fietstocht kost € 2,- (kinderen tot 13 jaar gratis). Tot 13:00 uur kunt u een gratis een kopje koffie of thee of een glas limonade krijgen. Na afloop van de fietstocht, rond 16:30 uur is er een warm en koud buffet opgeluisterd met live muziek. Hiervoor kunt u zich inschrijven tot zondag 30 juni. De kosten hiervoor zijn € 20,50 (kinderen tot 13 jaar € 5,-). U kunt zich ook voor een van beide inschrijven. Inschrijfformulieren vindt u in de hal van de kerk, in de Zaaijer en op de website van Vituskerk in Blaricum.
Bavo-dag
De Bavodag is dé dag voor alle vormelingen in ons bisdom. Een dag van vreugde, geloof en samenzijn. Dit jaar zal de Bavodag op zaterdag 22 juni in de St Bavokathedraal in Haarlem zijn. De vormelingen van dit jaar én alle overige tieners (11-16 jaar) zijn allemaal welkom! Samen willen we er een mooie dag van maken, zodat alle tieners en ook wij gesterkt worden in het geloof in Jezus door het vuur van de Heilige Geest. De deuren van onze mooie kathedraal zullen om 10.00 uur worden geopend, en om 10.30 uur zal de dag van start gaan. Het centrale thema zal de zalige Carlo Acutis zijn; een jonge, vurige tiener van onze eeuw. Ook zullen er verschillende workshops zijn en we gaan de torens in van onze kathedraal. Ook sport en spel zullen niet ontbreken! We zullen de dag afsluiten met de heilige Mis samen met onze Bisschop. Aanmelden kan via de website van het bisdom (www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/bavodag). Graag een lunchpakketje meenemen en een bijdrage van €10,- per persoon, die ter plekke contant kan worden betaald. Er wordt gezorgd voor frisdrank, snacks en een leuk programma. Mis het niet!
Bedevaart Kevelaer
Maandag 29 juli vertrekken wij omstreeks 08.00 uur richting Kevelaer voor een ééndaagse bedevaart. Het programma bestaat uit deelname aan de intochtprocessie, diverse vieringen en in de avond de lichtprocessie. Naast dit programma is er voldoende ruimte om Kevelaer te ontdekken. ’s Avond verwachten wij omstreeks 22.00 uur terug te zijn. Kosten busreis € 50,00 p.p. en deelname aan diner € 28,00 p.p. Kinderen tot 15 jaar € 10,00 voor de bus, diner t/m 5 jaar, gratis, 6-13 jaar € 14,00 p.p. De bedevaart heeft dit jaar als thema: “ Ga met ons mee”, Lucas 24,13-35. Deelname aan deze bedevaart is een uitgelezen mogelijkheid om in de serene sfeer van Kevelaer even tot rust en tot jezelf te komen. U kunt zich tot 7 juli aanmelden via het aanmeldformulier dat u vindt in de hal van de kerk. Meer informatie via M. Meijer 06-43498452
Bedevaart Banneux
Banneux is een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12-jarige Mariëtte Beco, en noemde zich ‘De maagd der armen’ en zei “Ik kom het lijden verlichten”. Het bisdom organiseert jaarlijks twee bedevaarten, in het voor- en najaar. Tijdens het 5-daagse verblijf zijn er priesters, een arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig, die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt. De kosten voor deze reis bedragen € 335.–, hierbij is alles inbegrepen. We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden. Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden. De najaarsreis is van 23 t/m 27 augustus. U kunt zich aanmelden voor de bedevaart tot 30 juni via Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06 – 30918592, email : banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
Wereldvluchtelingendag
Ieder jaar op 20 juni viert de wereld Wereldvluchtelingendag, de internationale dag voor mensen die gedwongen op de vlucht zijn. Het aantal vluchtelingen en ontheemden is gestegen naar meer dan 113 miljoen. Een onvoorstelbaar aantal.  Wereldvluchtelingendag 2024 richt zich op solidariteit met en oplossingen voor vluchtelingen. Solidariteit betekent dat we onze deuren openhouden en samenwerken aan een wereld waarin zij welkom zijn. Solidariteit gaat over het vinden van oplossingen – van het wegnemen van de barrières voor hun deelname aan de maatschappij, tot het beëindigen van de oorlogen die hen ervan weerhouden naar huis terug te keren. Op donderdag 20 juni is op De Hoorneboeg in Hilversum van 13:00 tot 22:00 uur het Rooted festival. Dit festival biedt ruimte aan mensen die een vlucht- of migratie-ervaring hebben en verbinding willen maken met anderen die dit unieke pad begrijpen. Het wordt een dag vol boeiende workshops, inspirerende sprekers, korte films, tot nadenken stemmende paneldiscussies en muziek. Meer informatie hierover vindt u via deze link
Gebed om vrede
Weet dat de hemel boven de aarde brak
en onder een gore modderdeken
soldaten en loopgraven totaal verzwakt
in geuren van rottenis bezweken

Al met al de rampspoed niet geweken,
Jodenhaat wakkerde aan, een nieuw tijdvak
van grove moorden en schurkenstreken,
gestamp van laarzen, walm in de doodsbarak.

Toen verrees een duif boven het oorlogspuin
een olijftak als teken van vrede
verdrong de donkerste schaduw ooit gebracht.

Vrijheid werd een kloppend hart, herwonnen kracht
een plaats op de allerhoogste trede.
Plots bloeiden er bloemen in de vredestuin.
(sonnet van Frans Budé) 
Terugblik Eerste Communieviering
Zondag 9 juni hebben 9 kinderen uit Huizen, Naarden en Bussum hun Eerste Communie ontvangen in de Mariakerk in Bussum. Pastor Javier ging voor in de viering samen met de oom van een van de communicantjes. De kinderen stelden zich voor aan het begin van de viering en hadden daarnaast allemaal twee taken tijdens de viering: het bidden van het gebed en het klaarmaken of afruimen van de tafel. Hoogtepunt voor de kinderen was natuurlijk de communie die zij als eersten kregen uitgereikt. Tijdens de viering zongen alle cantores uit Huizen begeleid door Martijn Wolters op piano liederen bekend van de familievieringen. Het was een mooie, feestelijke viering.
Actie vakantietasje 2024
We gaan het dit jaar weer doen. Vorig jaar hebben we zoveel blije gezichten gezien, daar doe we het voor. Dit jaar bedenken we iets leuks voor de kinderen wiens ouders gebruik maken van De Voedselbank . Een vakantie zal er voor hen niet inzitten. We willen ze klein moment van vreugde geven. Daar is natuurlijk geld voor nodig. Doet U mee?? U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de parochie NL41 INGB 0000 5401 54 o.v.v. vakantietasje 2024.
Wij hopen op uw goede gaven! Hartelijk dank hiervoor alvast. Half juli zullen we de tasjes gaan brengen.
Werkgroep Kerk en Moskee, Coby, Gerdine, Greetje (PKN), Hanneke (RK Thomas), Khalid, Salim en Mehmet (Huizer moskeeën).
Geslaagd
Alle eindexamenkandidaten die deze week gehoord hebben dat ze geslaagd zijn: heel hartelijk gefeliciteerd. Geniet van een zorgeloze zomer en heel veel succes met je volgende stap. Voor wie nog even door moet: heel veel sterkte.
Ter bemoediging
Het leven kent vele wegen,
maar van al die wegen is er één die jij te gaan hebt.
Die ene is voor jou, ja die ene slechts.
En of je wilt of niet, die weg heb je te gaan.
De keuze is dus niet de weg, want die koos jou.
De keuze is de wijze, hoe die weg te gaan.
Met onwil om de kuilen en de stenen,
met verzet
omdat de zon een weg die door ravijnen gaat,
haast niet bereiken kan.
of
met de wil om aan het einde van die weg
milder te zijn en wijzer dan aan het begin.
De weg koos jou, kies jij ook hem?”
(www.kuleuven.be
Contact

Kopij Kontaktpunten
Hebt u kopij voor de Kontaktpunten, stuurt u die dan uiterlijk donderdagavond naar het secretariaat op. Probeer de informatie wel zo kort en krachtig mogelijk op te schrijven.

Aanmelden Kontaktpunten
Als u de Kontaktpunten voortaan digitaal wilt ontvangen, stuur dan een mail naar het secretariaat of meldt u aan via de website. Zou u ons willen melden als u weet dat iemand graag de Kontaktpunten ontvangt maar de digitale Kontaktpunten niet kan lezen en de papieren versie niet kan meenemen uit de kerk. Wij zorgen dan dat diegene de papieren versie ontvangt.