Kontaktpunten 30 juni

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-24, 2 Korintiërs 8, 7.9.13.15, Marcus 5, 21-43
Deze week lezen we enkele verzen uit de eerste twee hoofdstukken van het bijbelboek Wijsheid. We lezen dat God de dood niet heeft gemaakt. Hij schept geen behagen in de ondergang van levenden. Hij heeft alles geschapen om te leven en de onderwereld heeft geen macht op aarde. Gerechtigheid is onsterfelijk. De mens is geschapen voor onsterfelijkheid. God heeft de mens geschapen tot een afspiegeling van zijn eigen Wezen. Door de afgunst van de duivel kwam de dood in de wereld.Het is heel wonderlijk om te zien dat mensen steeds weer opstaan na oorlogsgeweld, na natuurrampen, na een lang en uitzichtloos lijden, na het verlies van een dierbare. Talloze slachtoffers, alles in puin, zoveel verdriet, een uitzichtloos bestaan, een overdonderend gevoel van verlatenheid. Toch hoor je dan mensen zeggen, na zoveel ellende, dat het leven doorgaat , dat ze verder moeten. Veelal met hulp van familie en vrienden klimmen ze naar boven en pakken het leven weer op. Waar halen ze de moed vandaan? Hoe kunnen ze dat?Is dat niet een van de grootste of misschien wel diepste levensgeheimen, de wil om te leven, om te overleven, om sterker te zijn dan de dood, om niet aan de dood, maar aan het leven het vertrouwen te geven? Is dat niet hetgeen wat diep in mensen is neergelegd?Tijdens het leven, maar ook als het sterven nabij is draait het om geloof en vertrouwen. Geloof dat je leven ook onder zware omstandigheden zin heeft. Geloof dat er goede mensen om je heen zijn, die het beste voor je zullen doen. Geloof dat je in Gods hand bent en dat je je aan hem mag toevertrouwen en dat Hij je op geen enkele manier zal loslaten. Geloof dat het leven sterker is dan de dood en dat, zelfs als je het aardse leven los moeten laten, het echte leven zal opbloeien, het nieuwe en eeuwige leven in het huis van de Vader, geborgen in zijn liefde.Is deze lezing daarmee niet ook een oproep om te blijven zoeken naar het leven, te blijven zoeken naar mensen in wie je vertrouwen hebt, te blijven zoeken naar gerechtigheid, naar wat voor elkaar recht en goed is? God heeft de mens immers geschapen voor een onvergankelijk leven, om overeind te blijven, om opgericht te leven en ook anderen, met name de zwakkeren te helpen om overeind te blijven.Samen het geloof beleven? Kom danzondag om 09:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream. 
Komende vieringen
De komende weken zijn er de volgende vieringen in de Thomaskerk
Zondag 30 juni 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor Javier Acuña
Vrijdag 5 juli 10:15 uur 1e vrijdagviering/eucharistieviering. Voorganger pastoor Carlos Fabril
Zondag 7 juli 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Javier  Acuña
Zondag 14 juli 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor J. Ignacio Jiménez Walker
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 23 juni
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte.
Bisdom:
Onze parochie betaalt, net als alle andere parochies maandelijks een financiële bijdrage aan het bisdom en daarom vragen wij u ook geregeld om een bijdrage. Uw bijdrage wordt onder andere gebruikt voor bijvoorbeeld de organisatie van de Bavodag waar afgelopen weekend ook enkele jongeren uit onze regio waren en bedevaarten naar bijvoorbeeld Banneux (zie hieronder).
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt daar ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. De bijdrage via de QR-code staat standaard op € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De viering die komende week  wordt uitgezonden is:Zondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk, Blaricum.De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.

Nieuws uit de parochie
Familieviering
Op 29 juni worden de apostelen ‘Petrus en Paulus’ herdacht. Overal in de katholieke kerk. Volgens zeer oude verhalen over deze twee zou Petrus gekruisigd zijn en Paulus onthoofd. Allebei te Rome, als martelaren. Maar waarom worden juist deze twee apostelen sámen herdacht? Er zijn wel meer apostelen een martelaarsdood gestorven! Er moet dus een speciale band zijn tussen Petrus en Paulus. Vlak vóór de Sint Pieter in Rome, op één hoek van het grote terras, staat een beeld van Petrus met een boek in zijn hand. Op de andere hoek staat Paulus, met een zwaard omhoog geheven. Wat is toch het verband tussen deze twee? Tijdens de familieviering op zondag 7 juli om 9:30 uur hoort u het antwoord.
Fietstocht en tuinfeest – laatste kans
Zondag 7 juli is er de jaarlijkse fietstocht en het tuinfeest in de pastorietuin bij de Vituskerk in Blaricum. De fietstocht begint om 13:00 uur. In groepen wordt er vertrokken voor de aantrekkelijke fietstocht met opdrachten. De fietstocht kost € 2,- (kinderen tot 13 jaar gratis). Tot 13:00 uur kunt u een gratis een kopje koffie of thee of een glas limonade krijgen. Na afloop van de fietstocht, rond 16:30 uur is er een warm en koud buffet opgeluisterd met live muziek. Hiervoor kunt u zich inschrijven tot zondag 30 juni. De kosten hiervoor zijn € 20,50 (kinderen tot 13 jaar € 5,-). U kunt zich ook voor een van beide inschrijven. Inschrijfformulieren vindt u in de hal van de kerk, in de Zaaijer en op de website van Vituskerk in Blaricum.
Jongeren wandelen op de Blaricumse hei
Zaterdag 13 juli zijn jongeren tussen de 16 en 30 jaar oud uit het bisdom van harte welkom voor een wandeling van de Mariakerk in Bussum naar de Vituskerk in Blaricum. Om 10:00 uur wordt er verzameld bij de Mariakerk voor de wandeling en catechese. Rond  16:00 uur is de aankomst in Blaricum. Na een eucharistieviering is er een barbecue. Rond 20:00 uur wordt er afgesloten. Geef je voor 10 juli op bij pastor Javier: jacuna@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Deze dag kost € 10 per persoon
Actie vakantietasje 2024
We gaan het dit jaar weer doen. Vorig jaar hebben we zoveel blije gezichten gezien, daar doe we het voor. Dit jaar bedenken we iets leuks voor de kinderen wiens ouders gebruik maken van De Voedselbank . Een vakantie zal er voor hen niet inzitten. We willen ze klein moment van vreugde geven. Daar is natuurlijk geld voor nodig. Doet U mee?? U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de parochie NL41 INGB 0000 5401 54 o.v.v. vakantietasje 2024.
Wij hopen op uw goede gaven! Hartelijk dank hiervoor alvast. Half juli zullen we de tasjes gaan brengen.
Werkgroep Kerk en Moskee, Coby, Gerdine, Greetje (PKN), Hanneke (RK Thomas), Khalid, Salim en Mehmet (Huizer moskeeën).
Concert Igor Popov
Zondag 30 juni om 15:00 uur is er in de Mariakerk, Brinklaan 30A in Bussum een optreden van operazanger Igor Popov. Het kamerconcert omvat onder andere composities van Beethoven, Mozart, Schubert en Russische en Oekraïense volksmuziek. De pianiste Gulmira Issabekova zal enkele prachtige solostukken ten gehore brengen. Kaarten a 23,79 (excl 0,35 transactiekosten) via deze link of a 25 aan de deur. De kerk is vanaf 14:30 uur open
Bedevaart Kevelaer
Maandag 29 juli vertrekt de bus omstreeks 08.00 uur uit Blaricum voor een ééndaagse bedevaart.
De bus staat achter de Vituskerk aande Schapendrift. Het programma bestaat uit deelname aan de intochtprocessie, diverse vieringen en in de avond de lichtprocessie. Naast dit programma is er voldoende ruimte om Kevelaer te ontdekken. ’s Avond verwachten wij omstreeks 22.00 uur terug te zijn. Kosten busreis € 50,00 p.p. en deelname aan diner € 28,00 p.p. Kinderen tot 15 jaar € 10,00 voor de bus, diner t/m 5 jaar, gratis, 6-13 jaar € 14,00 p.p. De bedevaart heeft dit jaar als thema: “ Ga met ons mee”, Lucas 24,13-35. Deelname aan deze bedevaart is een uitgelezen mogelijkheid om in de serene sfeer van Kevelaer even tot rust en tot jezelf te komen. U kunt zich tot 7 juli aanmelden via het aanmeldformulier dat u vindt in de hal van de kerk. Meer informatie via M. Meijer 06-43498452
Bedevaart Banneux
Banneux is een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12-jarige Mariëtte Beco, en noemde zich ‘De maagd der armen’ en zei “Ik kom het lijden verlichten”. Het bisdom organiseert jaarlijks twee bedevaarten, in het voor- en najaar. Tijdens het 5-daagse verblijf zijn er priesters, een arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig, die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt. De kosten voor deze reis bedragen € 335.–, hierbij is alles inbegrepen. We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden. Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg aanwezig. Ook de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden. De najaarsreis is van 23 t/m 27 augustus. U kunt zich aanmelden voor de bedevaart tot 30 juni via Eva Onderwater of Ellen van der Laan: 06 – 30918592, email : banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
BreakOut tienerkamp
Dit jaar is het 10-jarig jubileum van het tienerkamp BreakOut. Het heeft daarom als thema “Celebrate”. Het tienerkamp voor jongeren van 12 tot 18 jaar start maandagmiddag 22 juli om 14:00 uur en duurt t/m vrijdag 26 juli. Er worden spellen gespeeld, catechese gegeven, gebeden en er zijn creatieve activiteiten zoals het schilderen van een vlag en het maken van een toneelstukje. Er wordt geslapen in tenten, dus deelnemers wordt gevraagd om een luchtbed/matje en slaapzak mee te brengen. Het programma is in het Julianaklooster in Heiloo. De kosten zijn  € 105 per persoon (mocht er een financiële drempel zijn dan kunt u dit aangeven via een mail: info@jongbisdomhaarlem.nl). Aanmelden kan via deze link
Gebed om vredeIk zal blijven geloven,
zelfs als iedereen de hoop verliest.
Ik zal blijven liefhebben,
zelfs als anderen haat zaaien.

Ik zal blijven bouwen,
zelfs als anderen vernietigen.
Ik zal over vrede blijven spreken,
zelfs te midden van een oorlog.

Ik zal licht blijven verspreiden,
zelfs te midden van de duisternis.
Ik zal blijven zaaien,
zelfs als anderen de oogst vertrappen.

En ik zal blijven schreeuwen,
zelfs als anderen zwijgen.
En ik zal blijven een glimlach brengen
op gezichten in tranen.

En ik zal verlichting brengen,
als we de pijn zien.
En ik zal redenen tot vreugde bieden
waar alleen maar verdriet is.

Ik zal degene die besloot te stoppen,
aanmoedigen om door te lopen…
En ik zal mijn armen uitstrekken
naar hen die zich uitgeput voelen.
(Abbé Pierre (1912 – 2007), Franse priester, lid van het Franse verzet gedurende WOII, richtte in 1949 de Emaüs beweging op met als doel vluchtelingen, armen en thuislozen te helpen) 
Ter bemoediging
Het Geloof dat ik het liefste zie
Het Geloof dat ik het liefste zie, zegt God, dat is de hoop. Geloven: dat verbaast me niet; dat is niet zo verrassend. Liefhebben, zegt God, verbaast me niet; dat is niet zo verrassend.
Maar hopen, zegt God, dát verbaast me. Ik ben geheel verrast! ‘t Geloof, dat is een trouwe echtgenote. De liefde is een moeder, vurig en ruimhartig. Maar de hoop, zegt God, dat is een heel klein prutsmeisje, altijd weer opnieuw geboren, met Kerstmis. Op stap, bij haar twee grote zussen aan de hand, zo gaat dat kleine meisje hoop. En midden tussen haar twee grote zussen lijkt het, of zij zich trekken laat…
Maar in feite laat zij de twee anderen lopen; zij trekt ze vooruit… Alles wat aanvangt, heeft een kracht, nieuw en fris als de dageraad, jong en vurig, met een elan, een primitiviteit, een onherhaalbare geboorte. Dat kleine meisje hoop begint altijd weer opnieuw.
(Charles Péguy)