Alle kleding welkom bij Albanië Comité

Zomerstop – Vanaf september weer wekelijkse inzameling:

HUIZEN – Een verheugend bericht voor de trouwe achterban van het Albanië Comité: na de zomerstop kan er vanaf maandag 2 september weer wekelijks kleding ingeleverd worden in plaats van eens per maand. Behalve kinderkleding, is ook kleding voor volwassenen weer welkom. Het bestuur van de Huizer stichting is blij dit goede nieuws te kunnen melden, dat mogelijk is gemaakt dankzij een samenwerkingsverband met Kinderen in Nood in Bussum. Deze stichting ondersteunt -net als het Albanië Comité in Albanië doet- gezinnen, kinderen, ouderen en instellingen in Oekraïne en Oost-Europa die te maken hebben met barre (leef)omstandigheden. Door samen te werken zijn er meer handen beschikbaar en worden de kosten gedrukt, twee kwesties die het Albanië Comité eerder noodgedwongen deden besluiten de inzameling te reduceren. Zowel voor degenen die kleding in willen leveren voor het goede doel als voor de beide stichtingen, levert de kledinginzameling 2.0 een winst-winst-winst situatie op.

Kinderen in Nood is een stichting met dezelfde doelstelling als het Albanië Comité. Er worden transporten georganiseerd waarvoor o.a. schone en hele kleding, voedsel, medische hulpgoederen, speelgoed, beddengoed, EHBO-artikelen en kinderspullen worden ingezameld. Via hun eigen netwerk in Oekraïne en Oost-Europa gaan de hulpgoederen naar degenen die het het hardst nodig hebben.

Kinderkleding apart inleveren

Het bestuur van het Albanië Comité is blij dat dankzij de samenwerking de continuïteit van de kledinginzameling bij het magazijn aan de Fabrieksweg weer terug is. De opzet is dat kleding voor volwassenen linea recta doorgaat naar Kinderen in Nood. Hierdoor worden voor het Albanië Comité extra transportkosten gedrukt en de vrijwilligers niet te zwaar belast, want velen van hen zijn de leeftijd ‘der sterken’ en zelfs ‘der zeer sterken’ allang gepasseerd. Voor het Albanië Comité is het voordeliger om (dankzij voortgang van de donaties) dames- en herenkleding in Albanië zelf aan te schaffen, waarmee meteen de lokale economie gesteund wordt. Ingeleverde kinderkleding houdt het Albanië Comité zelf, om gesorteerd mee te kunnen geven op transport met andere hulpgoederen. Het is dus zaak kleding voor volwassenen en kleding voor kinderen in gescheiden zakken/dozen in te leveren.

Stukje service

Zoals gezegd is het bestuur van het Albanië Comité blij en dankbaar om de kledinginzameling weer nagenoeg terug te brengen op het oude niveau. Mensen met nog goed bruikbare kleding misten hun vaste loopje naar de Fabrieksweg, wisten niet goed waar ze met hun spullen terecht konden of moesten er te ver voor weg. Bovendien misten de vrijwilligers de gezelligheid en bedrijvigheid tijdens de inzameling.

‘We hebben gemerkt dat de kledinginzameling toch wel de ruggengraat is van onze stichting,’ laat het bestuur weten. ‘De inzameling terugbrengen van wekelijks naar maandelijks en dan uitsluitend kinderkleding, is te drastisch gebleken. Dankzij de samenwerking met Kinderen in Nood kunnen we nu de keuze maken een en ander grotendeels terug te draaien. Op deze manier bieden we weer een stukje service aan onze achterban, kunnen we de transportkosten blijven drukken door alleen kinderkleding te houden en is Kinderen in Nood enorm blij dat ze via ons kleding voor volwassenen krijgen, omdat ze daar een groot afzetgebied voor hebben. Er zijn beslist verdere samenwerkingskansen tussen beide stichtingen in de toekomst,’ zo verwacht het bestuur.

De kledinginzameling van het Albanië Comité heeft met ingang van maandag 8 juli een zomerstop. Vanaf maandag 2 september is het magazijn aan de Fabrieksweg 2 in Huizen wekelijks (met uitzondering van feestdagen) geopend tussen 19.00 en 20.30 uur voor kinderkleding (gescheiden inleveren) én kleding voor volwassenen.