Kontaktpunten 7 juli

Vieringen
Dit weekend zijn de lezingen Ezechiël 2, 2-5, 2 Korintiërs 12, 7-10, Marcus 6, 1-6
Ezechiël hoort tot een eerste groep van ballingen, die rond 600 voor Christus vanuit Jeruzalem naar Babylon worden gevoerd. In het vijfde jaar van die ballingschap krijgt Ezechiël een goddelijk visioen, waarin hij tot profeet wordt geroepen. Ezechiël wordt de profeet van de ballingen, zoals zijn tijdgenoot Jeremia profeet is voor de achterblijvers in Juda. Dat Ezechiël werd geroepen daar in het verre Babylon, was bijzonder. Want het was de eerste keer dat er een profeet opstond buiten Israël/Juda. God bekommert zich om zijn volk, waar het ook verblijft.We lezen dat De Geest tot Ezechiël spreekt en zegt: “Mensenzoon, Ik zend u tot de kinderen van Israël, tot dat opstandige volk dat zich tegen Mij verzet.” Hij zegt dat het een nukkig en weerbarstig volk is. Ezechiël moet tegen het volk spreken of ze luisteren of niet. Ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is.Ezechiël wordt aangesproken met mensenkind. Daarmee wordt hij aangesproken als vertegenwoordiger van het volk. Dat volk wordt beschreven als nukkig en weerbarstig. In het Hebreeuws is dat veel beeldender beschreven. Daar wordt de houding van het volk omschreven met ‘een hard aangezicht’ (een harde kop) en een ‘stug hart’. Termen die wijzen op een ontoegankelijke houding, op mensen die uiterst moeilijk op andere gedachten te brengen zijn. Luisterbereidheid is ver te zoeken. Toch wordt Ezechiël gezonden om woorden van de Heer te spreken, opdat ‘het volk zal weten dat er een profeet in hun midden is’. Ezechiël moet dus spreken over het onrecht en de misstanden die hij ziet, ook al wordt er niet naar hem geluisterd.Soms zien wij ook onrecht of misstanden. Situaties waarop we zouden moeten reageren, maar doen we dat ook? Zwijgen is veiliger en makkelijker. Dan hoor je tot de zwijgende meerderheid. Gelukkig zijn er ook mensen die wel de moed hebben om hun stem te verheffen als ze dingen horen of zien die in hun ogen niet goed zijn. Mensen die zich uitspreken of ze nu gehoor vinden of niet. Die mensen zijn van levensbelang in elke samenleving. Zij zijn het die een gemeenschap op de goede weg houden en steeds de juiste weg naar de toekomst wijzen. Durven wij zulke mensen te zijn?Meer horen over bijzondere verkondigers van ons geloof? Kom dan zondag om 9:30 uur naar de Thomaskerk of kijk en luister naar de livestream.
Komende vieringenDe komende weken zijn er de volgende vieringen in de ThomaskerkZondag 7 juli 9:30 uur familieviering/eucharistieviering. Voorganger pastor Javier  AcuñaZondag 14 juli 9:30 uur eucharistieviering. Voorganger pastor J. Ignacio Jiménez WalkerZondag 21 juli 9:30 uur woord- en communieviering. Voorganger diaken Ton Hekkenberg
Intenties
U kunt uw intenties tot uiterlijk vrijdag 12 uur doorgeven bij het secretariaat (secretariaat@rkhuizen.nl, 035-5240069). Daarnaast ligt er tijdens de viering een intentieboek achterin de kerk waarin u een intentie kunt schrijven die u graag genoemd wilt hebben tijdens de viering. 
Collectes 7 juli
Eigen kerk:
Via deze collecte vragen we uw bijdrage aan de lopende kosten van onze parochie zoals kosten voor de vieringen, klein onderhoud, kaartjes of bloemen bij jubilea of ziekte.
Friersdale:
Deze week is pater Wijnand van Wegen vertrokken naar zijn geliefde Friersdale in Zuid-Afrika. We ondersteunen vanuit onze parochie al jaren de school en het kinderhuis in Friersdale. Er zijn en worden nog steeds diverse projecten gerealiseerd, van waterzuivering en zonnepanelen tot uitbreiding van het scholencomplex,
de financiële ondersteuning van het dagelijkse leven in het ‘koshuis’ en aanschaf en onderhoud van (school)bussen. Onze hulp blijft nodig. Helpt u mee?
Tijdens de vieringen wordt de collecte gehouden bij het verlaten van de kerkzaal. De mandjes vindt u bij de beelden van Maria en Thomas. U kunt daar ook via een QR-code bijdragen aan de collectes. De bijdrage via de QR-code staat standaard op € 2 ingesteld, maar dat kunt u desgewenst aanpassen. Als u de viering via de livestream volgt of als u uw bijdrage niet kunt of wilt geven tijdens de collecte, kunt u uw bijdrage ook overmaken. Dat hoeft niet wekelijks. U zou het ook kunnen opsparen en bijvoorbeeld maandelijks kunnen overmaken via een periodieke overschrijving. U kunt dit doen naar rekeningnummer NL41 INGB 00 00 5401 54t.n.v. RK Parochie Huizen onder vermelding van het doel.

Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Vieringen via de livestream
Voor al degenen die de vieringen niet kunnen bijwonen, zenden we de vieringen uit via de livestream. De vieringen zijn direct te volgen via deze link. Ook vindt u een link op onze website. Kijkt u op uw telefoon of tablet dan kunt u ook de kerkdienst gemist app downloaden. U vindt de uitzendingen onder RK Huizen/Blaricum.
De viering die komende week  wordt uitgezonden is:Zondag om 09:30 uur vanuit de ThomaskerkZondag om 11:00 uur vanuit de Vituskerk, Blaricum.De vieringen kunnen na afloop nog korte tijd worden teruggekeken. Alle vieringen vindt u hier.

Wilt u bijdragen aan de kosten van de livestreamuitzendingen, maak dan uw bijdrage over naar NL 41 INGB 0000 5401 54 t.n.v. RK Parochie Huizen o.v.v. KerkTV.

Nieuws uit de parochie
Familieviering
Op 29 juni worden de apostelen ‘Petrus en Paulus’ herdacht. Overal in de katholieke kerk. Volgens zeer oude verhalen over deze twee zou Petrus gekruisigd zijn en Paulus onthoofd. Allebei te Rome, als martelaren. Maar waarom worden juist deze twee apostelen sámen herdacht? Er zijn wel meer apostelen een martelaarsdood gestorven! Er moet dus een speciale band zijn tussen Petrus en Paulus. Vlak vóór de Sint Pieter in Rome, op één hoek van het grote terras, staat een beeld van Petrus met een boek in zijn hand. Op de andere hoek staat Paulus, met een zwaard omhoog geheven. Wat is toch het verband tussen deze twee? Tijdens de familieviering op zondag 7 juli om 9:30 uur hoort u het antwoord.
Jongeren wandelen op de Blaricumse hei
Zaterdag 13 juli zijn jongeren tussen de 16 en 30 jaar oud uit het bisdom van harte welkom voor een wandeling van de Mariakerk in Bussum naar de Vituskerk in Blaricum. Om 10:00 uur wordt er verzameld bij de Mariakerk voor de wandeling en catechese. Rond  16:00 uur is de aankomst in Blaricum. Na een eucharistieviering is er een barbecue. Rond 20:00 uur wordt er afgesloten. Geef je voor 10 juli op bij pastor Javier: jacuna@bisdomhaarlem-amsterdam.nl. Deze dag kost € 10 per persoon
Actie vakantietasje 2024
Hebt u uw bijdrage al overgemaakt? Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Huizen kunnen vaak niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met aktie vakantietas hebben we de afgelopen jaren steeds andere kinderen uit deze groep iets extra’s gegeven. Dit jaar willen we de kinderen wiens ouders gebruik maken van De Voedselbank verrassen met een compleet verzorgde dag uit in speelpark Oud Valkeveen. Helpt u mee dit mogelijk te maken? U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de parochie NL41 INGB 0000 5401 54 o.v.v. vakantietasje 2024. Half juli willen we de kinderen gaan verrassen.
Werkgroep Kerk en Moskee, Coby, Gerdine, Greetje (PKN), Hanneke (RK Thomas), Khalid, Salim en Mehmet (Huizer moskeeën).
Bedevaart Kevelaer
Maandag 29 juli vertrekt de bus omstreeks 08.00 uur uit Blaricum voor een ééndaagse bedevaart.De bus staat achter de Vituskerk aande Schapendrift. Het programma bestaat uit deelname aan de intochtprocessie, diverse vieringen en in de avond de lichtprocessie. Naast dit programma is er voldoende ruimte om Kevelaer te ontdekken. ’s Avonds verwachten wij omstreeks 22.00 uur terug te zijn. Kosten busreis € 50,00 p.p. en deelname aan diner € 28,00 p.p. Kinderen tot 15 jaar € 10,00 voor de bus, diner t/m 5 jaar, gratis, 6-13 jaar € 14,00 p.p. De bedevaart heeft dit jaar als thema: “ Ga met ons mee”, Lucas 24,13-35. Deelname aan deze bedevaart is een uitgelezen mogelijkheid om in de serene sfeer van Kevelaer even tot rust en tot jezelf te komen. U kunt zich tot 22 juli aanmelden via het aanmeldformulier dat u vindt in de hal van de kerk. Meer informatie via M. Meijer 06-43498452
BreakOut tienerkamp
Dit jaar is het 10-jarig jubileum van het tienerkamp BreakOut. Het heeft daarom als thema “Celebrate”. Het tienerkamp voor jongeren van 12 tot 18 jaar start maandagmiddag 22 juli om 14:00 uur en duurt t/m vrijdag 26 juli. Er worden spellen gespeeld, catechese gegeven, gebeden en er zijn creatieve activiteiten zoals het schilderen van een vlag en het maken van een toneelstukje. Er wordt geslapen in tenten, dus deelnemers wordt gevraagd om een luchtbed/matje en slaapzak mee te brengen. Het programma is in het Julianaklooster in Heiloo. De kosten zijn  € 105 per persoon (mocht er een financiële drempel zijn dan kunt u dit aangeven via een mail: info@jongbisdomhaarlem.nl). Aanmelden kan via deze link
Gebed om vrede
Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle mensen lachten
en onbekommerd, onbezorgd,
de nieuwe dag verwachten.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat veten bleven rusten
en dat mijn buurman, vol berouw,
zijn vrouw weer teder kuste.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle journalisten,
de waarheid schreven in hun krant
en niet meer wat zij wisten..

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat Rus en Yankee samen
hun wapens wierpen in een kuil
en zongen: Christus …amen.

Ik heb vannacht gedroomd, o Heer,
dat alle mensen lachten,
maar toen ik wakker werd,
sprak gij: dat komt, …nog even wachten
(theobaldusparochie.nl)
Terugblik parochiebijeenkomst
Tijdens de parochiebijeenkomst op donderdag 27 juni gaf de architect Gertjan Eekel een toelichting op het ontwerp van de Mariakapel. Het was interessant om niet alleen het ontwerp te zien, maar ook de visie die er achter zat te horen. De bedoeling is dat het een ruimte is waar de bezoeker verrast wordt en je niet direct alle interessante aspecten ziet. De tekeningen voor de Mariakapel zijn voor belangstellenden aanwezig in de kerk. Naast dit onderwerp was er een korte toelichting op de stand van zaken van de Vituskerk en was er aandacht voor de veiligheid en de financiën. Ook de samenwerking met parochies in de regio en met andere geloofsgemeenschappen in Huizen kwam aan bod en we hoorden  wat er speelt binnen de werkgroepen. Een prachtige schilderij van Alie Cobelens geschilderd door onze mede-parochiaan Ivan Mijatović werd getoond. Het schilderij zal een mooi plekje krijgen in onze kerk. Na de pauze werden er een koor en een orkest gevormd met boomwhackers. Onder de bezielende leiding van Martijn Wolters en Alwin van der Paardt werd in korte tijd een Kyrie eleison ingestudeerd en opgevoerd. Wat een gezellige en vrolijke afsluiting van een ontspannen en informatieve avond! Enkele filmpjes hiervan vindt u via deze link
Ter bemoediging
Geloof jij in die onzin?
-Ik kan volgende week niet mee naar Feijenoord, want dan moeten we met ons jongerenkoor zingen.
-Wat? Zing jij in het jongerenkoor? Zingen die niet altijd in de kerk? Geloof jij aan die onzin?
-Ja, eerlijk gezegd ben ik indertijd alleen erbij gegaan, omdat Marjolein er ook bij zat. Toen die verkering kreeg met Evert, heb ik even gedacht om er weer mee te stoppen. Maar ja, intussen had ik de smaak van het zingen behoorlijk te pakken en ze komen daar altijd jongens te kort. Zodoende…
-Ja maar, die larie die ze daar vertellen, geloof je daar dan in?
-Nou ja, er zijn wel een aantal zaken waar ik moeite mee heb. Maar dat Jezus geleefd heeft en dat Hij een door en door goed mens was die een speciale band met God had, daarin geloof ik wel. Zo’n levensverhaal vertel je geen 2000 jaren verder, als er niet iets bijzonders met die man aan de hand was geweest.
-Meen je dat nou? Ik heb eens gehoord dat Jezus zelf nooit een letter op papier heeft gezet en dat alles wat er over Hem in de Bijbel staat pas na zijn dood is opgeschreven.
-Ja, dat klopt. Maar weet je wat me aan het denken heeft gezet? Wij hadden eens een Afrikaan in onze parochie te gast. Hij was in de hoofdstad van zijn eigen land professor voor taalkunde geweest, maar geboren was hij in een dorpje aan de rand van de woestijn, waar behalve zijn vader niemand kon lezen en schrijven. Die man vertelde: ‘In ons dorp zijn de meeste verhalen die we aan elkaar vertellen, al eeuwen oud. Elke generatie voegt een klein stukje aan het verhaal toe, maar er vraagt nooit iemand naar de waarheid. Dat komt, omdat die verhalen voor ons zo waardevol zijn: ze vertellen de geschiedenis van onze stam. Hier bij jullie worden dagelijks stapels ‘kranten en tijdschriften vol gedrukt met roddels en sensatieberichten. En omdat niemand de waarde van die verhalen snapt, gaan mensen zich afvragen of ze dan wel waar zijn’.
Zie je, en toen was het voor mij opeens niet meer zo interessant of de Bijbel wel waar is. Hij is in ieder geval van waarde voor mijn leven. En daar gaat het wat mij betreft om.
(M. Houben)