Wijziging pastorale team

Belangrijke mededeling van pastoor Carlos

Beste broeders en zusters,

Wij zijn allemaal heel blij en dankbaar dat God ons bisdom inmiddels twee nieuwe priesters geschonken heeft. Het is namelijk een teken van de heilige Geest, die mensen roept en in beweging brengt. Het is ook een teken van een kerk die nog altijd leeft: de weg tot een priesterwijding is feitelijk onmogelijk zonder zoveel mensen (ook uit onze parochie) die zelfs in het verborgene de priesteropleiding steunen met gebed en materiële bijdragen.

Beweging in de kerk is daarom een goed teken: teken van gezondheid en leven. Het is trouwens ook normaal dat de geestelijke bezetting van een parochie na een aantal jaren veranderd wordt. Zo heeft mgr. Hendriks het dit jaar belangrijk geacht een aantal priesters een nieuwe bestemming te geven. Daar val ikzelf ook onder. Na 16 jaar in deze regio met veel plezier werkzaam te zijn geweest, krijg ik vanaf 1 oktober a.s. een nieuwe benoeming als pastoor en deken in het dekenaat Purmerend.

Omdat ik naar Purmerend verhuis, krijgt u hier een nieuwe pastoor, namelijk pastoor Sandor Koppers, tot nu toe pastoor in Almere.

In de plaats van pastoor Koppers in Almere heeft mgr. Hendriks pastoor Franklin Brigitha, tegenwoordig pastoor en deken van Alkmaar, bereid gevonden om in Almere tot pastoor benoemd te worden. Hij zal daarnaast ook deken zijn van het dekenaat Gooimeer.

Andere veranderingen in de geestelijke bezetting in onze regio betreffen kapelaan Javier Acuña, die per 1 oktober een nieuwe benoeming krijgt in Heerhugowaard Noord. Hem wensen wij veel zegen toe in zijn nieuwe bestemming. In plaats van kapelaan Javier heeft onze bisschop een andere priester benaderd die in deze regio komt werken, namelijk kapelaan Elroy Kaak, een jonge Nederlandse priester die sinds enkele jaren werkzaam is bij pastoor Dresmé in Hilversum.

Deze veranderingen, broeders en zusters, kunnen als een koude douche overkomen. Maar wees niet bang! Jezus Christus laat Zijn Kerk, zijn priesters en zijn schapen niet in de steek. Dat is ook onze ervaring: God heeft altijd goed voor ons gezorgd en dat zal Hij altijd blijven doen.

Wij mogen dankbaar zijn dat kapelaan Ignacio voorlopig in onze regio mag blijven werken. Wij wensen ook hem Gods rijkste zegen toe. Verder mogen wij ook dankbaar zijn dat onze regio nog op meerdere priesters mag rekenen. Dit is niet vanzelfsprekend in deze tijd.

Zelf ben ik God dankbaar voor al deze jaren hier, voor de fijne samenwerking en de vele en mooie ervaringen, die mij als priester verrijkt hebben. Vooral om samen met jullie kerk te zijn en om te kunnen getuigen van de liefde en trouw van Jezus Christus in deze samenleving. Omdat 1 oktober nog ver weg ligt zullen wij elkaar nog vaak zien. Toch wil ik jullie alvast bedanken voor de hulp die ik in al deze jaren bij jullie heb ondervonden; in het bijzonder het familie-gevoel in deze gemeenschap waarvan ik nog steeds deel uitmaak.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Carlos Fabril